Japonsko, které se stále vzpamatovává z havárie na jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi, po které bylo rozhodnuto o odstavení všech jaderných reaktorů, má nakročeno k boomu ve využívání geotermální energie.

Během dvou let po zmíněné havárii bylo v Japonsku instalováno více než 11 GW obnovitelných zdrojů energie (OZE), přičemž většina nové instalované kapacity je zastoupena solárními elektrárnami. Tomuto velkému rozvoji pomohly mimo jiné velmi štědře nastavené výkupní ceny elektřiny z OZE.

Vzhledem k potřebě pokrytí základního zatížení, o což se v minulosti staraly odstavené jaderné elektrárny, se v Japonsku hlásí stále více o slovo obnovitelný zdroj, jež má schopnost dodávat do elektrizační soustavy stabilní výkon. Řeč je o geotermálních elektrárnách.

Problém pokrytí základního zatížení soustavy

Rozhodnutím o odstavení jaderných elektráren, v jehož důsledku bylo odstaveno více než 40 jaderných reaktorů, Japonsko přišlo o cca 40 GW instalovaného výkonu. Co se výroby elektřiny týče, jednalo se o téměř 30 % veškeré produkce v Japonsku.

V současnosti se i přes velký odpor veřejnosti schyluje k částečnému obnovení japonského jaderného programu.

Japonsko muselo v důsledku odstavení jaderných elektráren navýšit výrobu elektřiny z tepelných elektráren spalujících uhlí a zemní plyn. Dovoz uhlí a zkapalněného zemního plynu ovšem velmi negativně poznamenal japonskou ekonomiku a provoz tepelných elektráren dále značně komplikuje cíl Japonska snížit emise CO2 o 30 % do roku 2030 ve srovnání s hodnotou z roku 2013.

Nedávno zveřejněná zpráva japonské Liberálně demokratické strany (LDP) volá po vyšším využití domácích zdrojů energie namísto spoléhání se na importovaná fosilní paliva. Podle reportu je třeba navýšit výkon zdrojů základního zatížení alespoň o 25 %. V souvislosti s tímto faktem se začíná v Japonsku stále více uvažovat o geotermálních elektrárnách.

Rozvoji geotermální energetiky v Japonsku hraje do karet také fakt, že se zde nachází více než 100 sopek a geotermální potenciál země je odhadován na více než 23 GW. Přes tento obrovský potenciál byl však do události v roce 2011 instalovaný výkon geotermálních elektráren pouze 540 MW.

To se má brzy změnit. Podle Ministerstva Ekonomiky, obchodu a průmyslu se očekává navýšení instalovaného výkonu těchto zdrojů v příštích 15 letech až o 850 MW.

Geotermální elektrárna Matsukawa s instalovaným výkonem 9,5 MW byla jednou z prvních geotermálních elektráren v Japonsku. Uvedena do provozu byla již v roce 1966.
Geotermální elektrárna Matsukawa s instalovaným výkonem 9,5 MW byla jednou z prvních geotermálních elektráren v Japonsku. Uvedena do provozu byla již v roce 1966.

Změna legislativy a zvýšení podpory geotermálním elektrárnám

Rozvoji geotermální energetiky bránila v minulosti především legislativa založená na obavách z dopadu do životního prostředí. Téměř 80 % geotermálních zdrojů v Japonsku se totiž nachází v národních parcích a dalších chráněných oblastech. Japonsko dříve zakázalo využívání geotermální energie v těchto oblastech a to včetně jakýchkoliv průzkumných prací.

V roce 2012 však Ministerstvo životního prostředí toto omezení výrazně zmírnilo rozdělením chráněných oblastí do několika zón s různých stupněm ochrany. Stupně ochrany byly rozdělěny jako „běžná „, „zvláštní ochrana“ (ZO) a „zvláštní třída“ (ZT) 1, 2 a 3. V minulosti byly povrchové a malé průzkumy povoleny pouze v oblastech se stupněm ochrany „běžná“. Nyní došlo k další změně legislativy a průzkumy jsou nově možny provádět také v zónách ZO a ZT 1, malé projekty je možné realizovat v zónách ZT 2 a ZT 3 a v zónách s běžnou ochranou jsou povoleny i velké projekty.

„Udržení rovnováhy mezi geotermální energií a národními parky byla důležitá otázka,“ komentoval ministr životního prostředí změny související legislativy.

„S rozvojem geotermální energetiky to při rostoucím významu obnovitelných zdrojů myslíme vážně.“

V roce 2012 navíc vláda navýšila rozpočet financování geotermálních průzkumných vrtů z 15 mil. USD na 90 mil. USD. Právě průzkumné vrty jsou finančně nejnáročnější částí geotermálních projektů s odhadovaným podílem cca 50 % na celkových nákladech.

Byly také zavedeny výkupní ceny elektřiny z geotermálních elektráren, jež jsou rozdělené podle instalovaného výkonu na 0,23 USD/kWh pro elektrárny s výkonem větším nebo rovným 15 MW a 0,35 USD/kWh pro projekty s výkonem menším než 15 MW.

Zvýšený zájem o geotermální energii

Výše zmíněná opatření a nastavení podpory geotermálním projektům vedly ke zvýšení zájmu společností v geotermálním průmyslu. Velký zájem o geotermální energii stál také za vznikem Japonské geotermální asociace (JGA), která dnes zaštiťuje více než 50 společností v tomto odvětví. Několik společností již zveřejnilo své plány na nové geotermální projekty.

Zdroj: www.asiabiomass.jp
Zdroj: www.asiabiomass.jp

Tokijská společnost Orix oznámila koncem loňského roku, že hodlá v příštích pěti letech postavit alespoň 15 geotermálních elektráren. K maximálnímu urychlení výstavby svých elektráren má pomoci rozhodnutí o výstavbě projektů s instalovaným výkonem kolem 2 MW, díky čemuž se investor chce vyhnout nákladným a dlouhým enviromentálním posudkům platícím pro elektrárny s výkonem nad 7 MW. Orix v minulém roce také spolupracoval na výstavbě 2MW geotermální elektrárny Kumamoto, jež patří společnosti Chuo Electric Power. Jednalo se o první japonský geotermální projekt s instalovanou kapacitou nad 1 MW za posledních 15 let. Chuo plánuje postavit dalších 5 podobných elektráren v následujících pěti letech.

Některé společnosti zvolily cestu zvyšování výkonu již postavených geotermálních elektráren. Například Idemitsu Kosan Co. v březnu ohlásila, že hodlá postavit 5 MW geotermální elektrárnu s binárním cyklem vedle již existující 27,5MW elektrárny na jihu Japonska. Binární elektrárny jsou schopné využívat nižších teplot zdroje tepla a jsou tak používány buď v lokalitách s geotermálními zdroji o nízkých teplotách nebo v aplikacích zvyšujících výkon stávajících elektráren. Idemitsu plánuje spuštění této elektrárny v roce 2017.

Kromě společností v geotermálním průmyslu je velmi aktivní také Ministerstvo ekonomiky, obchodu a průmyslu. Pod jeho záštitou probíhají výzkumné práce ve více než 40 lokalitách napříč Japonskem.

Velký zájem o geotermální energii nasvědčuje tomu, že se Japonsko v dohledné době stane jedním z lídrů v oblasti využívání tohoto obnovitelného zdroje.

Zdroj úvodní fotografie: inhabitat.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *