Domů
Teplárenství
ERÚ vydal nové cenové rozhodnutí pro teplárenství, má reagovat na změny na trhu
Teplovod Mělník-Praha

ERÚ vydal nové cenové rozhodnutí pro teplárenství, má reagovat na změny na trhu

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal v minulém týdnu nové cenové rozhodnutí pro teplárenský sektor, které vejde v platnost od 1. ledna příštího roku. Nové cenové rozhodnutí navazuje na loňskou úpravu cenového rozhodnutí, kdy ERÚ reagoval na proměnu trhu s tepelnou energií, přičemž chtěl zabránit masivnímu odpojování od centrálního zásobování teplem (CZT). CZT totiž vnímá jako ekologicky nejefektivnější variantu a zachování soustav je tak v obecném zájmu.

Jak ERÚ uváděl v doprovodném dokumentu u konzultačního procesu k nové koncepci teplárenství, kterou předestřel již v minulém roce,  tak cílem aktualizované koncepce je reagovat na nynější situaci na trhu s tepelnou energií a na potřeby trhu.

Aktuální situaci definuje zvyšující se konkurence na trhu a možnosti volby jiného zdroje tepelné energie, což v některých případech vede k odpojování zákazníků.

Nové cenové rozhodnutí proto například upravuje  možné dělení cenových lokalit, u kterého se předpokládá, že větší cenové lokality budou méně náchylné k cenovým výkyvům způsobeným například větší opravou.

„Zpřesnění a zprůhlednění postupu kalkulace je zásadní nejenom pro spotřebitele. Také náš úřad potřebuje jednoznačné údaje, má-li provádět cenové kontroly efektivně, s jasným výsledkem a předcházet vleklým sporům, které nezřídka končily u soudu. V neposlední řadě přesněji popsaná kalkulace pomůže i teplárnám. Posílí jejich jistotu, že nebudou čelit našim výtkám a sankcím, pokud dodrží stanovený postup," uvádí Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

ERÚ vymezuje také postup stanovení přiměřeného zisku, což v minulosti chybělo. Výpočet přiměřeného zisku je navázán na pořizovací hodnotu majetku, která je dále indexována.

 „Pod pojmem přiměřený zisk musíme vnímat přiměřenost na obou stranách. Na jednu stranu hlídáme, aby nijak nevybočoval z průměru regulovaných odvětví. Na stranu druhou ale potřebujeme v odvětví udržet potřebné investice," upřesňuje Stanislav Trávníček.

Emisní povolenky

Na emisní povolenky ERÚ nově nahlíží, jak uvádí v doprovodném dokumentu, jako na palivový náklad, který je možné zahrnout do ceny tepelné energie (v minulosti  byla výše tohoto ekonomicky oprávněného nákladu omezována). Ceny emisních povolenek přitom v letošním roce, i vzhledem k ambicióznější klimatické politice EU, mnohokrát přepsaly svá maxima.

Náklady za emisní povolenky aktuálně platí výrobny, jejichž tepelný příkon je 20 MW a vyšší. Evropská komise ovšem v rámci svých plánů představených 14. července letošního roku plánuje od roku 2026 zavést druhý systém pro obchodování s emisemi CO₂, pod který by spadaly mimo jiné i menší tepelné zdroje s příkonem do 20 MW. Na jednu stranu by se tak narovnalo tržní prostředí, na druhou by velice pravděpodobně došlo ke zdražení cen tepla i v menších soustavách CZT, k čemuž mělo mnoho ministrů členských států EU výhrady.

I vzhledem k cenovému vývoji komodit – jako je zemní plyn nebo uhlí, lze ovšem přepokládat v následujících letech podstatné zdražení cen tepelné energie, a to navzdory regulatorním zásahům ze strany ERÚ.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Energetik 007
1. říjen 2021, 13:18

To jsem zvědav co a jak chtějí regulovat.. Emisní povolenka po zvýšení cen v nedávné době představuje navýšení OPEX snad o 180 Kč/GJ a to je sakra hodně.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se