Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS otevírá velkým bateriovým úložištím cestu na trh s podpůrnými službami. Možnost poskytovat podpůrné služby využívané k zajištění rovnováhy v soustavě by však zpočátku měla být omezena pouze na některé služby. Baterie navíc nebudou moci služby poskytovat samostatně, ale pouze v rámci tzv. fiktivních bloků s turbogenerátorem. 

ČEPS vyslyšel volání hlavních hráčů na poli velkých bateriových úložišť a v návrhu změny Pravidel provozování přenosové soustavy (PPPS) ze začátku ledna letošního roku navrhuje umožnění bateriím účastnit se trhu s podpůrnými službami.

Ačkoliv například v Německu poskytují velká bateriová úložiště i „nejrychlejší“ podpůrnou službu primární regulace frekvence, v rámci které musí být nasmlouvaný výkon dodán do 30 vteřin, ČEPS navrhuje prozatím umožnit bateriím poskytovat pouze tzv. minutové služby s dodávkou regulační energie do 5 nebo 15 minut. Dalším omezením je možnost poskytovat podpůrné služby pouze v rámci tzv. fiktivních bloků s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách.

Fiktivní blok je soubor několika energetických zařízení jedné elektrárny sdružených pro účely poskytování podpůrných služeb do jednoho celku. Již několik let mohou v rámci fiktivních bloků poskytovat v ČR podpůrné služby také velké elektrokotle.

Pohled do velkého bateriového úložiště společnosti Solar Global v obci Prakšice nedaleko Uherského Hradiště, které bylo spuštěno na konci loňského roku. Zdroj: www.solarglobal.cz
Pohled do bateriového úložiště společnosti Solar Global v obci Prakšice nedaleko Uherského Hradiště, které bylo spuštěno na konci loňského roku. Instalovaný výkon systému je 1 MW a kapacita kolem 1,2 MWh. Zdroj: www.solarglobal.cz

Hlavní hráči na trhu akumulace změnu vítají, přáli by si však méně omezení

Hlavní hráči na českém trhu akumulace elektrické energie, kteří jsou členy asociace AKU-BAT CZ, z.s., navrhovanou změnu pravidel pro poskytování podpůrných služeb vítají.

„Změna PPPS zahrnující akumulaci do bateriových systémů, byť v omezené míře, je krokem pozitivním směrem a již nyní vytváří řadu přílěžitostí pro uplatnění akumulačních systémů v rámci stávajících točivých zdrojů poskytujících PpS,“ uvedla asociace AKU-BAT CZ, z.s. v připomínce k návrhu změny PPPS.

AKU-BAT CZ nicméně ve své připomínce upozornil na možnost vytváření fiktivních bloků pouze s turbogenerátory, což dle asociace neodůvodněně vylučuje jiné druhy výroben.

„Taková definice neodůvodněně vylučuje jiné druhy výroben elektřiny, např. větrné či solární elektrárny z možnosti tvořit spolu s BSAE (bateriový systém akumulace elektrické energie – pozn. autora) fiktivní blok,“ dodala asociace.

Stávající znění pravidel pro poskytování podpůrných služeb umožňuje poskytování těchto služeb pouze parním, jaderným, paroplynovým, plynovým a spalovacím, vodním a přečerpávacím vodním elektrárnám.

Úvodní fotografie: Bateriový systém instalovaný u německé uhelné elektrárny Lünen poskytující primární regulaci frekvence v síti. Zdroj: www.steag.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *