Tennet startuje pilotní projekt zaměřený na využití elektromobilů ke stabilizaci přenosové soustavy