EGÚ Brno - Závěry konference "Pojďme k jádru věci"