Domů
Přenos elektřiny
Česká přenosová a distribuční soustava - 3. díl: Vedení (Ochranná pásma, vedení 110 kV a 220 kV)

Česká přenosová a distribuční soustava - 3. díl: Vedení (Ochranná pásma, vedení 110 kV a 220 kV)

Po dílu věnujícímu se rozvodnám přenosové soustavy se bude tento díl minisérie zabývat vedeními VVN a ZVN, která jsou provozována společností ČEPS. Vzhledem k obsáhlosti se budeme vedeními přenosové soustavy věnovat ve více článcích. V tomto článku jsou uvedeny základní informace o vedení obecně, včetně ochranných pásem a seznam vedení o napěťové hladině 110 kV a 220 kV se základními informacemi o nich.

Na našem webu už vyšly články zabývající se stožáry a vodiči, což jsou nepostradatelné součásti každého vedení.

Ochranná pásma vedení

Pro odvětví energetiky je klíčový zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, zkráceně energetický zákon. Tento zákon definuje i pojem ochranné pásmo vedení, což je prostor v bezprostřední blízkosti vedení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Ochranná pásma chrání nejen nadzemní vedení, ale i podzemní vedení a rozvodny. Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a ZVN je souvislý prostor vymezený svislými rovinami na obou stranách vedení, které jsou v definované vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního vodiče.

Tyto vzdálenosti od krajních vodičů jsou závislé na napěťové hladině nadzemního vedení a podle v současnosti platné legislativy jsou definovány takto:

 • vedení 110 kV – 12 m
 • vedení 220 kV – 15 m
 • vedení 400 kV – 20 m
 • Na velikosti ochranného pásma má vliv doba výstavby vedení, respektive datum ukončení kolaudačního řízení. Pro vedení s nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí před 31. 12. 1994 jsou ochranná pásma větší, konkrétně:

  • vedení 110 kV – 15 m
  • vedení 220 kV – 20 m
  • vedení 400 kV – 25 m
  • V ochranném pásmu nadzemního vedení je omezeno nakládání uživatele s touto částí pozemku a to tak, že je v ochranném pásmu zakázáno:

   • zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
   • provádět bez souhlasu vlastníka vedení zemní práce
   • provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
   • provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení
   • Dále je také v ochranném pásmu nadzemního vedení zakázáno vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m. A nakonec v ochranném pásmu vedení, ale i mimo ně, je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit vedení nebo omezit a ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

    Schéma rozvodné sítě v ČR, Zdroj: ČEPS, a.s.

    Vedení 110 kV

    V9001

    • Temelín – Kočín
    • Kraj: Jihočeský
    • Délka vedení: 3 km
    • Rok uvedení do provoz: 1994
    • Jednoduché vedení
    • Vedení zajišťuje rezervní napájení jaderné elektrárny Temelín z elektrizační soustavy.
    • V9002

     • Temelín – Kočín
     • Kraj: Jihočeský
     • Délka vedení: 3 km
     • Rok uvedení do provoz: 1994
     • Jednoduché vedení
     • Vedení zajišťuje rezervní napájení jaderné elektrárny Temelín z elektrizační soustavy.
     • V1344/1345

      • Kočín – Dasný
      • Kraj: Jihočeský
      • Délka vedení: 30 km
      • Rok uvedení do provoz: 1995
      • Dvojité vedení
      • V1346/1347

       • Kočín – Hněvkovice
       • Kraj: Jihočeský
       • Délka vedení: 8 km
       • Rok uvedení do provoz: 1995
       • Dvojité vedení
       • Vedení vyvádí výkon z vodní elektrárny Hněvkovice do přenosové soustavy.
       • Zdroj: www.ceps.cz

         

        Vedení 220 kV

        V001/002

        • Orlík – Milín
        • Kraj: Středočeský
        • Délka vedení: 9 km
        • Rok uvedení do provoz: 1962
        • Dvojité vedení – Soudek
        • Vedení vyvádí výkon z vodní elektrárny Orlík do přenosové soustavy.
        • V011

         • Vítkov – Tisová
         • Kraj: Karlovarský
         • Délka vedení: 8 km
         • Rok uvedení do provoz: 1960
         • Dvojité vedení – převážně Soudek
         • Vedení vyvádí výkon z elektrárny Tisová do přenosové soustavy.
         • V201

          • Výškov – Čechy-Střed
          • Délka vedení: 85 km
          • Kraje: Ústecký a Středočeský
          • Rok uvedení do provozu: 1951
          • Jednoduché vedení – Portál
          • Jedná se o nejstarší trasu vedení přenosové soustavy, původně vedlo z Výškova do Opočínku a v roce 1960 bylo zaústěno do rozvodny Čechy – Střed
          • V202

           • Čechy-Střed – Opočínek
           • Délka vedení: 71 km
           • Kraje: Středočeský a Pardubický
           • Rok uvedení do provozu: 1960
           • Převážně jednoduché vedení – Portál
           • Vzniklo postavením rozvodny Čechy – Střed, čímž bylo původní vedení V201 rozděleno.
           • V203

            • Opočínek – Sokolnice
            • Délka vedení: 136 km
            • Kraje: Pardubický, Vysočina a Jihomoravský
            • Rok uvedení do provozu: 1952
            • Jednoduché vedení – Portál
            • První vedení přenosové soustavy, které propojilo Čechy a Moravu.
            • V204

             • Milín – Tábor
             • Délka vedení: 59 km
             • Kraje: Středočeský a Jihočeský
             • Rok uvedení do provozu: 1962
             • Převážně jednoduché vedení – Portál
             • Vedení původně vedlo z Milína do Sokolnice, ale bylo zaústěno do nově vzniklé rozvodny Tábor.
             • Zdroj: www.ceps.cz

