Elektrárny Opatovice získaly stavební povolení pro další fázi ekologizace

DomůElektřinaElektrárny Opatovice získaly stavební povolení pro další fázi ekologizace

Elektrárny Opatovice připravují ekologizaci kotlů K1 a K2 a odsíření linky 3 a 4, aby technologie splňovala přísnější emisní limity i po roce 2020. Plánovaný soubor opatření navazuje na ekologizační program běžící již od roku 2014, jehož náklady již překročily 2,5 mld. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo stavební povolení pro výměnu elektroodlučovačů kotlů K1 a K4 v rámci ekologického programu Elektráren Opatovice. Nové elektroodlučovače mají nahradit stávající, již dosloužilé elektroodlučovače. Stavba by měla být dokončena v prosinci 2018 s následným dvouročním zkušebním provozem. Technologická zařízení by měla splňovat požadavky nejlepších dostupných technik BAT dle platných BREF (referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách).

Kotle by měly splňovat například následující emisní limity:

  • SO2 – do 18 mg/m3
  • Tuhé znečisťující látky (částice o velikosti od 0,1 µm do 0,5 mm) – do 18 mg/m3
  • Obsah amonných solí v popílku do 100 mg/m3

Plánovaná je také intenzifikace odsíření

Kromě výše zmíněných elektroodlučovačů Elektrárny Opatovice plánují také odsíření linky 3 a 4. Jedná se o rozšíření současné technologie odsíření o instalaci páté sprchovací úrovně stávajícího absorbéru linek (absorpční proces mokré vápencové vypírky) a o vybudování související technologie s odhadovanými náklady 90 mil. Kč.

Předpokládaný termín zahájení modernizace odsíření je podle žádosti o stavební povolení již leden 2017 a zprovoznění se předpokládá ke konci roku 2018. Elektrárna by po modernizaci měla splňovat přísné limity pro spalování vysokosirnatého hnědého uhlí i po roce 2020.

Elektrárny Opatovice již v minulosti provedly ekologizační opatření elektrárny skládající se například z rekonstrukce kotlů K2, K3, K5 a K6 a jejich filtrů pevných částic a rekonstruovaly odsíření první a druhé linky. Celkové náklady na ekologizaci elektrárny od roku 2014 přesahují již 2,5 mld. Kč.

Elektrárny Opatovice jsou ve vlastnictví společnosti EP Energy, která je vlastněna Energetickým a průmyslovým holdingem. Elektrický instalovaný výkon elektrárny je 378 MW a tepelný 1068 MWt.

Zdroj úvodní fotografie: www.eop.cz