ČEPS přechází na nový systém řízení obchodních procesů od Unicorn Systems

DomůElektřinaČEPS přechází na nový systém řízení obchodních procesů od Unicorn Systems

Česká IT společnost Unicorn Systems byla opět vybrána společností ČEPS pro dodávku nového systému řízení obchodních procesů. První etapa projektu byla zaměřena zejména na procesy, jimiž se vyhodnocují poskytované podpůrné služby (PpS). Další etapy budou zahrnovat moduly pro nákup PpS a přípravu provozu české přenosové soustavy. Následovat budou procesy přeshraničních přenosů elektrické energie a mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav.

Unicorn Systems byl opět vybrán jako dodavatel systému řízení obchodních procesů (Market Management System – MMS) pro provozovatele české přenosové soustavy ČEPS. Původní řešení společnosti Unicorn Systems řídilo obchodní procesy ČEPS po řadu let.

Vzhledem k náročnému a rychle se měnícímu IT prostředí připravila ČEPS soubory požadavků na změny systému, jejichž nasazení do praxe bylo rozděleno do tří etap. První etapa byla zaměřena na procesy související s vyhodnocením poskytovaných podpůrných služeb.

„Pomocí speciálních algoritmů se ověřuje, zda byly poskytnuty v předepsané kvalitě; v případě zjištění nesrovnalostí systém pomáhá rychle a uspokojivě vyřešit reklamační procesy. Roční finanční objem služeb obsluhovaných systémem dosahuje jednotek miliard korun,“ stojí v tiskové zprávě Unicorn Systems.

Další etapy zavedení systému do praxe budou zahrnovat nasazení modulů pro nákup podpůrných služeb a přípravu provozu české přenosové soustavy. Následovat budou procesy přeshraničních přenosů elektrické energie a mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav.