Domů
Energetika v ČR
ERÚ počítá s nárůstem podpory pro POZE a poprvé od roku 2013 upravuje regulaci v teplárenství
Bioplynová stanice

ERÚ počítá s nárůstem podpory pro POZE a poprvé od roku 2013 upravuje regulaci v teplárenství

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí stanovující podporu pro podporované zdroje energie (POZE) pro rok 2021. Rovněž vydal, poprvé od roku 2013, nové cenové rozhodnutí pro oblast teplárenství, kterým reaguje na vývoj na trhu s tepelnou energií v rámci své nové koncepce regulace.

POZE

Pojem podporované zdroje energie je zakotven v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Kromě obnovitelných zdrojů energie spadá mezi podporované zdroje také vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), biometan a druhotné zdroje.

Dlouho připravovanou novelu zákona č. 165/2012 Sb. schválila v dubnu letošního roku vláda. Novela reaguje na aktuální cíl EU pro rok 2030, kterým je podíl obnovitelných zdrojů energie ve výši alespoň 32 % na hrubé konečné spotřebě energie. V platnost tak mají být zavedeny takové nástroje a opatření, aby cíle EU bylo dosaženo (zavedení aukcí, nastavení výše podpory a další).

Evropská komise mezitím ovšem předložila návrh nového klimatického plánu, který by cíle EU pro rok 2030 zpřísnil. Ústředním bodem návrhu je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % v porovnání s rokem 1990. Dle kalkulací Komise by podíl OZE na hrubé konečné spotřebě činil mezi 38 % až 40 %. Jednotlivé nástroje a cíle tak možná bude zapotřebí brzy přenastavit.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie mimo jiné obsahuje záměr na stanovení povolené ziskovosti jednotlivých podporovaných zdrojů energie skrze vnitřní výnosové procento (IRR), nebo jinak řečeno tvz. kontrolu překompenzace. Hodnota IRR se u jednotlivých zdrojů ovšem liší, přičemž např. u FVE je IRR stanoveno na 6,3 % a u bioplynových stanic na 10,6 %. Opozice stanovení rozdílného IRR kritizuje a plánuje přednést pozměňovací návrh. Podvýbor pro energetiku má novelu projednávat 7. 10. 2020.

ERÚ mohl stanovit podporu pro příští rok také pro výrobny, které budou v roce 2021 uvedeny do provozu, a to díky rozhodnutí Evropské komise SA.58041 (2020/N) z 25. srpna 2020, které Česká republika obdržela 28. srpna 2020, a které prodlužuje stávající notifikaci schémat podpory o jeden rok. Další schéma podpory, které vychází právě ze zákona č. 165/2012 Sb., bude muset Evropská komise teprve notifikovat (po schválení novely a předložení schématu podpory s ohledem na cíle EU Komisi).

Podpora POZE

Dle tiskové zprávy ERÚ mají náklady na financování podpor pro rok 2021 vzrůst oproti minulému roku přibližně o 2 miliardy Kč.

„Tím hlavním důvodem nárůstu nákladů je pokles cen silové elektřiny na trhu, který musí být kompenzován růstem zeleného bonusu. Tento princip definuje zákon a naše výpočty se jím musí řídit. Dále za očekávaným růstem podpor stojí i tzv. indexace u nepalivových zdrojů, také daná zákonem, dosahující dvou procent ročně, což samo o sobě odpovídá navýšení ve stovkách milionů korun,“ odůvodňuje cenové rozhodnutí předseda Rady ERÚ, Stanislav Trávníček.

Část nákladů je hrazena spotřebiteli v podobě příspěvku na podporované zdroje energie skrze faktury za elektřinu (max. částka je dána součinem 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v MWh). Zbytek nákladů připadá na státní rozpočet. Vláda o příspěvku státu na POZE sice již jednou rozhodla, stejně jako v letošním roce má činit 27 miliard Kč, ale náklady pro příští rok budou meziročně vyšší.

