Španělské Endese se nevyplatí provoz uhelné elektrárny v Andoře. Investovat bude do OZE

DomůElektrárny v EvropěŠpanělské Endese se nevyplatí provoz uhelné elektrárny v Andoře. Investovat bude do OZE

Španělská energetická společnost Endesa přišla s informací, že investice nezbytná pro splnění nových emisních limitů v případě její uhelné elektrárny v Andoře vylučuje její další provoz. Elektrárna má být nahrazena novými solárními projekty.

Ředitel úseku odpovědný za region Aragón, Ignacio Montaner, sdělil, že Evropa se rozhodla pro vytrvalý postup směrem k bezemisní, klimaticky čisté ekonomice a proto nastavila ambiciózní cíle v oblasti skleníkových plynů.

Nové normy pro velké spalovací zdroje zpřísňující, mimo jiné, limity oxidů dusíku, oxidu siřičitého, pevných částic nebo rtuti jsou navíc důvodem k tomu, že by další provozování elektrárny v Andoře bylo podmíněno značnými investicemi. Tyto normy podle něj dramaticky snižují konkurenceschopnost uhelných elektráren.

Montaner dále uvedl, že zbývající doba provozu Andorrské elektrárny bude velmi poznamenána vysokou penetrací nových zdrojů OZE, kterých bylo jen za rok 2017 vysoutěženo 9 GW a které budou letos připojeny do sítě.

Strategie Endesy – investice do OZE

Elektrárna Teruel, známá také jako Andorrská elektrárna, byla uvedena do provozu v roce 1981 a disponuje instalovaným výkonem 1100 MW. Prvním krokem Endesy, kterým hodlá nastalou situaci řešit, je investice 800 mil. euro do solárních projektů o instalovaném výkonu  1000 MW.

Ignacio Montaner prohlásil, že do poloviny roku 2020 bude elektrárna fungovat v normálním režimu jako doposud. Zároveň uvedl, že budou každý rok postaveny projekty solárních elektráren o instalovaném výkonu 200 MW, což by mělo přinést práci pro 400 lidí po dobu 5 let a následně 60 pracovních míst během doby životnosti FVE parků v sektoru údržby.