V Řeži pokračuje výzkum a vývoj nejen pro jadernou energetiku

DomůElektřinaV Řeži pokračuje výzkum a vývoj nejen pro jadernou energetiku

V Řeži u Prahy pokračuje výzkum a vývoj spojený nejen s jadernou energetikou, působí zde i odborníci na jaderný odpad, materiály používané v energetice nebo na radiofarmaka. ÚJV Řež je vedoucí společností Skupiny ÚJV, do které patří například také Centrum výzkumu Řež. Zisk společnosti ÚJV Řež před zdaněním se loni zvýšil na víc než 146 milionů korun, v roce 2015 přesáhl 128 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy.

V prvním středoevropském reaktoru v Řeži u Prahy vědci před 60 lety zprovoznili první jaderné zařízení na území Československa. Rozběhlo se osm minut před půlnocí 24. září 1957, sloužilo pro výrobu izotopů, ozařování materiálů a vědecký výzkum v oblasti reaktorové fyziky. Pod akciovou společnost ÚJV Řež nyní reaktor patří.

ÚJV Řež se podílí na řadě výzkumných projektů, které se zabývají například materiály pro jaderné reaktory nebo vlastnostmi konstrukcí jaderných zařízení. Jaderná oblast je pro společnost prioritou, zaměření zůstává na už provozovaná zařízení i na připravovaná nová.

Ilustrační foto

„Jaderné technologie jako provozně bezuhlíkové a z hlediska životního cyklu nízkouhlíkové jsou jednoznačným prostředkem pro udržitelný rozvoj,“ řekl ředitel Centra výzkumu Řež Martin Ruščák při nedávném oficiálním otevření nové infrastruktury v Řeži.

Dceřinná společnost ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež, má k dispozici dva výzkumné reaktory, soubor experimentálních zařízení a nově také rozsáhlé technologické zázemí projektu SUSEN (Udržitelná energetika, Sustainable Energy).

Investice do tohoto projektu přesáhla dvě miliardy korun, většina nákladů byla placena z evropských dotací. K projektu se připojila řada mladých vědců a pracují na něm zahraniční odborníci z více než desítky států. Centrum spolupracuje s mezinárodními týmy, s vysokými školami i průmyslem.

SUSEN má přispět k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobému provozu energetických zařízení, a to především jaderných elektráren druhé a třetí generace. Má také pomoci s prodloužením jejich životnosti o 20 až 40 let.

Řada výzkumných projektů v Řeži je dlouhodobých, podle zadání SUSEN mají odborníci do roku 2023 připravit 21 vědecko-výzkumných výstupů a 51 konkrétních výsledků.

Ilustrační foto

Zkoumání jsou rozdělena do čtyř programů zaměřených mimo jiné na výzkum a vývoj reaktorů čtvrté generace, které mají efektivněji využívat palivo, na zkoumání konstrukčních materiálů používaných u jaderných reaktorů, na vývoj technologií pro zpracování a úpravy radioaktivního odpadu či na výzkum struktury materiálů v extrémních podmínkách.

„Budeme usilovně pracovat na tom, aby se vytvořené technologie staly také prostředkem pro významné uplatnění českého průmyslu,“ uvedl Ruščák.

ÚJV Řež tvoří pět divizí: Chemie palivového cyklu, Jaderná bezpečnost a spolehlivost, Integrita a technický inženýring, Energoprojekt Praha a Radiofarmaka. Do Skupiny ÚJV patří spolu s Centrem výzkumu Řež také Ústav aplikované mechaniky Brno, Výzkumný nebo zkušební ústav Plzeň.

Firma zaměstnává zhruba 700 lidí. Většinovým majitelem ÚJV ŘEŽ je společnost ČEZ, další podíly patří společnostem Slovenské elektrárne, Škoda JS a obci Husinec.