Před 20 lety vznikl Energetický regulační úřad (ERÚ)