              V205/206

              • Malešice – Čechy-Střed
              • Délka vedení: 20 km
              • Kraje: Praha a Středočeský
              • Rok uvedení do provozu: 1967
              • Dvojité vedení – Donau
              • V207

               • Tábor – Sokolnice
               • Délka vedení: 169 km
               • Kraje: Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský
               • Rok uvedení do provozu: 1973
               • Převážně jednoduché vedení – Portál
               • Vzniklo postavením rozvodny Tábor, čímž bylo původní vedení z Milína do Sokolnice rozděleno.
               • V208

                • Milín – Čechy-Střed
                • Délka vedení: 86 km
                • Kraje: Středočeský a Praha
                • Rok uvedení do provozu: 1960
                • Převážně jednoduché vedení – Portál
                • V209

                 • Čechy-Střed – Bezděčín
                 • Délka vedení: 68 km
                 • Kraje: Středočeský a Liberecký
                 • Rok uvedení do provozu: 1964
                 • Převážně dvojité vedení – Donau (souběh s V454)
                 • V roce 2007 bylo do provozu uvedené dvojité vedení V454/209, které vzniklo zdvojením původního vedení V209.
                 • V210

                  • Chotějovice – Bezděčín
                  • Délka vedení: 98 km
                  • Kraje: Ústecký a Liberecký
                  • Rok uvedení do provozu: 1965
                  • Převážně jednoduché vedení – Portál
                  • V211

                   • Výškov – Chotějovice
                   • Délka vedení: 30 km
                   • Kraj: Ústecký
                   • Rok uvedení do provozu: 1965
                   • Převážně dvojité vedení – Donau a Soudek
                   • Zdroj: www.ceps.cz

                    V216

                    • Přeštice – Milín
                    • Délka vedení: 64 km
                    • Kraje: Plzeňský, Jihočeský a Středočeský
                    • Rok uvedení do provozu: 1963
                    • Jednoduché vedení – Portál
                    • V221/222

                     • Vítkov – Přeštice
                     • Délka vedení: 86 km
                     • Kraje: Karlovarský a Plzeňský
                     • Rok uvedení do provozu: 1963
                     • Dvojité vedení – Dunaj
                     • V roce 2019 bylo vedení zdemolováno a v koridoru v současnosti probíhá výstavba nového vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V490/491
                     • V223/224

                      • Hradec – Vítkov
                      • Délka vedení: 70 km
                      • Kraje: Ústecký a Karlovarský
                      • Rok uvedení do provozu: 1960
                      • Dvojité vedení – převážně Soudek
                      • Vedení bude zdemolováno a nahrazeno novým vedení o napěťové hladině 400 kV.  Výstavba by měla probíhat od roku 2022.
                      • V225/226

                       • Výškov – Hradec
                       • Délka vedení: 31 km
                       • Kraje: Ústecký
                       • Rok uvedení do provozu: 1957
                       • Převážně dvojité vedení
                       • Z vedení V226 je provedena odbočka do rozvodny VTŽ Chomutov.
                       • V226T

                        • Odbočka VTŽ Chomutov
                        • Délka vedení: 9 km
                        • Kraje: Ústecký
                        • Rok uvedení do provozu: 1979
                        • Převážně dvojité vedení – Dunaj
                        • Odbočka do původních Válcoven trub a Železáren Chomutov, dnes je na části území tehdejší továrny fotovoltaická elektrárna.
                        • V243/244

                         • Sokolnice – Bisamberg (Rakousko)
                         • Délka vedení: 51 km
                         • Kraj: Jihomoravský
                         • Rok uvedení do provozu: 1959
                         • Dvojité vedení – Soudek
                         • První postavené přeshraniční vedení do Rakouska.
                         • V245/246

                          • Lískovec – Kopanina (V245)/Bujakow (V246) (Polsko)
                          • Délka vedení: 23 km
                          • Kraj: Moravskoslezský
                          • Rok uvedení do provozu: 1959
                          • Dvojité vedení – Soudek
                          • První přeshraniční vedení do Polska, které bylo postavené.
                          • V251/252

                           • Prosenice – Sokolnice
                           • Délka vedení: 84 km
                           • Kraje: Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský
                           • Rok uvedení do provozu: 1953
                           • Dvojité vedení – převážně Soudek
                           • V253/254

                            • Lískovec – Prosenice
                            • Délka vedení: 71 km
                            • Kraje: Moravskoslezský a Olomoucký
                            • Rok uvedení do provozu: 1952
                            • Dvojité vedení – Soudek
                            • V270

                             • Lískovec – P. Bystrica (Slovensko)
                             • Délka vedení: 61 km
                             • Kraje: Moravskoslezský a Zlínský
                             • Rok uvedení do provozu: 1952
                             • Jednoduché vedení – Portál
                             • První vedení přenosové soustavy, které vedlo na území dnešního Slovenska.
                             • V280

                              • Sokolnice – Senica (Slovensko)
                              • Délka vedení: 67 km
                              • Kraje: Jihomoravský
                              • Rok uvedení do provozu: 1964
                              • Jednoduché vedení – Portál
                              • Přeshraniční vedení na Slovensko.
                              • Zdroj: ČEPS a.s.

                               Komentáře

                               (0)

                               Přidat komentář

                               Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
                               Vyžadované informace jsou označeny *
                               Pravidla diskuze
                               Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
                               Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
                               Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
                               Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
                               V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
                               OM Solutions s.r.o.
                               Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
                               Třebíč
                               IČ: 02682516
                               SOCIÁLNÍ SÍTĚ
                               © 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.