Domů
Energetika v zahraničí
NorthStar získala povolení výroby radioaktivního Mo-99, obejde se bez vysoce obohaceného uranu

NorthStar získala povolení výroby radioaktivního Mo-99, obejde se bez vysoce obohaceného uranu

Radioaktivní izotop Mo-99 je velmi významným zdravotnickým materiálem používaným pro diagnostické účely i léčbu rakoviny. Společnost NorthStar nyní získala povolení ke komerční produkci tohoto izotopu prostřednictvím zařízení RadioGenix.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil společnosti NothStar Medical Radiosotopes výrobní proces radioaktivního izotopu Mo-99. Ten je vyráběn z koncentrovaného Mo-98. Zároveň byla schválena úprava softwaru pro generátor Tc-99m, zařízení RadioGenix. Díky tomu bude významně zvýšena produkce a kapacita výroby Mo-99 bez využití vysoce obohaceného uranu, dodala společnost.

Zařízení RadioGenix vyrábí izotop Tc-99m z Mo-99, vyrobeného bez použití vysoce obohaceného uranu
Zařízení RadioGenix vyrábí izotop Tc-99m z Mo-99, vyrobeného bez použití vysoce obohaceného uranu Zdroj: NorthStar

Schválení výrobního procesu a softwaru proběhlo prostřednictvím dodatku k původní žádosti společnosti NorthStar pro systém RadioGenix. Předchozí systém byl schválen v roce 2018. Nový systém bude zároveň první komerční metodou výroby koncentrovaného Mo-98, sdělila společnost NorthStar. Navíc společnost uvedla, že zařízení umožní přípravu zdrojů s vyšší aktivitou, což zvýší efektivitu radiofarmacie. Zahájení velkokapacitních dodávek různě velkých radiofarmak pro zákazníky se předpokládá v nadcházejících dnech.

„V souvislosti se schválením nového systému také děkujeme našim partnerům za jejich podporu, kterou jsme měli zejména od MURR (výzkumný reaktor na univerzitě v Missouri). Reaktorové zařízení nám pomáhá při produkci Mo-99. Spolupracovníci také asistovali při vývoji koncentrovaného Mo-98,“ sdělil Stephen Merrick, prezident a generální ředitel společnosti NorthStar.

Tc-99m je důležitý diagnostický radioizotop pro zobrazovací metody, které denně ve Spojených státech užívá na 40 000 pacientů. Jak Tc-99m, tak Mo-99, ze kterého je Tc vyráběno, jsou krátkodobě žijící radionuklidy (poločas rozpadu Mo-99 je 66 hodin), které musí být rychle dopravovány i aplikovány. Kvůli tomu je potřeba jejich stabilní dodávka. Mo-99 je primárně vyráběn pomocí výzkumných jaderných reaktorů, využívajících vysoce obohacené uranové palivo. Těchto reaktorů je však pouze omezené množství. Diverzifikace výroby tohoto materiálu je tedy pro Spojené státy prioritní, ty jsou navíc závislé na dovozu radioaktivního Mo-99.

V roce 2009 byl spuštěn program amerického ministerstva energetiky a národního zabezpečení, který byl zaměřen na vývoj udržitelné komerční produkce Mo-99 bez využívání vysoce obohaceného uranu. Společnost NorthStar získala na vývoj svého zařízení finanční podporu z tohoto programu.

Společnost NorthStar využívá univerzitní reaktor v Missouri pro ozařování terčů Mo-98, které jsou neutrony aktivovány na Mo-99. Ten se využívá v zařízení RadioGenix. Mo-98 je koncentrován z přírodního molybdenu až na koncentraci 98 %. Přírodní molybden přitom obsahuje pouze 24 % Mo-98.

Americké ministerstvo energetiky v únoru 2019 vybralo celkem 4 společnosti pro financování jejich návrhu:

  • Niowave – lineární supravodivý urychlovač elektronů pro výrobu radiofarmak
  • NorthStar Medical Radioisotopes – spojení s univerzitním jaderným reaktorem a ozařováním koncentrovaného Mo-98
  • Northwest Medical Isotopes – ozařování nízko obohaceného uranu za použití jaderného reaktoru TRIGA
  • Shine Medical Isotopes – nízko obohacený uran ostřelovaný neutrony z neutronového generátoru založeného na systému urychlovače.

Velkým producentem lékařského izotopu Mo-99 je také kanadská jaderná elektrárna Darlington. Reaktory CANDU totiž pracují s kontinuální výměnou paliva, takže mohou poskytnout neustálou dodávku tohoto izotopu. V roce 2018 uzavřela společnost Ontario Power Generation dohodu o dodávkách Mo-99 z jaderné elektrárny Darlington pro lékařské účely.

Zdroj úvodního obrázku: ujv.cz

Štítky:

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Bizon
14. leden 2021, 12:32

Tc-99m je hodně zajímavá věc, je to metastabilní excitovaný jaderný izomer. Poločas rozpadu 6 hodin, většina ostatních izomerů má poločas rozpadu v mikrosekundách.

Září to čistě gamma elmag. záření, žádné částice, v medicíně plus. Taky je hypoteticky možné tento izomer použít jako médium pro gamma-laser.

Jen jsu zvědavý na tu výrobu pomocí urychlovačů/spalačních neutronových zdrojů, vysoce obohacený uran se v těch produkčních reaktorech používá proto, že to vyžaduje ideálně vysoké neutronové toky. Našetřit do zásoby z malého zdroje ze zřejmých důvodů nejde:D

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se