Ochranné PST transformátory budou uvedeny do provozu koncem roku

DomůEnergetika v ČROchranné PST transformátory budou uvedeny do provozu koncem roku

Tři ze čtyř regulačních PST transformátorů dorazily tento týden do České republiky. Po ukončení zkušebního provozu, což by mělo být zhruba v polovině prosince, bude provozování PST transformátorů zařazeno do dispečerského řízení přenosové soustavy. Jejich úlohou bude zajištění bezpečného provozu české přenosové soustavy zejména v době extrémních tranzitních přetoků.

Regulační PST transformátory (Phase Shifting Transformers – transformátory s regulací fáze) dorazily do České republiky. Stroje putovaly z Itálie námořní lodí do Hamburku a následně pokračovaly po Labi až do Lovosic. V pondělí bude následovat transport do rozvodny Hradec u Kadaně.

Instalace transformátorů si vyžádala podstatné rozšíření stávající rozvodny Hradec u Kadaně, a to včetně zapojení linek. Zařízení proto budou uvedena do provozu až koncem letošního roku.

„Po ukončení zkušebního provozu, což bude zhruba v polovině prosince, bude provozování PST zařazeno do dispečerského řízení přenosové soustavy. Nastavení regulačních parametrů bude koordinováno se zahraničními partnery s primárním cílem zajistit spolehlivost provozu elektrizačních soustav v celém regionu střední Evropy,“řekl Miroslav Vrba, místopředseda představenstva ČEPS, a.s.

Celkové investiční náklady na stavbu nepřesáhnou podle tiskové zprávy ČEPS, a.s. 2 miliardy korun. Předpokládaná životnost nových transformátorů je více než 40 let.

PST tranformátory Hradec u Kadaně
Budoucí podoba PST transformátorů v Hradci u Kadaně. Zdroj: facebook profil Skupiny ČEPS

Tranzitní zatížení loni vzrostlo o 40 %

Česká přenosová soustava se dlouhodobě potýká s neplánovanými tranzitními přetoky ze severního Německa. Podle provozovatele české přenosové soustavy ČEPS, a.s. došlo v loňském roce k meziročnímu nárůstu tranzitního zatížení naší soustavy o zhruba 40 %, což se kromě potřeby zajištění různých nápravných opatření promítlo také do nárůstu ztrát v soustavě.

„V loňském roce výrazně narostly fyzické hodnoty toků přes naši přenosovou soustavu, nikoli obchodní exporty a importy. Jedná se o neplánované přetoky elektrické energie způsobené často vysokou výrobou větrných elektráren na severu Německa, která směřovala na jih a východ Evropy,“ řekl Vladimír Tošovský, bývalý předseda představenstva ČEPS, a.s.

Vyšší tranzitní zatížení vyvolává mimo jiné i vyšší nároky na řízení soustavy a na softwarová řešení. Ta pro ČEPS, a.s. dodává již řadu let společnost Unicorn Systems a.s.

Jak PST transformátory fungují?

Budované transformátory s regulací fáze jsou stroje, které umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu prostřednictvím změny fázového úhlu napětí na vstupu a na výstupu transformátoru. Transformátory tak umožňují jak snížení protékaného výkonu, tak jeho zvýšení.

Omezením toku v případě ohrožení bezpečného provozu české přenosové soustavy dojde k přerozdělení tranzitního výkonu na okolní méně zatížená vedení.

Zdroj úvodní fotografie: www.ceps.cz