ÚJV Řež rozšiřuje spolupráci s italskou agenturou ENEA

DomůElektřinaÚJV Řež rozšiřuje spolupráci s italskou agenturou ENEA

ÚJV Řež rozšiřuje spolupráci s italskou agenturou ENEA – Národní agenturou pro nové technologie, energetiku a udržitelnost hospodářského rozvoje. Rozšíření spolupráce se bude týkat produkce radiofarmak a výzkumného reaktoru agentury, o dalších oblastech spolupráce bude rozhodnuto na počátku roku 2017.

„Nejedná se o první kontakty, spolupráce už se rozvíjela v některých oblastech týkajících se jaderné energetiky, ale nyní se portfolio ještě rozšiřuje o další obory.“
Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady ÚJV Řež

Počáteční fáze spolupráce bude zaměřena na produkci radiofarmak a inženýrské aspekty modernizace výzkumného reaktoru Triga vlastněného agenturou ENEA. Na počátku roku 2017 pak dojde k setkání zástupců jednotlivých oblastí, na kterém budou dohodnuty další oblasti spolupráce. ÚJV Řež s agenturou podepsalo dohodu o porozumění, dalším krokem bude podpis smluv o spolupráci na konkrétních tématech.

„Disponujeme jen omezenou kapacitou lidí s odbornými znalostmi k výzkumu a zacházení se složitými systémy a technologiemi. Jestli chceme dosáhnout cílů, které jsme si ve vedení divize a agentury stanovili, například v oblasti výzkumu a vývoje, musíme se poohlédnout jinde, po kompetentních a spolehlivých partnerech. ÚJV Řež vzhledem ke svému know-how a schopnosti zvládat technologie na vysoké úrovni splňuje všechny požadavky, aby se stala hlavním partnerem ENEA pro realizaci činností, s nimiž v příštích letech počítáme.“
Alessandro Dodaro, vedoucí divize Technologie, zařízení a materiály pro jaderné štěpení ENEA

Agentura ENEA

Italská agentura ENEA - Národní agentura pro nové technologie, energetiku a udržitelnost hospodářského rozvoje.

Italskou vládou podporovaná agentura ENEA provádí výzkum v oblastech, které přispívají k rozvoji a posílení italské konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a zároveň ochraně životního prostředí. Zaměřuje se na rozvoj, posílení a podporu výzkumu a inovací v oblastech energetické účinnosti, ochrany životního prostředí a technologických inovací. Podporuje zavádění high-tech výrobních procesů, především technologií orientovaných na posílení udržitelného rozvoje. Dále podporuje zavádění nových technologií a vývoj v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí v souladu s italskou energetickou politikou a směrnicemi EU.

Agentura vznikla v roce 1982, tehdy pod názvem Atomová energie a alternativní zdroje energie (Energia Nucleare ed Energie Alternativa). Po té, co se Itálie po havárii v Černobylu v roce 1986 na základě výsledků referenda z listopadu 1987 rozhodla o ukončení jaderné energetiky, se rovněž změnilo i poslání agentury. Od roku 1991 se tak ENEA transformovala na Agenturu pro nové technologie, energetiku a životního prostředí (Ente per le Nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente).

Úvodní fotografie: Vaughan Leiberum, Flickr

Štítky: ÚJV ŘežENEA
Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují