Hnědé uhlí ve východním Německu Greenpeace patřit nebude