V loňském roce činila vyúčtovaná podpora obnovitelných zdrojů energie 42,5 mld. Kč, z toho 68,5 %, nebo přesněji 29,1 mld. Kč, bylo vyplaceno FVE. Na podporu KVET šlo 2,6 mld. Kč, na podporu tepla z OZE 0,2 mld. Kč a druhotným zdrojům putovalo 0,1 miliónů Kč. Celkem tedy 45,4 mld. Kč.

Obnovitelné zdroje vyrobily v roce 2019 celkem 8 393 GWh, z toho výroba FVE byla 2 246 GWh (26,76 % celkové výroby OZE). V režimu KVET bylo vyrobeno 7 107 GWh, tepla z OZE dosáhlo hodnoty 1 102 GWh a druhotné zdroje vyrobily 658 GWh.

Nová koncepce teplárenství

ERÚ přiznal, že stávající systém regulace tepelné energie již neodpovídá požadavkům trhu, přičemž chce zabránit masivnímu odpojování od centrálního zásobování teplem (CZT), protože jej z ekologického hlediska shledává jako nejefektivnější variantu a jeho další fungování je dle něj v obecném zájmu.

Zároveň však vnímá zhoršenou pozici menších zákazníků a plánuje tak konkretizovat postupy stanovení cen tepelné energie ve dvou etapách. První vejde v platnost od roku 2021, druhá je plánována od roku 2022.

Pro rok 2021 se změní například tvorba kalkulace předběžné ceny tepla, která bude nově vycházet z odběru spotřebitelů z předchozích tří až pěti let, přičemž se musí zohlednit změny na straně zákazníků (zateplování, odpojení atd.).

Dále se upřesňují ekonomicky oprávněné náklady, které je možné uplatnit v ceně tepelné energie – například dělení nákladů při KVET. Cenové rozhodnutí bude od roku 2021 nově upravovat tři metody dělení nákladů– produktovou, referenční cenovou a metodu poměru dodaného a vyrobeného tepla. Pro rok 2021 je ovšem ještě zachována možnost výrobci uplatit svou vlastní metodu (za splnění podmínek CR).

Od roku 2022 plánuje ERÚ rozdělit zákazníky na dvě skupiny s rozdílnou úrovní regulace. A to na chráněné zákazníky (bytové domy, menší podnikatelé atd.) a oprávněné zákazníky (zákazníky s lepší vyjednávací pozicí). Taktéž by měl být jasněji definován pojem přiměřený zisk, jehož konkrétní výše nebyla dosud v cenových rozhodnutích, blíže než s odkazem na zákon č. 526/1990 Sb., specifikována.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(43)
energetik
2. říjen 2020, 08:30

Velká škoda že nemáme skutečně nezávislé ERÚ. Jen snůška nesmyslů, lží a polopravd.

"ERÚ přiznal, že stávající systém regulace tepelné energie již neodpovídá požadavkům trhu, přičemž chce zabránit masivnímu odpojování od centrálního zásobování teplem (CZT)"

Žeby se tam už konečně vzpamatovali?

Ale ne, to je jen další propaganda, skutečnost je jinde a maloodběratel a ekologie až na tom posledním místě. Většinu těch pokut za špatně naúčtované teplo a peněz které se měli vrátit teplárníci spotřebitelům "nezávislí" úředníci ERÚ nechali promlčet.

To by mne zajímalo jak to chtějí udělat, v poslední faktuře nám teplárníci naúčtovali 10 násobek toho než bylo změřeno, prý se musíme vlézt do průměru. Největší "sranda" je jak si účtují poplatky za odečty měřidel a nakonec stejně fakturují průměrnou spotřebu.

Elektrický přímotop je u nás levnější a i ekologičtější než CZT a hlavně tam nelze dělat takové ERÚ a legislativou tolerované podvody. A to mne sere nejvíce, že přispívám takovým šmejdům. Takže pokud příští vyúčtování bude zase podvod, tak pápá CZT.

