Domů
Rychlé zprávy
V Nizozemsku postaví nejdelší supravodivé vedení VN

V Nizozemsku postaví nejdelší supravodivé vedení VN

Nizozemská společnost TenneT, která provozuje přenosové soustavy v Německu a Nizozemsku, plánuje instalaci dvou až čtyřkilometrového úseku vysokoteplotního supravodivého (HTSC – High-Temperature Super-Conducting) vedení, čímž se stane provozovatelem nejdelšího úseků supravodivých kabelů na světě. Jedná se o unikátní projekt bezztrátové technologie, jež se stane součástí nizozemské přenosové soustavy. Podzemní vedení bude zajišťovat přenos elektřiny na napěťové hladině 150 kV.

„Pomocí tohoto projektu se chceme přiblížit požadavku dnešní společnosti, aby se v co největší míře nacházely vysokonapěťové linky pod zemí. Díky takovýmto supravodivým kabelům pro nás v budoucnu bude jednodušší začlenit vedení vysokého napětí do krajiny v městských oblastech,“ prohlásil generální ředitel společnosti TenneT Mel Kroon.

Celosvětově největší projekt HTSC kabelů se nyní nachází ve fázi výběru vhodné lokality. Podle současného plánu má být vedení uvedeno do provozu v červnu 2019. Výsledky tohoto projektu mají ukázat, zda je možné v budoucnosti tímto způsobem vést elektřinu i ve velkém měřítku.

Vysokoteplotní supravodivé kabely

V oblasti supravodičů se pod pojmem vysokoteplotní rozumí teplota okolo – 200 °C, což je teplota dnes již běžně dostupného kapalného dusíku. Vysokoteplotními supravodiči jsou například materiály na bázi oxidů mědi kombinované se vzácnými kovy.

Tekutý dusík ochladí kabely na požadovanou teplotu, při které klesne jejich elektrický odpor téměř na nulu, čímž se zamezí tepelným tzv. Jouleovým ztrátám. Při konvečním ztrátovém způsobu vedení elektřiny na napěťové hladině 150 kV je nutné kvůli odvodu tepla z vodičů ukládat kabely do pásu země širokého alespoň 12 m. Supravodivost umožňuje snížit šířku tohoto pásu o 75 %.

Naznačení struktury vysokoteplotního supravodivého kabelu. Zdroj: http://www.extremetech.com/
Naznačení struktury vysokoteplotního supravodivého kabelu. Zdroj: http://www.extremetech.com/

Na vývoji a implementaci HTSC kabelů spolupracuje Tennet s předními nizozemskými vědeckými institucemi. Výzkum především materiálové a technologické části je prováděn na univerzitách v Twente a  Delftu, podílí se na něm také Institut pro vědu a udržitelný rozvoj spolu s Eindhovenskou  technickou univerzitou.

Nyní je možné provozovat úseky supravodivých kabelů v délce pouze do čtyř kilometrů především kvůli nutnosti velkého zásobování chladícím médiem a ceně kabelů, která je ve srovnání s klasickými kabely třikrát vyšší. Předpokládá se, že rozšíření výroby kabelů a vylepšení metod chlazení umožní mnohem větší využití této technologie v budoucnu.

V současné době jsou HTSC kabely v menším měřítku využívány v několika zemích, většinou ale ne jako část vysokonapěťové soustavy. Jejich délka navíc nepřekračuje jeden kilometr. V roce 2009 byl takový kabel o délce 600 metrů instalován v New Yorku a v roce 2014 nahradil kilometrový supravodivý kabel staré 10kV vedení v německém Essenu.

Zdroj úvodní fotografie: http://www.superconductorweek.com/

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se