Domů
Elektřina
Výroba elektřiny v EU ještě nikdy nebyla tak bezemisní
Zdroj: HH2E. Výrobna zeleného vodíku v Lubminu
Zdroj: HH2E

Výroba elektřiny v EU ještě nikdy nebyla tak bezemisní

Elektřina
47 komentářů
6. červenec 2024, 12:49
Jakub Malý

Výroba elektřiny z bezemisní zdrojů dosáhla v EU v první polovině roku 2024 rekordních hodnot, jak informuje sdružení evropských výrobců elektřiny Eurelectric. Tato organizace sbírá data od provozovatelů přenosových soustav, oficiálních statistik EU a sdružuje více než 33 asociací, za ČR se jedná o Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

V první polovině roku 2024 vyrobily obnovitelné zdroje více než 50 % (zhruba 696 TWh) veškeré produkované elektřiny v Evropě. Elektřina vyprodukovaná z jádra se podílela zhruba 24 %, tedy 325 TWh. Elektřina z fosilních paliv se podílela více než 26 % a jednalo se o výrobu zhruba 361 TWh.  Poptávka po elektřině zůstává nízká kvůli slabšímu ekonomickému růstu a částečné deindustrializaci.

Podpora poptávky po elektřině bude zásadní pro zajištění pokračujících investic do bezemisních zdrojů elektřiny. Nicméně v kontextu dekarbonizace se nabízí i otázka, zdali tou nejlepší elektřinou není ta, kterou nemusíte vůbec vyrobit a která nemá emisní stopu.

Roční výroba elektřiny v EU. Zdroj: Eurelectric

Dekarbonizace evropské výroby elektřiny se každopádně zrychluje. Více než 74 % elektřiny vyrobené v EU v první polovině roku 2024 pocházelo z obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie. To je významný nárůst ve srovnání s podílem 68% v roce 2023. Hlavními důvody tohoto výsledku byly další budování výrobní kapacit OZE a stabilizace výroby z jaderných elektráren, především ve Francii.  

Tempo změn je ohromující. Tyto údaje dokládají, že snahy o dekarbonizaci elektrárenských společností jsou o několik let napřed před jakýmkoli jiným sektorem, uvedl generální tajemník Eurelectric, Kristian Ruby. 

Zároveň je zapotřebí zmínit, že poptávka po elektřině zaostává. Pokud by rostla i spotřeba elektřiny, tak by pravděpodobné podíly jednotlivých výrobních zdrojů byly odlišné. 

V první polovině roku 2023 se poptávka po elektřině v EU snížila o 5,1 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022. Ve srovnání mezi roky 2022 a rokem 2024 zůstává poptávka nadále nižší, a to o 4,8 %. Tento trend je způsoben několika faktory, jako jsou energetické úspory, mírnější počasí a částečná deindustrializace. 

Pro porovnání lze přidat data o spotřebě elektřiny v Číně, kde meziroční spotřeba mezi březnem 2023 a březnem 2024 vzrostla o 7,4 % na 794 TWh. Zajímavé je, že spotřeba elektřiny nerostla pouze v primárním - výrobním sektoru, ale také v sektoru služeb, což je v souladu s celkovým růstem čínské ekonomiky.  

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(47)
Richard Vacek
6. červenec 2024, 13:12

Zajímavé je, že premianty jsou taková Francie a Slovensko a černého petra si z větších zemí odnáší Polsko a už tradičně Německo.

Jan Veselý
6. červenec 2024, 15:40

A co Itálie? A co Česko, 9. nejlidnatější země EU? Obojí výrazně horší než Němci.

Bob
6. červenec 2024, 16:21

Za rok 2023 nízkoemisní elektřina

ČR 53 procent

Německo 64, ale bez JE 58 procent

Vzhledem k tomu, že s JE v Německu už nelze počítat ten rozdíl 5 procent zas tak velký není.

Richard Vacek
6. červenec 2024, 17:38

Vycházím z dat na https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity

Tedy emise gCO2/kWh za rok 2023.

Petr Hariprasad Hajič
7. červenec 2024, 15:48

Samozřejmě, pokud posuzujete jen výrobu elektřiny, tak tam má Německo pořád co dohánět. Oni chtějí bezemisní výrobu elektřiny a současně odstavili JE, takže jim zbyly jen OZE a fosilní zdroje. Pokud se podíváte na celkové množství CO2, tak na tom nejsou zase tak špatně, my máme 9t a oni 8t CO2 per capita. Takže na chvostě jsme zase my. Málo se snažíme.

