Domů
Teplárenství
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů byl vypracován na základě Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Článek 4 této směrnice nařizuje členským státům Evropské unie vypracovat a přijmout národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tento národní akční plán stanoví národní cíle jednotlivých členských států pro podíly energie z OZE v roce 2020, a to ve třech oblastech:

  1. Vytápění a chlazení
  2. Výroba elektřiny
  3. Doprava

Celkové národní cíle

Dle zmíněné směrnice byly určeny národní cíle členských států  v závislosti na rozdílných podmínkách v jednotlivých zemích. Souhrnný cíl pro Evropskou unii je 20% podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie a 10% podíl energie z OZE v dopravě v roce 2020. V následující tabulce jsou uvedeny určené národní cíle pro členské státy včetně hodnot podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie ve výchozím roce 2005.

Země20052020
Belgie2,2 %13 %
Bulharsko9,4 %16 %
Česká republika6,1 %13 %
Dánsko17,0 %30 %
Německo5,8 %18 %
Estonsko18,0 %25 %
Irsko3,1 %16 %
Řecko6,9 %18 %
Španělsko8,7 %20 %
Francie10,3 %23 %
Itálie5,2 %17 %
Kypr2,9 %13 %
Lotyšsko32,6 %40 %
Litva15,0 %23 %
Lucembursko0,9 %11 %
Maďarsko4,3 %13 %
Malta0,0 %10 %
Nizozemsko2,4 %14 %
Rakousko23,3 %34 %
Polsko7,2 %15 %
Portugalsko20,5 %31 %
Rumunsko17,8 %24 %
Slovinsko16,0 %25 %
Slovenská republika6,7 %14 %
Finsko28,5 %38 %
Švédsko39,8 %49 %
Spojené království1,3 %15 %
Tabulka 1 : Určené podíly energie z OZE v roce 2020

Národní akční plán České republiky pro energii z OZE

Národní akční plán České republiky pro energii z OZE (dále NAP) ze srpna 2012 navrhuje v roce 2020 14% podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě v dopravě 10,8 %.

Cíle podílu energie z OZE v jednotlivých odvětvích jsou zobrazeny v následující tabulce.

200520102011201220132014201520162017201820192020
Vytápění a chlazení8,310,911,412,212,713,213,614,014,514,815,215,5
Výroba elektřiny3,47,510,711,512,012,412,813,013,213,413,513,5
Doprava0,13,94,65,25,96,57,17,78,39,610,210,8
Celkový podíl OZE6,18,89,810,511,011,612,012,412,813,313,714,0
Tabulka 2: Cíle podílu energie z OZE v jednotlivých odvětvích (%)

Součástí NAP je očekávaný vývoj hrubé konečné spotřeby jak pro celek, tak pro jednotlivé kategorie – vytápění a chlazení, výroba elektrické energie a doprava. Dle výše zmíněné směrnice mají národní akční plány zohledňovat dopady dalších opatření souvisejících s energetickou účinností na konečnou spotřebu energie. Z těchto upravených hodnot jsou poté odvozeny výše zmíněné podíly. V následující tabulce je uveden očekávaný výkon konečných hrubých spotřeb energie (hodnoty uvedeny v ktoe ).

200520102011201220132014201520162017201820192020
V a CH*176441728517345171941703716907168121673916667166381660016586
Výr. el.601460365983604361386234632864256520661667126810
Doprava600761106139622563426411643664536470645364376407
Celkem296652943129467294622951729552295762961729657297072974929803
Tabulka 3: Očekávaný vývoj hrubé konečné spotřeby energie v ČR při zohlednění dodatečné energetické účinnosti (ktoe).     *V a CH = vytápění a chlazení

 

Pro přehlednost jsou níže hodnoty zobrazeny graficky.

Vyvoj_spotreba_NAP

 

Při pohledu na hodnoty je patrný trend mírného nárůstu hrubé konečné spotřeby energie při výrobě elektřiny a v dopravě. Naproti tomu očekávaný vývoj hrubé konečné spotřeby energie při vytápění a chlazení je klesající.

Výroba elektřiny z OZE

V NAP je zpracován odhad vývoje instalovaného výkonu OZE (MW) a také odhad hrubé výroby těchto zdrojů (GWh). Odhadované hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách doplněných také o grafické zpracování.

200520102011201220132014201520162017201820192020
 Vodní < 1 MW123141142145147148151152152152153153
Vodní 1 – 10 MW154154155163165178179183183191191191
Vodní > 10 MW743753753753753753753753753753753753
Geotermální000044444444
Solární FVE117271913193519581983201320432073208821032118
Větrná22213213253293333373413453493533573
Kapalná biopaliva000000000000
Pevná biomasa000000000000
Bioplyn36118182212254284304319334344354364
Celkem107931063358346135743683377738673952402540914156
 Tabulka 4: Odhad vývoje instalovaného výkonu OZE do roku 2020 (MW)

Vykon

Výrazný nárůst instalovaného výkonu je očekáván u elektráren spalujících bioplyn. Očekávaný nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických a větrných elektráren taktéž dosahuje řádově stovek megawattů. Celkově je očekáván nárůst instalovaného výkonu OZE v období 2010 – 2020 přibližně o 1 000 MW.

200520102011201220132014201520162017201820192020
 Vodní < 1 MW294431433470489505524537547565576581
Vodní 1 – 10 MW270469543528549607623644655708721728
Vodní > 10 MW105412661166121712551281130813271317136013851397
Geotermální:0000818181818181818
Solární fotovoltaická06162182219122172244227623102344236923872404
Větrná163433714144865666497217948679411014
Kapalná biopaliva000000000000
Pevná biomasa56014921683183718511865187918931906192019341948
Bioplyn161635935132915971865205221822294238724612536
Celkem235552527313798684528951932996329875101941042310626
Z toho KVET*47521272617316734573749394940934218423544144502
Tabulka 5: Odhad vývoje hrubé výroby OZE do roku 2020 (GWh)                                                                                                              *KVET – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Vyroba

V odhadu hrubé výroby elektřiny je kromě výrazného nárůstu výroby z výše zmíněných zdrojů očekáván více něž dvojnásobný nárůst výroby v kogeneračních elektrárnách v období 2010 – 2020. Celkově je hrubá výroba OZE v roce 2020 očekávána přibližně dvojnásobná v porovnání s rokem 2010.

Vytápění a chlazení a doprava

V oblasti vytápění a chlazení bude nárůst výroby z OZE reprezentován především zvýšeným využitím biomasy. Mezi lety 2010 až 2020 je očekáván nárůst množství tepla získaného spalováním pevné biomasy a bioplynu přibližně o 520 ktoe (přibližně 6 000 GWh). Na celkovém příspěvku energie z OZE při vytápění a chlazení, který je pro rok 2020 očekáván ve výši 2 565 ktoe (přibližně 29 830 GWh), se kromě zmíněné biomasy (v roce 2020 očekávána hodnota výroby 2 361 ktoe) bude podílet geotermální energie, solární energie a energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel.

V odvětví dopravy je v NAP prezentován ve zkoumaném období nárůst příspěvku energie z OZE ve výši 453 ktoe (přibližně 5 300 GWh) na hodnotu 694 ktoe. Z konkrétních paliv má největší podíl na této hodnotě bionafta – 495 ktoe. Bioethanol má k dosažení stanoveného podílu přispět 128 ktoe. Další paliva podílející se na dosažení cíle jsou například elektřina z obnovitelných zdrojů a bioplyn.

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se