Domů
Rychlé zprávy
PowerStore: Spolehlivé dodávky energie kdykoliv a kdekoliv je potřeba
Komerční sdělení

PowerStore: Spolehlivé dodávky energie kdykoliv a kdekoliv je potřeba

Akumulační systém pro skladování elektrické energie ABB PowerStoreTM představuje nejnovější řešení navržené pro zajištění dostupnosti elektrické energie, podporující stabilitu sítě a kvalitu dodávek elektrické energie (regulace U, I, P, Q, F). Může sloužit pro kompenzaci jalového výkonu, díky akumulaci jej lze rovněž využít pro efektivní ukládání OZE. Kromě toho systém PowerStore umožňuje také službu vykrývání špičkových odběrů a může být alternativou k navyšování ¼ hodinových nasmlouvaných výkonů. Pro akumulaci elektrické energie do lithiových baterií hovoří zejména jejich trvale klesající cena a možnost využití dotačních programů. Pro systémy ABB PowerStore je charakteristický nejen vlastní vývoj, ale také výroba mnoha klíčových prvků celého ekosystému, od střídačů přes rozváděče po řídicí jednotky a vlastní řídicí systém ABB Microgrid s možností integrace systému do nadřazených distribuovaných řídicích systémů s využitím obvyklých protokolů. Systémy PowerStore jsou dodávány od velikosti 60kWh po desítky MWh, s připojením do libovolné hladiny síťového napětí. Mohou být dodány v kontejnerovém, nekontejnerovém či kioskovém provedení, na přání je lze vybavit rozváděči VN, distribučním transformátorem, systémem střídačů pro FVE či rychlonabíjecími stojany pro elektromobily.

Chytrá transformace energie

ABB PowerStoreTMje modulární kontejnerové řešení typu „plug-and-play“ s vysokou spolehlivostí, dostupné v širokém výkonovém rozmezí se standardizovanou nabídkou baterií jak pro instalace v průmyslových a energetických společnostech, tak i vzdálených lokalitách se špatnou dostupností služeb běžného distributora. PowerStoreTM je srdcem každé mikrosítě[1] a jeho „virtuální generátor“[2], schopný integrovat až 100 % obnovitelné energie, dokáže vytvořit síť, a zajišťovat tak dostupné a spolehlivé dodávky energie, kdykoliv a kdekoliv je třeba.

Hladký přechod od síťového připojení do ostrovního režimu a zpět

Systém PowerStore je schopen zajistit spolehlivé dodávky energie pro případ výpadku, poruchy či odstavení distribuční sítě i v místech nepřipojených k distribuční infrastruktuře, a umožňuje tudíž kontrolu nad energetickými požadavky na lokální úrovni. Klíčem je výkonová elektronika, efektivní ukládání energie i řízení výroby a spotřeby pomocí přehledného systému.

Flexibilní a škálovatelné řešení s distribuovaným řídicím systémem

ABB kontejnerové řešení PowerStoreTM typu „plug-and-play“ nabízí snadný transport, instalaci a uvedení do provozu v jednom produktu, který je připravený k okamžitému použití a dodávaný dle konkrétních specifikací a požadavků zákazníků.

Speciálně navržený řídicí systém Microgrid Plus, odpovědný za efektivní a flexibilní řízení výkonových toků, optimalizuje využívání obnovitelných zdrojů energie v systémech s technologiemi využívajícími fosilní paliva nebo bez nich.
Systém umožňuje optimalizovat vyrobenou obnovitelnou energii a snižovat náklady na paliva, Je modulární a škálovatelný, distribuovaná logika zvyšuje jeho spolehlivost a škálovatelnost pro budoucí rozšíření.

Spolehlivá a dostupná elektřina, kdykoliv je potřeba

ABB PowerStoreTM stabilizuje elektrickou síť tím, že je schopen velmi rychle (synchronně) absorbovat nárazové proudy nebo naopak dodat elektrickou energii ve chvílích krátkodobě nedostatečné výroby, a udržet tak vysokou kvalitu dodávky v soustavě.

Jedná se o kompaktní a univerzální systém pro vyrovnávání zatížení sítě, schopný stabilizovat energetické systémy a ochránit je před kolísáním napětí a frekvence. To je velmi důležité zejména u mikrosítí s vysokým podílem nestabilních obnovitelných zdrojů energie připojených do sítě.

Vzdálený provoz a údržba

Vzdálený monitoring ABB PowerStoreTMnabízí komplexní řešení pro bezobslužné provozy, umožňující zvyšovat produktivitu, zlepšovat energetickou efektivitu a snižovat provozní náklady. Součástí nabídky je i správa zákazníků a aktiv pomocí portálu pro vzdálený monitoring.

Akumulační systém pro skladování energie ABB PowerStoreTMbyl poprvé nasazen v roce 2012 do distribuční sítě Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ve Švýcarsku, kde se osvědčil jako prvek pro frekvenční regulaci distribuční soustavy a vykrývání špiček v lokalitě. Od té doby nalezlo toto řešení uplatnění i v dalších zemích, jak v rámci Evropy, tak i mimo ni.

[1] Mikrosítě (Microgrids) jsou nízko a vysokonapěťové sítě bez přenosových schopností, umístěné v místech spotřeby nebo v jejich blízkosti. Distribuované zdroje energie a zátěže lze provozovat řízeným a koordinovaným způsobem. Mohou být připojené k rozvodné síti nebo provozovány v ostrovním režimu, tedy zcela odpojeny od sítě.

[2] „Virtuální generátor“ je operační mód střídače, který umožňuje bateriím pracovat s efektem podobným klasickému generátoru, díky kterému jsou baterie schopné sloužit jako jediný generátor v síti a podporovat síť řízením frekvence/napětí, řízením špiček poptávky nebo jako referenční zdroj napětí a frekvence (samostatný zdroj).

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se