Martin Hájek
2. říjen 2020, 09:18

Můžete, prosím, upřesnit, co myslíte touto větou: "v poslední faktuře nám teplárníci naúčtovali 10 násobek toho než bylo změřeno, prý se musíme vlézt do průměru".

energetik
2. říjen 2020, 09:51

No přispíváme CZT a těm co plýtvají. Jako jediní máme v bytovém domě zateplený byt a okna pro pasivní standart - 3 skla. A protože jsme skoro žádné teplo z CZT nespotřebovali, tak nám naúčtovali průměr. Na faktuře připočetly koeficient který zvedá celkovou spotřebu cca desetinásobně to ještě v tom 50% procentním podílu který oficiálně jakože "můžeme ovlivnit" svou spotřebou. Takže toto vyúčtování demotivuje k úsporám, ten kdo si zateplí byt je potrestaný a motivuje to k plýtvání a tím zvyšuje i zisky CZT.

Častý argument že nás vytápí sousedi je nesmysl, mám snímky z termokamery, že by to bylo v rozporu s druhým termodynamickým zákonem, stěny se sousedy máme trvale chladnější než je teplota vzduchu v našem bytě. A sousedi nám tedy kradou naše teplo, protože je u nich chladněji. My máme malé děti, teplotu držíme mezi 23-25C°, okolo bydlí jen staré vdovy které topí v jedné nezateplené místnosti a leží v peřinách.

Za těchto podmínek nám vyjde levněji topit přímotopem.

energetik
2. říjen 2020, 10:05

Jo a ještě jedna perlička. V našem době se vždy po skončení topné sezóny vypouští z topení voda. A spousta obyvatel toho již využila a mění si radiátory, přemisťují nebo upravují - přidávají články. Takže to poměrové měření které si paušálně platíme je stejně na dvě věci ....

Příští jaro toho také asi využiji. Radiátory půjdou do chládku - do sklepa i s poměrovými měřiči a na jejich místo dám klimu a to nebudu první ani poslední.

Nakonec se ty podvody stejně otočí proti těm co je vymyslely nebo v legislativě prosadili a to platí i o tom legislativním elektroměrovém podvodu který je v ČR realizován u vybraných zákazníků vyhláška 82/2011 v §6, odst.6.

Martin Hájek
2. říjen 2020, 14:16

Díky za vysvětlení, nicméně to, o čem hovoříte, nemá nic společného s CZT. Teplárna Vám nic nenaúčtovala, ta posílá fakturu družstvu nebo SVJ. To, co popisujete, je problém jakéhokoliv ústředního topení a je úplně jedno, jestli je dům připojený na CZT nebo má vlastní plynovou kotelnu. Ohledně dělení nákladů mezi byty nikdy nebudou všichni spokojení. Jsou naopak případy, kdy je polovina domu prázdná. Je to filosofický problém, který řeší Ministerstvo pro místní rozvoj svojí vyhláškou, teplárny v tom nemají žádné slovo.

energetik
7. říjen 2020, 13:19

To jsou jen výmluvy. U legislativy která řeší vyúčtovaní tepla byly vždy lobisté od CZT a nikdo nezávislý ze SVJ nebo spotřebitelů. To je úplně stejné jako energetický zákon, se podívejte kdo tam byl a kdo ho ve skutečnosti tvoří nedávno to tu bylo.

Takže co si lobisté CZT za podvody ve vyúčtování prolobovali aby podpořili plýtvání a trestaly úspory, to si teď také vyžerou.

Energetik 007
2. říjen 2020, 09:09

Kdyby na ERÚ uměli počítat tak CZT na ZP dávno zaříznou a budou dotovat domovní kotelny, domácí kondenzační kotelny a ušetří se asi 50% ZP a tedy i emisí.

