Domů
Elektřina
MAAE hostovala první workshop zaměřený na malé modulární reaktory

MAAE hostovala první workshop zaměřený na malé modulární reaktory

Nová generace pokročilých modulárních reaktorů nazývaná SMR by mohla získat licenci pro komerční výstavbu již počátkem dvacátých let tohoto století. Organizace MAAE se proto rozhodla pomoci národním regulátorům připravit se na příchod tohoto nového druhu jaderných reaktorů. Počátkem ledna letošního roku byla zahájena série workshopů, na kterých MAAE úzce spolupracuje s dozornými orgány na přístupu k bezpečnostním otázkám a licencování v případě globálního zavádění SMR.

Arabskou agenturu pro atomovou energii (AAEA) a Arabskou síť jaderného dozoru nejvíce zajímaly bezpečnostní požadavky či pokyny a postupy udělování licencí pro SMR. První workshop byl zaměřen primárně na arabské státy, přestože probíhal v sídle MAAE ve Vídni.

„Musíme vytvořit soubor srozumitelných a konkrétních požadavků na bezpečnost a licencování. Jistota národních regulátorů při rozhodování je zásadní pro úspěšné nasazení SMR.“ 

Greg Rzentkowski, ředitel divize pro bezpečnost výstavby jaderných zařízení při MAAE

„Malé modulární reaktory jsou pro arabský svět lákavé. Více než polovina našich zemí nemá dostatek prostředků pro stavbu klasických velkých jaderných elektráren. SMR jsou mnohem jednodušší a pro velkou část zemí je jejich výstavba proveditelnější. Kromě toho vyžadují nižší investice. Jedná se tak o velmi zajímavou možnost.“ Uvedl Abdelmajid Mahjoub, generální ředitel Arabské agentury pro atomovou energii a zároveň předseda workshopu.

Návrhy SMR. Zdroj: IAEA

Na meetingu se podílela i Národní regulační komise USA (NRC). Workshop svedl dohromady hned několik zástupců z jaderné oblasti. Kromě národních regulačních autorit a provozovatelů jaderných elektráren se zúčastnili i další vládní organizace, které již pracují nebo se v budoucnu hodlají podílet na budování národní energetické bezpečnosti a technické infrastruktury SMR.

Účastníci workshopu obdrželi podrobné informace o úloze regulačních orgánů a licenčních požadavcích. Přednášky se zabývaly schvalovacím procesem SMR projektů, jejich umisťování a provoz. MAAE seznámilo národní regulátory s bezpečnostními standardy MAAE a změnami, které by měly zúčastněné země začlenit do svých národních předpisů.

Malé a bezpečné

Design malých reaktorů je uzpůsoben sériové výrobě a většina modulárních součástí tak bude vyráběna v jedné továrně. Tím se významně ušetří čas i náklady. Reaktory s elektrickým výkonem do 300 MW lze postavit v mnohem kratší době, než současné jaderné elektrárny. I díky tomu budou mnohem více konkurenceschopné. Ve výstavbě jsou již 4 SMR ve třech různých zemích. „Přestože jsou reaktory menší a elektrický výkon nižší, požadavky na bezpečnost se nijak neliší od požadavků na současné nejmodernější reaktory, které jsou ve výstavbě,“ tvrdí Stewart Magruder, vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti MAAE.

MAAE se chystá koordinovat v následujících letech všechny činnosti týkající se této oblasti. Ty pravděpodobně budou dle Rzentkowskiho zahrnovat zastřešení rozvoje bezpečnostních cílů a vypracování instruktážní dokumentace pro stanovení příslušných požadavků v souladu s typem a velikostí samotného zařízení.

Rozvíjet, hodnotit, zavádět

Předpřipravené části jaderných elektráren mohou být dopraveny přímo na staveniště, stejně jako převáženy z jednoho průmyslového parku do druhého. Potenciální výhody pro země a koncové uživatele vyplývající z komerčního provozu SMR jsou značné. Malé modulární reaktory mohou například zajišťovat tolik potřebnou elektrickou energii v odlehlých oblastech. Tyto reaktory mohou zásadně změnit systém celosvětového zásobování energií.

Vývoj SMR začal před téměř dvaceti lety a několik zemí se nezávisle zabývá nasazením jejich prototypů. MAAE pozoruje výrazný nárůst členských států, které se podílí na vývoji technologie SMR, což odráží velký potenciál, který tyto země spatřují v možnostech SMR rozšiřovat vnitrostátní rozvodné sítě a zlepšovat stabilitu a bezpečnosti dodávek elektrické energie.

Účastníci workshopu MAAE. Zdroj: IAEA

MAAE rovněž vyvíjí technologický plán pro zavádění SMR a analýzu ukazatelů pro nasazení SMR v rozvojových zemích. Cílem je pomáhat členským státům při vývoji, hodnocení a zavádění SMR.

„V arabských zemích s menšími distribučními soustavami, jsou SMR cestou pro vytvoření sítě reaktorů spolu s rozvojem distribuční soustavy při zachování její vysoké stability a schopnosti uspokojit rostoucích energetické požadavky země,“ řekl Mahjoub. SMR jsou navrženy tak, aby k jejich provozu bylo potřeba méně pracovníků a jejich zavedení trvalo co možná nejkratší dobu. V arabském regionu má pouze Saudská Arábie, Egypt, Alžírsko a Monako dostatečně velkou elektrizační soustavu, aby plně využili potenciál SMR. Na druhou stranu mnoho dalších zemí se zajímá o dvojí využití modulárních reaktorů. Kromě výroby elektrické energie dokáží reaktory odsolovat mořskou vodu, což je v oblastech s nedostatkem pitné vody obrovskou výhodou.

Současný vývoj

Ve vývoji je asi 50 typů SMR, pro různé účely a aplikace. Čtyři z nich jsou nyní ve výstavbě: CAREM-25 (průmyslový prototyp budovaný v Argentině), KLT-40S a RITM-200 (ruské plovoucí SMR) a HTR-PM (čínská demonstrační jednotka). V nedávné době podepsala Saudská Arábie dohodu s Jižní Koreou o vybudování SMR pod označením SMART (System Integrated Modular Advenced Reactor). Dokonce i tradiční producenti fosilních paliv se poohlížejí po SMR. Zajímá je hlavně diverzifikace výroby elektrické energie pro rozvodnou síť.

„SMR patří mezi nejpokročilejší technologie reaktorů, které splňují požadavky moderní energetiky. Všechny zúčastněné subjekty musí přesně chápat platné bezpečnostní normy, předpisy, postupy hodnocení a zavádění těchto reaktorů do energetické soustavy. To jsou podmínky pro úspěšné nasazení těchto energetických reaktorů,“ řekl Hadid Subki, jaderný inženýr ze sekce Vývoje jaderných technologií MAAE.

Příští workshop MAAE o bezpečnostních požadavcích a licencování SMR pod názvem „Fórum afrických jaderných regulačních orgánů“ (FNRBA) se bude konat v červnu tohoto roku.

Zdroj úvodní fotografie: IAEA.org

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.