Jaroslav Srba
6. červenec 2024, 13:26

Vypadá to, že ceny elektřiny jsou v proporci s velikostí zastoupení OZE v mixu. Apropos, používání výrazu obnovitelné pro jakýkoli zdroj energie je velmi zavádějící a připomíná klamavou reklamu.

Jan Veselý
6. červenec 2024, 14:34

Podle čeho tak soudíte?

Jaroslav Srba
6. červenec 2024, 15:02

Zkuste lineární regresi

Jan Veselý
6. červenec 2024, 15:41

Čeho?

Emil
6. červenec 2024, 16:47

Třeba z korelace mezi cenami elektřiny a podílem občasných zdrojů?

Jan Veselý
6. červenec 2024, 19:18

Emile, nemotejte se to toho. Já se z pana Srby vytáhnout jeho zdroj dat, případně si ověřit, že si to vycucal z prstu. Uvidíme.

Jaroslav Srba
6. červenec 2024, 21:32

Myslíte si, že bych Vám napsal něco jiného než pan Emil ? Snad byste ještě mohl zkusit nějaké nelineární regrese.

Emil
6. červenec 2024, 21:34

Žádosti se nevyhovuje, budu se "motat" do čeho se mi bude chtít.

Jan Máca
6. červenec 2024, 16:31

CO2 je jeden z problémů, do 1MWh se bohužel nezapočítává CO2 vyprodukované na výrobu a transport panelu, nebo výrobu 1t betonu který leží v základech v tomto případě spíše větrných elektráren. Nikdo nebere v potaz množství vodičů, které musejí být instalovány, každý kabel obsahuje množství hliníku nebo mědi a je obalen vrstvami plastu atp.. Je jasné že kabely jsou používány i dnes ale diferencování zdrojů + posílení soustav klade úplně jiné nároky na jejich množství. Také je potřeba si uvědomit kde se bere hliník a hlavně měď které jsou pro vodiče používané. Každá větrná elektrárna má betonový základ vážící stovky tun, kterým je vedeno velké množství kabelů jak silových tak datových, nemluvě o dalších technologiích (transformátory, usměrňovače, ....). Zelená ideologie předbíhá technické možnosti a soustředění se na jeden jediný ukazatel, který je počítán pouze od instalace zdroje namísto započtení výrobních a instalačních zátěží je velmi nešťastné.

Jaroslav Srba
6. červenec 2024, 18:59

Kdyby se ti zelení ideologové přidržovali toho, co píšete, tak by jim sotva vyšla ta zázračná čísla.

Jan Veselý
6. červenec 2024, 19:30

Pane Máca, vaším problémem je, že jste si svoje tvrzení nijak neověřil. To CO2 vyprodukované kvůli výstavbě zmíněných typů elektráren (a prakticky všech ostatních) se zcela běžně vyčísluje. Zkuste začít třeba na Wikipedii: cs . wikipedia . org/wiki/Emise_sklen%C3%ADkov%C3%BDch_plyn%C5%AF_zdroj%C5%AF_energie_b%C4%9Bhem_%C5%BEivotn%C3%ADho_cyklu

Jan Máca
6. červenec 2024, 22:40

Emisní faktory Paktu starostů a primátorů pro členské státy EU se kterým se běžně pracuje uvádí emisní faktor FVE a větru 0. Je pravda že se do energetického mixu počítá s emisním faktorem CO2 podle toho jak píšete. Ale znám spoustu firem,které si poslední dvaroky nakoupili zelené certifikáty a poté vydávali produkci CO2 na vyrobenou jednotku jako 0 (toto se týkalo pouze započtení elektřiny). Jinak souhlasím a měl bych text mírně poupravit.

Jaroslav Pihrt
7. červenec 2024, 02:07

Zato v takové uhelné nebo jaderné elektrárně je toho betonu naprosté minimum ?

Emil
7. červenec 2024, 07:01

Naprosté minimum ho není, ale na vyrobenou jednotku elektřiny je ho podstatně méně.