Jaroslav Studnička
2. říjen 2020, 10:35

To Energetik 007: Jste si jistý, že to s emisemi tak bude? Jaké jsou emisní limity pro plynové domovní kotelny?

Emil
2. říjen 2020, 10:49

Jistý si je, ale pravda to není...

Energetik 007
2. říjen 2020, 12:01

Limity pro velká a "malá" spalovací zařízení v mg/m3 jsou prakticky stejné.

Nejvíc důležitá je 50% úspora primárního paliva tedy ZP. 50% ZP = 50% emisí

Emil
2. říjen 2020, 12:48

Akorát jste zapomněl započítat elektřinu, která v těch teplárnách na rozdíl od domovních kotelen jen tak mimochodem vzniká, a která se jinak musí vyrobit s mizernou účinností jinde. Úspora 50% primárního paliva je nesmysl.

Martin Hájek
2. říjen 2020, 14:17

Úspora 50 % paliva je Vaše lež a nesmysl. Nikdy jste k tomu nepředložil žádný výpočet, ačkoliv jsem Vás už jednou vyzýval. Přestaňte tu lhát.

energetik
2. říjen 2020, 09:17

Když už přiznali tu zmrvenou legislativu a regulaci v teplárenství, tak kdy už také přiznají i to že se stále podílejí a kryjí rozkrádání našich příspěvků které jsou vybírány pod záminkou podpory OZE? Záměrně tají zisky které státu z OZE plynou a tím zveličují o obhajují narůstající náklady.

https://www.euro.cz/byznys/kde-mizeji-solarni-miliardy-majitelum-elektraren-zustane-jen-tretina-z-vyplacene-podpory-1467893

Dokud se nezačnou malí zákazníci stejně jednoduše odpojovat od distribuční sítě jako od CZT, tak to asi nepřiznají nikdy.

Daniel Grecman
2. říjen 2020, 11:05

Dobrý den,

článek, na který odkazujete, je napsaný dle mého názoru tendenčně.

"Majitelům elektráren zůstane podle propočtu týdeníku Euro jen asi třetina této částky. Zbytek shrábnou hlavně banky a také stát."

U bank to znamená splátku úvěru, tzn. jistiny (základní peněžní částka, která byla půjčena) a úroku. I některé další výroky v článku ale evokují, že jde o zisk banky.

S pozdravem

DG

Kamil Kubů
2. říjen 2020, 12:11

Neopakujte tady pořád dokola ten tendenční článek. Žádné příspěvky nikdo nerozkrádá. Ty příspěvky slouží k tomu, aby ten nesmyslný penězovod vůbec fungoval. Že se na něm přiživí další subjekty, nejenom "solární baroni" je úplně normální. Chamtivost není omezena pouze na ně. Ale vymyslet pokřivenou argumentaci, že banky inkasují z vybraných příspěvků větší podíl než majitelé elektráren, to chce opravdu silný žaludek a schopnost manipulovat s čísly.

energetik
7. říjen 2020, 13:42

Ty příspěvky pro jakože OZE jsou rozkrádány. Pokud by nebyly tak bychom tu měli za stejnou cenu OZE jako mají např. v Německu.

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/srovnani-dotaci-pro-oze-v-evrope

Místo to je státem nařízený poplatek (výpalné) daněn, a by stát následně jakože z této daně přispěl. A poplatky se rozkradli také na několikrát již zaplacenou recyklaci kvůli záměrně chybně implementované v legislativě.

https://archiv.ihned.cz/c1-66797770-stat-prohrava-se-solarniky-spory-o-recyklaci-panelu-jde-o-1-6-miliardy

A to není jen jediný článek který dokazuje rozkrádání příspěvků na OZE

Jan Veselý
2. říjen 2020, 09:39

Systém regulace v teplárenství neodpovídá trhu, není se čemu divit, tam žádný trh není, jsou tam monopoly. Jedinou smysluplnou regulací odpovídající trhu by v případě CZT byl decoupling a otevření teplárenských sítí konkurenčním dodavatelům tepla.

