Domů
Teplárenství
Vyplacení podpory pro OZE bez notifikace je stále nejisté

Vyplacení podpory pro OZE bez notifikace je stále nejisté

Nejasná situace ohledně vyplacení podpory pro podporované zdroje energie na příští rok stále trvá. Hlavními aktéry sporu o oprávněnost podpory a jejím souladu s evropskou legislativou jsou Energetický regulační úřad (ERÚ) a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Další posun tohoto konfliktu nastal po vydání cenového rozhodní ERÚ na příští rok.

ERÚ ve své cenovém rozhodnutí vypsal podporu na rok 2016 jen pro notifikované výrobny elektřiny, což jsou pouze výrobny elektřiny z OZE s datem uvedení do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. Bez dotací jsou tedy nyní výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2016, dále je zastavena podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů a podpora tepla.

Jak na svém webu uvádí ERÚ, jeho právní výklad se opírá mimo jiné i o stanovisko MPO, které se k dané problematice vyjádřilo následovně:
„Provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by tak měla být na základě výše uvedeného v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise na uvedené výrobny energie a to z toho důvodu, aby nebylo překračováno ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.“

Dle předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové může za současnou situaci MPO jako gestor zákonů, potažmo vláda, tyto instituce jsou zodpovědné za nastavení zákonného rámce. Kvůli nezajištění notifikace ze strany MPO se tak v ČR vytvořilo právně nestabilní prostředí.

Průmysl bojuje za vypsání dotací

Na tuto situaci zareagovali zástupci organizací za sektorů nejvíce ohrožených  nevypsáním podpory. Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Teplárenské sdružení ve své tiskové zprávě označují vzniklou situaci za bezprecedentní, alarmující a neudržitelnou. Dále v ní vyzývají všechny zainteresované strany, aby podnikly nezbytné kroky k odvrácení  škod a negativních dopadů, které současná situace přináší.

 „Překvapivé zastavení provozní podpory pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a většinu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie nejen že ohrožuje plnění evropských závazků České republiky v oblasti úspor energie a rozvoje využívání obnovitelných zdrojů, ale bude znamenat i značné hospodářské škody včetně ohrožení řady pracovních míst a zvýšení cen pro spotřebitele tepla,“ uvádí se mimo jiné v tiskové zprávě pod kterou jsou podepsáni Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR, Jaroslav Hanák  – prezident Svaz průmyslu a dopravy ČR a také Mirek Topolánek – předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

Šance na vypsání podpory stále existuje

Jak uvádí ve svém zdůvodnění k vzniklé situaci ERÚ, další rozhodnutí je Energetický regulační úřad připraven učinit bezodkladně po obdržení a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu a souladu s právními předpisy České republiky i Evropské unie, která si Energetický regulační úřad vyžádal. Rozhodnutí očekáváme do konce roku 2015.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se