Martin Prokš
8. červenec 2024, 11:08

Fobrý den

Jeden obrázek dá za milion slov...

https://www.ans.org/news/article-933/wind-nuclear-infographic/

Milan Vaněček
6. červenec 2024, 21:53

Dekarbonizace při výrobě elektřiny je pozitivní jev, neboť při spalování fosilu vzniká spousta různých škodlivin. Když bychom se měli zamyslet, co přispělo v EU i ve světě k dekarbonizaci v tomto století, tak vidíme že to byl především obrovský nástup obnovitelných zdrojů v tomto století.

Nástup jádra byl historicky v minulém století, v tomto století bylo v EU postaveno jen minimum JE, více jich ukončilo svoji činnost.

Rychlá dekarbonizace pouze v určitých částech světa (třeba v EU, akcelerovaná v současnosti extrémně drahými emisními povolenkami) má však negativní vliv třeba v EU na ztrátu konkurenceschopnosti EU průmyslu a snížení životní úrovně části obyvatel EU (té většiny co má podprůměrný příjem v rámci celé EU).

Z hlediska celosvětového (CO2 je "celosvětový plyn") je positivní vliv rychlé dekarbonizace v EU mnohem nižší než ten negativní vliv na ekonomiku EU.

Petr Hariprasad Hajič
7. červenec 2024, 04:58

Další dobrá zpráva. Obnovitelné zdroje zcela jasně dominují. V EU je to 50% vyrobené elektříny, celesvětově je to asi 30%. Další dobrá zpráva je, že obnovitelné zdroje se stále více prosazují v instalaci malých zdrojů a tak se hodí jak pro soukromníky a domácnosti, tak i pro firmy. Znamená to výrazný odklon od centrální energetiky závislé na velkých zdrojích, které jsou často zranitelné a těžko nahraditelné (nehledě na finanční dopady).

Richard Vacek
7. červenec 2024, 08:06

A další dobrá zpráva to je pro výrobce všeho, co je k OZE potřeba. A že je toho hodně. Například taková měď. Fotovoltaiku musíme dimenzovat na jmenovitý výkon, ale koeficient využití je u nás cca 17%. Tedy mědi na jednotku výkonu musíme použít 5x více než u jaderné elektrárny, který má koef. využití nad 90%.

Odobně jsou na tom ostatní komponenty. Vidíme, že ten návrat k roztroušené a málo produktivní výrobě je i docela neekologický.

Milan Vaněček
7. červenec 2024, 09:43

Pane Vacek, ta měď se Vám neztratí, použijete ji i za sto let, to není jako radioaktivní odpad určený k zakopání. Tu výhodně zrecyklujete.

A o jaderných elektrárnách v ČR s koeficientem využití nad 90% si můžete jen snít, realita je jiná.

Emil
7. červenec 2024, 10:37

Stejně jako si můžete nechat je snít o fotovoltaikách s koeficientem využití 17 %, jste nějak "zapomněl" napsat. I když po přechodu na 18měsíční palivový cyklus bude ten první sen blíž realitě než ten druhý.

Richard Vacek
7. červenec 2024, 10:47

Pravda. Solární snad 12% a jaderné 75%. Solární růst nemohou a pokud se budou dál instalovat, s kanibalizací jejich koef. začne dál klesat.

Petr Hariprasad Hajič
7. červenec 2024, 11:04

Nemůžete to takhle jednoduše srovnávat. Musel byste to počítat poctivě přes LCOE za kWh a v případu mědi, by to vyšlo nespíš pro FVE hůř, protože na na GW FVE budete potřebovat asi 1000t mědi (1g/W) na výstavbu JE, budete potřebovat taky asi několik tisíc tun mědi na 1GW výkonu (všechno se musí prodrátovat). Životnost má ale JE delší a jak píšete, využití JE - FVE je asi 1:4 a to jsem hodně optimistický, využití v našich podmínkách bude nižší.

Jenomže to máte měď, pak tu máte křemík (JE není potřeba, kromě pár desítek kg do polovodičů), zirkon (FVE není potřeba), drahé kovy, ocel, hliník, beton...

Z JE zřejmě těžko někdy bude spotřební zboží, FVE panely a další komponenty jím jsou už teď. Koupíte to, co vím, už i v obchodních řetězcích.

Takže jediné smysluplné kritérium je, za kolik a jestli se to vyplatí jako celek. Za mě je volba jasná. Jadernou elektrárnu vlastnit nemůžeme, ale panely si na zahradu, nebo střechu dát můžeme.

Bob
7. červenec 2024, 13:36

V zimě, ráno a večer sice FV panely skoro nic nevyrábějí, ale hlavně, že jsou Vaše...

JE také můžete zprostředkovaně vlastnit. Stačí mít akcie ČEZ.

Richard Vacek
7. červenec 2024, 14:09

Pokud se vracíme do doby, kdy elektřina byla luxus a právě proto se spoléháme na soběstačnost, tak to je snad ukázkou sešupu dolů.

Obdobně byste asi posuzoval i to, když by se lidi vraceli k pěstování brambor, chovu slepic nebo pletení svetrů.

V bohaté společnosti jsou totiž produkty typu elektřina tak levné, že běžný občan jejich cenu vůbec neřeší.

Petr Hariprasad Hajič
7. červenec 2024, 15:59

No, závisí na tom, čemu říkáte bohatá společnost. Taková samozřejmě také existuje a cenu za energie asi neřeší (někteří), ale my jako lidstvo potřebujeme přežít a vytvořit i vhodné podmínky pro další generace. Pan Vaněček mi v jedné odpovědi napsal, že CO2 řešit je nesmysl, a že planeta zažila doby, kdy CO2 bylo v atmosféře 10x víc. No jako i bylo, ale asi mu nedošlo, že v té době lidstvo na této planetě nebylo a stejně tak i většina současných živočišných druhů.

Milan Vaněček
7. červenec 2024, 17:56

Petře, to s CO2 jste nepochopil. I když CO2 bude 10x více, 100x více (vše už bylo) co se týče "skleníkového efektu od CO" - oteplování, moc se nezmění.

Nastává to tiž optická saturace efektu.

Analogie: Jako když se díváte skrz šedý filtr, který vám zeslabí světlo na polovinu. Přidáte další filtr a zeslabí se to na 1/4, přidáte další filtr a zeslabí se to na 1/8, atd nakonec už další přidávání filtrů nic nezmění, nic skrz to nevidíte, ať jich přidáte třeba 100.

A je to jedno, zda je na zemi milion či 8 miliard lidí. Ale ty miliardy lidí "ničí" tu přírodu jinak, spoustou způsobů (asfaltování, betonování, kácení lesů, vypouštění všemožných sajrajtů při pálení...., války, ...

A co se týče levné elektřiny: pamatuji dávné doby, kdy v USA či ve Švýcarsku se u pronájmu bytu vůbec neřešila cena spotřebované elektřiny a topení, to byla položka pár procent z ceny pronájmu. No a my jsme se dopracovali toho, že u nás to může být pár desítek procent.

minduton
9. červenec 2024, 07:21

Srovnáváte hrušky s jabkama. Byl jste někdy v jaderné elektrárně? Není to je o reaktoru, primárním a sekundárním obvodu. Je tam spousta sraček kolem, které se samotnou JE souvisí jen nepřímo, např. jídelna pro zaměstnance, kanceláře, autobusové nádraží atp. Viděl jste někdy tohle u větrné farmy? Já tedy ne.

Bob
9. červenec 2024, 11:44

To všechno ale do stavby JE započítávají. Přesto je toho betonu, oceli, mědi, atd. na vyrobenou MWh v JE potřeba méně, než u OZE.

Mimochodem, všiml jste si někdy, kolik je potřeba nalít betonu do základů VtE, kolik je tam ocelové výztuže a kolik váží samotný ocelový tubus? A také kolik se v okolí VtE zabetonuje, nebo zaasfaltuje příjezdových cest, aby na místo mohly být dopraveny těžké a nadrozměrné komponenty elektrárny?

Vladimír Šťastný
8. červenec 2024, 07:52

Výroba elektřiny v EU ještě nikdy nebyla tak bezemisní......ale také nikdy ještě nebyla tak drahá a také nikdy nebylo tak komplikované udržet přenosovou soustavu v chodu.

Jan Veselý
8. červenec 2024, 15:44

Umíte to nějak doložit daty nebo jen vydáváte svoje pocity za objektivní realitu?

