Nová zelená úsporám: první úspěšní žadatelé již obdrží peníze

DomůRychlé zprávyNová zelená úsporám: první úspěšní žadatelé již obdrží peníze

V prvním měsíci kontinuální výzvy v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) obdržel Státní fond životního prostředí ČR přes 800 žádostí za více než 181 milionů Kč. V průběhu tohoto týdne by prvním úspěšným žadatelům o podporu měly být odeslány peníze.

Příjem žádostí do kontinuální výzvy určené pro rodinné domy odstartoval před měsícem, tedy 22. října. V rámci této kontinuální výzvy bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Do konce letošního roku mohou žadatelé o energetické úspory vyčerpat až 520 milionů korun, v roce příštím budou k dispozici téměř tři miliardy.

O velké oblibě dotačního programu svědčí i fakt, že během prvních 12 dnů bylo v systému odesláno ke zpracování 450 žádostí v celkové hodnotě přes 100 milionů Kč.

„Díky lépe nastavenému systému administrace na Státním fondu životního prostředí se nám daří výrazně zkracovat lhůty pro posuzování žádostí. První bezchybné žádosti za více než 2 miliony korun budou vyplaceny do konce tohoto týdne.“

ministr životního prostředí Richard Brabec

Dalších 281 žádostí za 67 milionů Kč bylo již akceptováno, nicméně pro jejich proplacení musí žadatelé doložit dokončení realizace podporovaných opatření.

Největší část finančních prostředků bude směřovat do zateplení rodinných domů, a to více než tři čtvrtiny z požádaných dotačních prostředků.

Podíl jednotlivých kategorií na celkové hodnotě odeslaných žádostí. Zdroj: novazelenausporam.cz

„Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a to s dotací,“ dodává ministr Brabec.

Štítky:
Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...