Domů
Úřady a instituce
NKÚ zjistil nedostatky při zadávání zakázek mimo jiné i u SÚJB
Mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech, zdroj: SÚJB

NKÚ zjistil nedostatky při zadávání zakázek mimo jiné i u SÚJB

Nedostatky při zadávání veřejných zakázek i chyby v účetnictví odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při prověrce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Kontroloři prověřili, jakým způsobem úřady hospodařily se státními penězi v letech 2013 až 2015. ČTK to v tiskové zprávě sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner. Podle SÚJB jsou formální požadavky na zadávání zakázek přísné a vyhovět jim nepovažuje za optimální, kontrolu ale pokládá za přínosnou, neboť umožňuje doladit „drobné“ nedostatky v hospodaření úřadu. ÚOOÚ i ÚPV uvedly, že nedostatky napravily.

Celkem NKÚ prověřil vzorek 79 milionů korun a majetek v hodnotě téměř 15 milionů korun. Zjišťoval jakým způsobem úřady nakupovaly například právní služby, úklid a ostrahu, jak pořizovaly jazykové vzdělávání, nakupovaly služební automobily, ale také například jakým způsobem pronajímaly majetek. Kontrola se zaměřila rovněž na vedení účetnictví.

SÚJB například rozdělil zakázku na nákup tří automobilů celkem za téměř dva miliony korun a získal je tak zvlášť v režimu zakázek malého rozsahu. Podle kontrolorů měl ale zakázku zadat najednou. Úřadu také vytýkají, že stanovil velmi konkrétní požadavky na vozidlo.

„Takto stanovené parametry odpovídaly pouze jednomu vozidlu od konkrétní značky, čímž SÚJB diskriminoval ostatní potenciální uchazeče, a tak porušil zákon o veřejných zakázkách,“ uvedl NKÚ.

SÚJB ale oponuje, že vycházel z kritéria celkové hospodárnosti a dlouhodobé koncepce obnovy autoparku.

„Ustupovat od požadavků jen proto, aby bylo vyhověno přísně formálním procedurálním požadavkům, nepovažujeme za optimální,“ sdělila ČTK vedoucí oddělení strategie SÚJB Miroslava Leflerová.

Zásadu zákazu diskriminace se nepodařilo podle kontrolorů dodržet ani ÚOOÚ, který v letech 2011, 2013 a 2015 uzavřel bez soutěže smlouvy dohromady za téměř milion korun na výuku anglického jazyka přímo s jedním dodavatelem. Podle mluvčího ÚOOÚ Tomáše Patáka bylo důvodem takového kroku zachování kontinuity výuky, která už v úřadu byla.

„Nicméně v roce 2016 úřad tento stav napravil a vypsal standardní výběrové řízení na výuku jazyků,“ sdělil ČTK.

Smlouvu s vítězem uzavřel ÚOOÚ ještě před oznámením kontroly ze strany NKÚ.

Kontroloři se rovněž zaměřili na ceny za nákup služeb. Například za pravidelný měsíční úklid plochy 100 metrů čtverečních platil ÚPV 816 korun a ÚOOÚ 1548 korun. Nižších cen ÚPV dosáhl také při nakupování ostrahy, kdy za hodinu práce pracovníka ostrahy firmě platil 82 korun, ÚOOÚ za tutéž službu vynaložil 121 korun.

„ÚPV celkově platil za úklid a ostrahu méně, než jsou průměrné ceny těchto služeb uváděné Českým statistickým úřadem,“ poznamenal NKÚ.

Podle Patáka ale ÚOOÚ musí mít zajištěnu ochranu svého sídla 24 hodin denně sedm dní v týdnu kvůli provozováni kritického informačního systému.

„Nároky na takovou ostrahu s sebou pochopitelně nesou i zvýšené náklady,“ doplnil.

Hodinu výuky anglického jazyka ale naopak ÚPV kupoval v porovnání se SÚJB dvakrát dráž. ÚPV za hodinu platil 550 korun, SÚJB pak 254 korun.

„Celkově se zjištěné jednotkové ceny výrazně nelišily od typově obdobných cen zjištěných při podobných kontrolách,“ dodali kontroloři.

Zástupce předsedy ÚPV Josef Dvornák uvedl, že úřad hned vypsal nové výběrové řízení na výuku cizích jazyků.

„Kontrola nalezla chybu v zaúčtování nákladů vynaložených za úklid a opravu auta, to jsme ihned napravili,“ dodal.

Při kontrole NKÚ také zjistil, že účetnictví SÚJB a ÚPV nebylo v letech 2013 až 2015 správné a úplné.

„Oba úřady například neúčtovaly o všech účetních případech či zatřídily výdaje na nesprávnou rozpočtovou položku,“ uvedl NKÚ.

Podle Leflerové mají zjištěné nedostatky vzhledem k celkovému objemu hospodaření malý význam, například porušení rozpočtové kázně bylo shledáno ve výši 28.728 Kč, podotkla.

Štítky:SÚJB

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se