V Bulharsku posoudí možnost výstavby malých reaktorů NuScale v areálu JE Kozloduj