Ale nevěřím, že to nastane. Myslím, že teplárníci už sami sebe zahnali do "spirály smrti" a sítě CZT čeká postupný úpadek a zánik. Bohužel.

Energetik 007
2. říjen 2020, 10:09

Bohužel souhlas unbundling je jedno z mála dobrých řešení. CZT ze ZP má smysl jen jako dividenda např. pro Veolia.

energetik
2. říjen 2020, 10:33

To je také pravda. Tady v okolí v jedné firmě která má trvale min. 100-200kW odpadního tepla (dle toho kolik je zrovna linek v provozu) cca 60°C a chtěli to dostat do teplovodu který vede okolo a není to reálné, tak se to vypouští chladiči do vzduchu. Vytápět s tím domy v okolí vlastním rozvodem nebylo městem dovoleno, protože by to konkurovalo CZT a to patří městu a město by to muselo povolit a tím povolením by byly sami proti sobě. Takže takto si v tomto energetickém blbákově žijeme.

Jan Veselý
2. říjen 2020, 11:46

Tady v Ostravě si nedávno veřejně stěžoval zástupce NH/Mittalu/Liberty, že jejich huť může dodávat (protože dodávala) do ostravského CZT teplo za směšné peníze, protože je to pro ně fakticky odpad z výroby, obrovská kvanta.

Veolia je vykopla z CZT a odmítá se s nimi bavit, přece ekonomicky neohrozí svoje uhelné teplárny.

Jaroslav Studnička
2. říjen 2020, 11:51

To Veselý:

Myslíte odpadní teplo z technologie hutí nebo z teplárny?

Jan Veselý
2. říjen 2020, 12:41

Obojího. Jen chlazení vysokých pecí generuje stálý tok horké vody. A to jsme se ještě nezačali bavit o těch sloupech páry, které vypouštění v pravidelných intervalech při hašení koksu.

Carlos
2. říjen 2020, 14:57

A není to v zásadě jedno? Není důležitějším dělení že tu máme CZT do které by mohl podnik nacpat odpadní teplo za pár korun, ale je mu v tom bráněno?

Na jednu stranu tu máme údajně klimatickou krizi, na druhou se nedělají kroky k efektivnímu využití energie a kroky které by mohly vést k rozšíření rozvodů tepla, ba právě naopak, děje se to že rozvody tepla se nevyplácí a cenově je to srovnatelné s jinými způsoby vytápění. Stejně tak je z pohledu výrobců tepla asi nulový zájem o napojování nových odběratelů. U nás ve městě před lety stavěli nový dům, asi 30m o kotelny CZT, no byl provozovatel aktivní a pokusil se o napojení? Ne. Ne ani se nepokusil o napojení MěÚ, asi 200m, ani dalších podobných budov v okolí, přitom před nedávnem se celý zdroj rekonstruoval a budovalo se dálkové potrubí pro napojení rozvodů jiného, zrušeného.

Nevidím tak nějak ani snahu o rozšíření chlazení pomocí rozvodů tepla, tedy jednotek, vyrábějících chlad za použití nikoliv kompresorů, ale tepelné energie. Přitom by jim to zlepšilo využití zdrojů.

To je skoro jako by teplárny byly zaseklé myšlením a místo otázky co musím aby... se buď neptají, nebo neví. Přijde mi že neřeší jak růst, přitom snaha o růst (nemusí být za každou cenu) je jedním z nutných atributů pro přežití firmy.

Energetik 007
2. říjen 2020, 12:04

To samé se dříve nepovolovalo u horkovodu Mělník - Praha

Jiří
2. říjen 2020, 09:46

29,1 mld. Kč / 2 246 GWh = 12,96 Kč/kWh.

To je fakt takto šílené? Já myslel, že takovéto ceny byly jen na začátku toho tunelu před 15 lety. To ještě pokračuje?

Měl by prosím někdo k tomu odkaz na článek kolik to je dle zákona a jak se toto číslo bude vyvíjet do budoucna a případně kdy to skončí? Děkuji.

Daniel Grecman
2. říjen 2020, 10:22

Dobrý den,

podpora FVE je vyplácena po dobu 20 let od výstavby elektrárny. Podpora má/měla za úkol zajistit návratnost investice do 15 let.

Odkaz na nové CR je níže, podpora FVE je na str. 42.

https://www.eru.cz/documents/10540/5890146/ERV5_2020.pdf/45de5af0-5089-46d2-b94a-ffa7c726847d

S pozdravem

Daniel Grecman

pr
2. říjen 2020, 11:14

K odkazu na cenový věstník (FVE je na straně 42 dole) dodávám že podpora začne končit v roce 2025 a celá skončí k 1.1.2034. Proč myslíte, že se tak spěchá s tím Tunelínem2 (JEDU)? Inu přeci aby lidi nepoznali že odpadla podpora na FVE, ale aby potichu přešla na podporu ztrátové výroby v nově vybudované jadené elektrárně. Lidi neradi mění trvalé příkazy k úhradě. Nejlepší je platit pořád stejně. To nikomu nepřijde divné.

Emil
2. říjen 2020, 11:24

To bude určitě ten hlavní důvod, když nejvýznamnější pokles příspěvků na POZE bude v době, kdy se začne EDU II teprve stavět...

energetik
2. říjen 2020, 11:48

Ještě se nezačalo stavět a minimálně 2 mld Kč jsou vyhozené. A podle plánu se má vyhodit tuším ještě 35 mld Kč než se vůbec rozhodne jestli to zastavit nebo pokračovat.

Takže předpokládám že pokles POZE to ani nepokryje při zahájení stavby. Jistě se bude muset něco zaplatit i předem.

Emil
2. říjen 2020, 12:43

Tzv. "energetiku", dopad do účtů za elektřinu (ať už kladný nebo záporný) je spojený pouze s prodejem elektřiny z EDU II, takže pokud se výstavba EDU II zastaví, dopad do účtů za elektřinu bude logicky nulový.

Přípravná fáze nemá stát podle plánu 35 ale 20 miliard, ale to už je v kontextu dalších bludů, které šíříte, detail.

Milan Vaněček
2. říjen 2020, 13:33

Ano souhlasím těch 20 miliard je jen detail jen malá částka na platy odměny a provize. Ten hlavní tunel nastane až při drahé výrobě.

Pavel
2. říjen 2020, 23:39

Nenastane, hlavní tunel už nastal, vaněčku. Stojí víc než 20 miliard a jmenuje se dotace do oze parodií na elektrárny.

energetik
2. říjen 2020, 11:40

Odkaz jak je to doopravdy tu již několikrát byl a je výše.

V budoucnu se předpokládá že na to plynule naváže skrytý ale o to větší tunel jaderný, takže konec je v nedohlednu.

Energetik 007
2. říjen 2020, 13:59

Emil: Oba mluvíme o něčem jiném. Na EMĚ chce ČEZ postavit 150 MWt kotelnu na ZP s párou do výměníků takže žádná kogenerace. V tomto případě těch 50% ušetříte.

Možná více, protože to teplo čeká ještě asi 80km k nejvzdálenějšímu odběrateli spolu s točením 158 000 m3 vody.

Emil
2. říjen 2020, 14:24

Já mluvím o CZT a rád bych vám připomněl, že vy jste o něm mluvil také, cituji: "Kdyby na ERÚ uměli počítat tak CZT na ZP dávno zaříznou". Tak laskavě neutíkejte do Mělníka do neexistující výtopny.

Martin Hájek
2. říjen 2020, 16:31

Lež jako věž.

