Zkušenosti z Německa a Dánska ukazují, že černouhelné elektrárny jsou flexibilnější, než se předpokládá. Existuje několik technických možností, jak jejich flexibilitu zvýšit. Ve většině případů se to obejde bez negativního ovlivnění účinnosti, ale může to znamenat vyšší namáhání součástí elektrárny. Uvádí to zpráva německého think-tanku Agora Energiewende.

Dodatečné úpravy černouhelných elektráren jsou technicky a ekonomicky proveditelné, kdy elektrárny v Německu a Dánsku dnes fungují téměř stejně pružně jako elektrárny na plyn, uvádí Agora Energiewende ve své červnové zprávě.

Ačkoliv spalování uhlí bude díky množství vypouštěných emisí ve střednědobém až dlouhodobém horizontu nahrazeno řešeními s nízkým obsahem uhlíku, neznamená to, že se nejedná z hlediska fungování elektrizační soustavy o vhodný doplněk k obnovitelným zdrojům energie.

„Chtěli jsme ukázat, že s velmi malou investicí se mohou stávající elektrárny stát mnohem  flexibilnější, než jsou nyní,“ řekl vedoucí projektu Dimitri Pescia.

Cílem studie je informovat země s významným podílem uhelných elektráren na výrobě elektřiny, jako jsou Čína, Jižní Afrika a Polsko, že jejich konvenční flotily nemusí bránit rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Flexibilita uhelných elektráren není žádnou novou zprávou pro německé energetické podniky.

„Již před desetiletími byly plynové a černouhelné elektrárny navrženy a postaveny pro flexibilní provoz. V současné době, kvůli nízkému využívání elektráren na zemní plyn, poskytují uhelné elektrárny většinu pružnosti, která je v současnosti nezbytná v transformaci energetiky,“ řekl mluvčí RWE agentuře Platts.

I hnědouhelné elektrárny, původně navržené na pokrývání základního zatížení, byly od devadesátých let konstruovány pro provoz s určitou mírou flexibility, tvrdí zástupce RWE. Mezitím energetické společnosti do těchto zdrojů investovaly miliony v podobě retrofitů. Jejich flexibilita byla zvýšena především prostřednictvím elektronických provozních systémů.

Německý regulátor upozornil na nedostatek flexibility v soustavě

Dubnová zpráva německého regulátora Bundesnetzagentur (BNetzA) uvedla, že asi čtvrtina německých konvenčních elektráren disponuje nedostatečnou zápornou flexibilitou. Tyto elektrárny nereagují nebo jen částečně reagují na negativní velkoobchodní ceny energie ve špičkách výroby obnovitelných zdrojů energie za současně nízké poptávky.

BNetzA to připisuje primárně technické neflexibilitě elektráren a také kombinované výrobě tepla a elektřiny. V té době Německá federace pro obnovitelné zdroje energie (BEE) obvinila konvenční elektrárny z „blokování“ Energiewende.

Nyní se zdá, že Agora dospěla k jinému závěru. Podle její zprávy černouhelné a dokonce i některé hnědouhelné elektrárny upravují svůj výkon v 15minutových (vnitrodenní trh) a dokonce i 5minutových (vyrovnávací trh) intervalech v reakci na proměnnou poptávku a výrobu obnovitelných zdrojů energie.

{„country“:“DE“,“type“:“AREA“,“from“:“2017-06-17″,“to“:“2017-07-02″,“caption“:“Výroba elektřiny z vybraných zdrojů v Německu“,“sources“:“hard_coal;lignite;wind_onshore;wind_offshore;solar;hydro_pumped“,“url“:“https://energodock.cz/energodock/get_online_generation_data.php“,“source“:“shortcode“,“start_date“:“2017-06-17″,“end_date“:“2017-07-02″}

Retrofity, nové provozní protokoly, školení a inspekční programy vedly k vyšším rychlostem změny výkonu elektráren, možnosti provozu na nižší hodnoty instalovaného výkonu a kratším najíždění. Dle reportu Agory jsou nejmodernější černouhelné elektrárny schopny snížit svůj výkon až na 25-40 % jmenovitého výkonu, hnědouhelné na 35-50 %. Změna výkonu dosahuje až 6 % nominálního výkonu za minutu, což je srovnatelná hodnota s nejběžnějšími paroplynovými elektrárnami.

Obecně budou ovšem uhelné elektrárny vždy méně flexibilní než plynové. Tepelná odolnost kotle a tepelné namáhání komponent jsou dvěma hlavními omezeními vyšší flexibility.

Pescia naznačuje, že pokud německé černo- a hnědouhelné elektrárny nereagují na záporné ceny, je to především problém fungování trhu, nikoliv technických omezení. Tyto elektrárny často nabízejí podpůrné služby.

„Pokud nepřestanou vyrábět, je to proto, že k tomu nemají dostatečný ekonomický podnět,“ uvedl Pescia.

Úvodní fotografie: Arnold Paul, wikimedia

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *