V novém energetickém zákoně se promítne decentralizace energetiky