Energetik 007
3. říjen 2020, 04:50

Soustava Mělník Praha 158 000m3 objem vody, 530 000m3 ročně doplňovací vody, hydraulicky nejvzdálenější zákazník 80 km.

Čerpací práce jen v létě 6 MWe.

A důsledek - Praha 11 Jižní město dvě odběrná místa:

Jurkovičova 988 - 922 Kč/GJ z EMĚ

Květnového Vítězství 1000 - 596 Kč/GJ zemní plyn

(ERÚ a veřejné informace PTas)

Tento systém vytvořili takové existence jako vy pane hájek, před 20 lety když se horkovod Mělník najížděl bylo teplo z něj asi o 50% levnější než ze ZP.

Tato čísla obecně platí pro všechny CZT.

Před nedávnem dividendy z toho tekly alespoň do Sparty teď potečou do Francie.

Jaroslav Novák
2. říjen 2020, 14:02

nedostatek EE výrazně urychlí zhroucení nejen ekonomiky ČR, ......a o to jde především! Copak Západ potřebuje v řadě odvětví konkurenci z Východu? Pokles prodejů OA děsivý za 1.+2. Q až -48%,.....už chápeme krizi kapitalismu??? za rozhodnutí dodnes nenesou politici odpovědnost!!! už chápeme snahu států Západu (7) přežít zbytek EU za každou cenu??? už chápeme postoje nejvydíratelnějšího premiéra Planety Země??? Proč EDU5=1200MWe začneme stavět až v r. 2029, když do r.2030 odstavíme 7 000Mwe z uhlí???

Politici z ČR mohou v prospěch ČR zahájit stavby ETE34 a EDU56 co nejdříve,.... čas nás tlačí!!! EU chce Východ a ČR zničit a daří se jí!!! Czexit!!!

Carlos
2. říjen 2020, 18:48

Mě se tak zdá že Vás spíš tlačí něco jiného než čas a už se to protlačilo až do hlavy.

Co je prospěch ČR? Co je to ČR? Je to ještě organizace kterou si zřizují lidé žijící na území Čech Moravy, Moravského Slezska, částech Těšínska, Horních a Dolních Rakous, ku správě, nebo je to už nějaká cizí organizace v jejímž zájmu mají být ohnuty zákony a omezena práva obyvatel se k záměrům vyjádřit a případně je zastavit? Nic jiného by totiž urychlení nebylo, abyste urychlil výstavbu, tak byste musel obejít proces EIA, musel byste obejít výběrové řízení na dodavatele a několik dalších věcí.

Fakt nevím kdo jste Vy, ale rozhodně nemluvíte ze mne ani nikoho z mých přítel nebo rodiny, stejně tak Vás nikdo nikam asi nezvolil, takže si ten plurál odpusťte. Čas může tlačit maximálně někoho kdo má eminentní zájem na protlačení jaderného projektu v době kdy má vliv.

A zase jste si vytáhl zavádějící metriku, jednu z několika možných - prodej osobních aut. Jinak to není krize kapitalismu,to je jenom dáno zásahy politiků zcela bezohledných vůči, čemukoliv jinému než boji s něčím co nelze již porazit.

Stejně tak nevím kde jste vzal že k roku 2030 se má odstavit 7GW uhlí, když konečné odstavování má probíhat do roku 2045.

A jenom dotaz, vy chcete takové kroky politiků, které budou znamenat propad dlouhodobý větší než současných až 11 %? To co se děje teď by byl jenom odvar proti czechoutu. Zvlášť když státní oragnizace nejsou s to přestoupit stín minulého režimu a začít přemýšlet místo "to se nezaplatí" způsobem "co musí nastat aby se to zaplatilo" a "když se toto udělá,nastane jev, který to zaplatí?" Uvědomujete si že všichni ti ču-čchečáři nemají vyřešené základní věci jako kapacitní exportně-importní cesty, natož aby byl přístav v Děčíně a Ostravě a volná bezcelní vodní cesta k moři.