Vladimír Šťastný
9. červenec 2024, 07:28

To nejsou pocity moje, ale autentické zkušenosti operátorů sítě, s kterými jsem měl možnost mluvit. Ze známých důvodů se o tomto v našem mainstreamu moc psát nebude.

To mi samozřejmě nemusíte věřit, nicméně, já už jsem na světě tak dlouho že vím, že někoho přesvědčit v internetové diskusi je naprosto zbytečná snaha, takže jsem sem dal svoji zkušenost bez sebemenší ambice, že by snad pan Veselý myšlenkově obrátil:-)))

Vladimír Šťastný
9. červenec 2024, 07:29

A že je elektřina dražší snad vidíte na své faktuře.

Jan Veselý
9. červenec 2024, 08:33

Ne, na své faktuře opravdu nevidím, že elektřina "ještě nikdy nebyla tak drahá". Na faktuře je MOJE a AKTUÁLNÍ cena elektřiny, ne časová řada za posledních 100+ let dodávek elektřiny z veřejné sítě, očištěná o inflaci.

Jan Veselý
9. červenec 2024, 08:52

Věřím vám to, že operátoři frflají. Na druhou stranu, mají na zvládání té složitosti takové nástroje, o jakých se jejich předchůdcům ani nesnilo.

Ten zbytek vám nevěřím, věřím, že jste si "trošku" zapřeháněl. Ale jsem otevřený novým myšlenkám, tak to zkuste.

Jirka Líska
9. červenec 2024, 09:03

@Vladimír Šťastný 9. červenec 2024, 07:28

Píšete:

"Ze známých důvodů se o tomto v našem mainstreamu moc psát nebude"

Jaké jsou prosím ty důvody?

Díky

Vladimír Šťastný
9. červenec 2024, 12:12

Nehodící se v mainstreamu neuvádějí. Je to velmi pěkně vidět v popisu situace na Ukrajině. No a jestliže jsme přijali politickou doktrínu, že čím více OZE, tím lépe, pak se kritické hlasy moc nehodí, byť by měly stokrát pravdu.

A navíc, o technických věcech dnes píší lidé, které technika obešla širokým obloukem.

Jirka Líska
9. červenec 2024, 12:35

@Vladimír Šťastný 9. červenec 2024, 12:12

A jaké zprávy se nehodí, jaké se neuvádějí a co přesně považujete za mainstream?

Jaroslav Srba
8. červenec 2024, 22:51

To myslíte vážně, pane Veselý ?

Jan Veselý
9. červenec 2024, 06:57

Pan Veselý to myslí zcela vážně. Požaduje po panu Srbovi i po panu Šťastném, aby svá tvrzení něčím doložili, tvrdá data, ne nějaké chytračení s regresí, to je analytická metoda, ne data.

Do té doby nejsem já, ani nikdo jiný, schopen rozeznat jestli máte k problému co říci nebo tady akorát vykřikujete nesmysly.

Jaroslav Srba
9. červenec 2024, 09:33

Připustil jste, že operátoři sítě frflají a že k zvládání problémů jsou nyní moderně vybaveni. Ano ! Jejich dnešní možnosti jsou opravdu nesrovnatelně účinnější než byly např. před 20 lety. S tehdejším vybavením bychom měli blackout do jednoho dne. Ale toto vybavení nebylo zadarmo, platí ho zákazníci a je instalováno jenom proto, protože je na síť navěšeno čím dál tím víc tzv. obnovitelných zdrojů. Do sítě se totiž bez útlumu přenesl chaos, kterým se vyznačuje počasí. A zvládnout chaos, to něco stojí, a tak cena za provoz sítě stoupá a bude stoupat i dále. A budeme platit, platit a platit.

Jirka Líska
9. červenec 2024, 10:22

@Jaroslav Srba 9. červenec 2024, 09:33

Žádná modernizace není zadarmo a to platí nejen v energetice.

A všechno to nakonec zaplatí zákazník, ať už z daní nebo přeneseně v cenách výrobků/služeb.

Samozřejmě, někdo o modernizaci a změny nestojí a rád by si ponechal "staré časy", ale svět se mění neustále a nejde to zastavit.

Jan Veselý
9. červenec 2024, 11:30

Ty řídící systémy ve srovnání s finančními toky, které spravují, stojí úplné buráky, to není ani promile.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se