Domů
Energetika v ČR
Revoluce nebo evoluce?

Revoluce nebo evoluce?

Revoluce nebo evoluce? – s touto otázkou se letos organizátoři obrátili na více než 350 účastníků a 40 spíkrů konference Energetika. Stabilní prestiž konference byla podpořena i udělením záštit ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Energetického regulačního úřadu a Asociace energetických manažerů. Partnery konference představují společnosti, se kterými EGÚ Brno dlouhodobě a úspěšně spolupracuje: ČEPS, a. s., E.ON Česká republika, s.r.o., a Nano Energies a. s. Mediálními partnery byly časopisy Energetika, Pro-Energy, All for Power a server oenergetice.cz. Pořadatel konference děkuje všem těmto subjektům za podporu a přínosnou spolupráci.

Hlavní téma konference „Revoluce nebo evoluce?“ reagovalo na společenskou a politickou situaci, kdy evropská politika ochrany klimatu a ovzduší stupňuje své požadavky na snižování emisí skleníkových plynů i škodlivin. Tempo změn je velmi výrazné a politické vedení nové Evropské komise avizuje další zrychlování procesu přechodu na nízkouhlíkovou a nízkoemisní společnost. Rychlost změn je zásadní především pro výši nákladů, které si tento přechod vyžádá.

Účastníci konference hledali odpověď na otázku, jestli energetiku čeká revoluce, rychlý a násilný přechod, nebo spíše evoluce, charakteristická pomalejším a pokojnějším průběhem.

V přednáškách a diskuzích zaznívaly nejčastěji tři myšlenky. První je konstatováním, že se společnost Evropské unie v posledních letech výrazně změnila v názoru na vážnost ochrany životního prostředí    a že se i názor české společnosti začíná výrazně přiklánět k převládajícímu mínění zakládajících zemí EU. Společnost a její politická reprezentace budou čím dál více určovat podobu energetiky. Společenskou změnu přitom výrazně akcentují především mladší generace, které deklarují odhodlání ke změnám v nakládání s životním prostředím, a to i za cenu obětí.

Druhá často zmiňovaná myšlenka byla věnována socializaci energetiky, která je s posilováním tématu životního prostředí úzce spjata. Energetika povstala z řady malých instalací a v průběhu 20. století se propojila ve spolupracující celek s řadou státních provozovatelů především síťových částí energetiky. Ke konci 20. století a na začátku 21. století se významná část energetiky privatizovala, liberalizovala    a fungovala na tržních principech. Nyní se čím dál důvodněji očekává, že tržní rozměr energetiky bude oslabován a politické zásahy do energetiky budou posilovat. Fáze socializace může být po určitém čase opět nahrazena větší liberalizací spojenou s větší decentralizací energetiky.

Třetí a nejčastěji zmiňovanou myšlenkou byla cena rychlosti. V mnoha příspěvcích i diskusích bylo konstatováno, že do určité požadované rychlosti změn  se energetika dokáže adaptovat s přijatelnými náklady a že od určité rychlosti budou náklady přechodu růst vzhledem k dosaženým výsledkům disproporčně. Důvodem je jednak nerespektování přirozeného technologického vývoje a jednak fakt, že energetické investice jsou dlouhodobé. Kaskáda změn, kdy jsou nové požadavky na snižování emisní stopy vymezeny ještě před možností splnění předchozích, vede k výrazné investiční nejistotě   a neochotě investovat především do nových zdrojů, ať už elektřiny nebo tepla.

EGÚ Brno, a. s., není pouze organizátorem konferencí, ale především jejich odborným garantem již od roku 1997. Konference EGÚ Brno 23 let vytváří prostor pro hledání jednoty v rozmanitosti, spolupráci, partnerství a společné tvůrčí činnosti. Cílem konference je energetiku spojovat. Podílejte se na tom i Vy na příštím ročníku konference Energetika 2020, který se bude konat 23. a 24. září 2020 v Brně.

Na konferenci vystoupili

Zahájení konference a blok 1 – Revoluce nebo evoluce?

Hana Konrádová, ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tomáš Hüner, ředitel provozní společnosti Smart Infrastructure, Siemens

Michal Macenauer, vedoucí projektu, EGÚ Brno

Martin Durčák, předseda představenstva, ČEPS

Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie, ČEZ

Jan Zápotočný, člen představenstva, E.ON Energie

Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Tomáš Ehler, ředitel odboru jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ

Zažije energetický trh (r)evoluci?

Karel Vinkler, ředitel sekce Inovace a rozvoj nových technologií, ČEPS

Stanislav Chvála, CEO, Nano Energies

Jan Kanta, manažer útvaru legislativa a trh, ČEZ

Zbyněk Boldiš, člen představenstva, ČEPS

Marek Záruba, vedoucí sekce obchodování, Pražská energetika

Igor Chemišinec, člen představenstva, OTE

Petra Grigelová, Ředitelka sekce regulace, ERÚ

Jiří Strnad, výkonný riaditeľ sekcie energetického trhu a rozvoja prevádzky, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Dean Brabec, managing partner, Arthur D. Little

Energetické sítě v (r)evolučním prostředí

Radim Černý, místopředseda představenstva a ředitel úseku Řízení sítí, ČEZ Distribuce

Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS

Petr Koutný, ředitel, Provoz soustavy, NET4GAS

David Šafář, vedoucí, Management sítí a strategické projekty, E.ON Distribuce

Martin Slabý, předseda představenstva, Pražská plynárenská Distribuce

Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Miroslav Stejskal, podpredseda predstavenstva, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Vladimír Tošovský, nezávislý poradce

Revoluce nebo evoluce ve zdrojích energie?

František Pecho, výkonný riaditeľ sekcie riadenia SED a ASDR, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Petr Jeník, předseda představenstva, Teplárna Otrokovice

Josef Jeleček, generální ředitel a předseda představenstva, Tedom

Miroslav Zajíček, manager of Strategy, Veolia

Martin Vrtiška, obchodní ředitel, Energy financial group

Štěpán Chalupa, předseda, Komora OZE

Kulatý stůl na téma Revoluce nebo evoluce

Pavel Šolc, člen představenstva a ředitel úseku Řízení distribučních aktiv, ČEZ Distribuce

Tomáš Drápela, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR

Jan Fousek, výkonný ředitel, AKU-BAT CZ

Vojtěch Kotecký, analytik, Glopolis

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Pavel Řežábek, hlavní ekonom, ČEZ

Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se