Na instalace fotovoltaik ve firmách je v rámci podpory připraveno 500 milionů Kč

DomůObnovitelné zdrojeNa instalace fotovoltaik ve firmách je v rámci podpory připraveno 500 milionů Kč

Na instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu firem je v nové dotační výzvě připraveno 500 milionů korun. ČTK o tom dnes informovala Agentura pro podnikání a inovace (API), která dnes zahájila příjem žádostí, který potrvá do konce srpna. Dotace na projekt je podle ní poskytována od dvou do 50 milionů korun. Lze ji uplatnit i na systémy s akumulací.

„Proti předchozím výzvám přináší tato výzva řadu zjednodušení,“ uvedl dnes ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí API Petr Kolář.

Zrušena byla podle něj povinnost dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu nebo projektovou dokumentaci, maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému byl zvýšen na dva megawatty.

„Zjednodušili a snížili jsme hodnotící kritéria a zavedli další opatření, od nichž si slibujeme, že povedou k větší atraktivitě výzvy pro žadatele i zrychlení hodnocení žádostí,“ dodal Kolář.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.