A přestaňte hledat reptiliány, spiknutí, ilumináty, rosenkruciány a pod. když ten problém je právě v tom že hromada lidí hledá problémy a řešení jinde venku, mimo sebe, mimo zemi. Ne, to je problém zde, zde v myšlení.

Jaroslav Novák
3. říjen 2020, 09:01

Převyšuje-li veřejný zájem záměru (ETE 34 a ED56) nad zájmem VZ ochrany přírody, lze zvolit jiný způsob vyhodnocení z.č.100/2001 Sb., §4, odst.3, písm. a) a dokonce obě lokalit mají již EIA schválenou obálkovou metodou!!! Proto se definují priority a je-li ohrožena energetika (přijetím závazku k uhlíkové neutralitě!!!) tak začněme stavět, pokud ještě ing. Hezoučký a další odborníci žijí,... a předají zkušenosti mladším, odborníci a lidé jsou nejdůležitější!!!! K uhlí: kde vezmete vsázku=uhlí, když nemáte povolení těžit (skrývat nadloží 20:1, nepovolené limity!!! chcete-li těžit uhlí dnes, musíte 2 roky předem skrývat, v roce 2030 končí Vršany i Nástup, ČSA r.2025! Pouze Bílina jede do r. 2040. ZANEDBÁNÍ HMG=PROFIT PLYNAŘŮ+DRAHÁ ELEKTŘINA=INFLACE

Carlos
3. říjen 2020, 10:04

Za veřejný zájem těžko prohlásíte elektrárnu pro akciovku, za ten maximálně prohlásíte silnice, dráhy, protipovodňové hráze (a i tam postupují normálním postupem, protože fakt si nechcete dělat zlou krev s místními), možná průplav a velmi odřeně přehradu. Pokud jednou prohlásíte elektrárnu za veřejný zájem, tak budete nebezpečně lehké za něj prohlásit jakoukoliv.

To chcete? Dále jste ani vy, ani nikdo jiný nedokázal že konkrétně JE je opravdu veřejný zájem, natož aby byl převládající. Zatím vidíme akorát zájem politiků postavený na výstupu komise kde výrazně převažoval zájem jaderný. Stát má maximálně řešit plány jak postupovat v případě krize, k tomu účelu připravit plány, zásoby a zejména komunikovat s majiteli zdrojů, za normálních okolností to má běhat všechno čistě podle pravidel ekonomiky. Ne aby kvůli ču-čchistům bylo závažným způsobem zasahováno do jejího fungování a veřejné prostředky byly užívány k pomoci jedné konkrétní firmě.

Provoz lomů se nerovná provozu elektráren, některé už dneska jsou v provozu na uhlí z Polska, nebo Německa.

Jaroslav Novák
3. říjen 2020, 23:46

V energetickém zákoně je přeměna energií na elektřinu nad 100 MWe zařízení pořizované a provozované ve veřejném zájmu + Krizový zákon a §§ na ochranu kritické infrastruktury=sítě a zdroje jsou ve VZ!

Pochopte, zdejší diskutující, že zatím nelze vyvolat Black Out na prokázání strategického významu dodávky EE, protože legislativci předpokládali, že nelze strategický význam EE zpochybňovat,......ale současnost je zdejšími příspěvky jiná, až zkázonosná! Političtí marketéři EE zneužívají v ČR pro volební kampaně, nebo i pro obohacení klanů! I mnozí autoři zde význam EE zpochybňují.

energetik
7. říjen 2020, 13:45

Tak teplárníci se už začínají cukat a brát rukojmí, protože obec začala budovat vlastní plynové kotelny:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dodavatel-zastavil-v-jizerskych-horach-dodavky-tepla-stovkam-lidi-123207

Ta liberalizace v teplárenství a skutečně nezávislé ERÚ je potřeba jako sůl, včera bylo pozdě.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se