Saudi Aramco zveřejnilo emisní prospekt, podrobnostmi šetří