Zastupitelé Nového Boru na Českolipsku odmítají nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, jehož výstavbu plánuje ČEZ. Nadzemní variantu katastrem města chtějí zcela vyloučit z dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Pro průchod městskou částí Arnultovice prosazují variantu podzemního vedení kabelem. Současně požadují veřejné projednávání dokumentace.

„Když může být v Praze a jiných městech přes zastavěná území vedení v zemi, není důvod, proč by nemohlo být v Novém Boru,“ řekl dnes ČTK starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).

Nejpřijatelnější variantou pro město je podle něj vedení pod zemí po levé straně pod Skalkou podél silnice na Svor.

„Tato trasa je jako jediná ze všech navrhovaných v souladu jak s územním plánem města, tak i se zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,“ zdůraznil novoborský starosta.

Hlavními argumenty města proti nadzemnímu vedení velmi vysokého napětí jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby.

„Stožáry by nenávratně poškodily harmonický charakter ve druhé zóně chráněné oblasti Lužické hory a evropsky významné lokalitě Klíč, opticky by narušily krajinný ráz v oblasti vrchu Skalky, který je významnou dominantou města a vyhledávaným turistickým cílem,“ řekl Dvořák.

Navržené trasy nadzemního vedení podle něj nezohledňují hustou zástavbu rodinných domů v Arnultovicích.

„Stavba by negativně ovlivnila životní podmínky zdejších obyvatel,“ dodal starosta.

O výstavbě vedení velmi vysokého napětí 110 kV přes chráněnou oblast Lužické hory směrem do Šluknovského výběžku se diskutuje od konce 90. let. Oblast, kde žije 60.000 lidí, dnes zásobuje jediné vedení vybudované v 60. letech minulého století.

„V případě vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110 kV, přerušení obou linek nebo pádu stožáru hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti,“ řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

V plánu je proto vybudovat druhé vedení, které by umožnilo výběžek zásobovat i z Českolipska. Stavbu chce ČEZ zahájit v roce 2020.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *