ČEPS se zapojila do projektu zaměřeného na přeshraniční výměnu regulační energie