Přečerpávací vodní elektrárna - princip a uspořádání