ČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5% nárůst

30. listopad 2017, 06:10
DomůElektřinaČEPS zvýšila očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v ČR, do roku 2024 očekává 7,5% nárůst

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. zvýšil očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v české elektrizační soustavě ve střednědobém horizontu. Podle nového dokumentu Roční příprava provozu 2018 by měla brutto spotřeba elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách vzrůst do roku 2024 na 76,0 TWh z letošních 70,64 TWh. 

Zatímco v loňské Roční přípravě provozu 2017 očekávala ČEPS růst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby elektřiny na čerpání do roku 2020 a poté její mírný pokles, v Roční přípravě provozu 2018 očekává ČEPS pokračování růstového trendu brutto spotřeby elektřiny i po roce 2020.

Jak je patrné z tabulky níže, do roku 2024 očekává podle nové Roční přípravy provozu ČEPS nárůst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby na čerpání o 7,5 % ve srovnání s rokem 2017 na 76 TWh.

 20172018201920202021202220232024
Prognóza spotřeby 2016 (TWh)70,671,872,773,773,573,473,2
Prognóza spotřeby 2017 (TWh)70,672,473,073,774,374,975,576,0

Očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby elektřiny na čerpání podle Roční přípravy provozu ČEPS. Zdroj: ČEPS

„Hodnota roční spotřeby ES ČR (elektrizační soustavy ČR – pozn. redakce) je faktorem, který převážnou měrou ovlivňuje velikost energie přenášené PS (přenosovou soustavou – pozn. redakce) a je také vstupem pro určení hodinových průběhů zatížení ES ČR do budoucnosti a je jedním z podkladů potřebných ke stanovení optimálního objemu jednotlivých kategorií PpS (podpůrných služeb – pozn. redakce). Hodnoty spotřeby ES ČR sledujeme v střednědobém časovém horizontu.“ Uvádí ČEPS v Roční přípravě provozu 2018.

Pro rok 2018 ČEPS po zohlednění historického vývoje roční spotřeby předpokládá brutto spotřebu elektřiny bez spotřeby na čerpání 72,4 TWh, což je o 0,64 TWh více ve srovnání s loňskou predikcí.

„Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, poměrně pomalým nárůstem v roce 2010 a přibližnou stagnací spotřeby v průběhu roků 2011 až 2014. Od roku 2015 lze pozorovat mírný nárůst spotřeby související s oživením ekonomiky v ČR.“ Vysvětluje v Roční přípravě provozu 2018 ČEPS.

Vývoj brutto spotřeby elektřiny ES ČR bez spotřeby na čerpání. Zdroj: Roční příprava provozu 2018