Ani poslední jednání mezi vládou a OKD nepřineslo žádné nové výsledky, které by pomohly vyřešit současnou situaci těžební společnosti. Vláda je nicméně připravena s OKD dále jednat, v plánu jsou rovněž opatření, která by měla pomoci zmírnit dopady případného propouštění horníků a dalších zaměstnanců.

„Od managementu firmy jsme dostali návrh, který byl neakceptovatelný,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „S vedením firmy jsme připraveni jednat někdy počátkem příštího roku, ale odmítáme se podřizovat nějakým ultimátům,“ dodal Jan Mládek.

Ministr Mládek po pondělním jednání vlády rovněž uvedl, že ve spolupráci s rezortem ministryně práce a sociálních věcí Marksové bude vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat možnou pomocí horníkům, zaměstnancům v navazujících odvětvích a regionu severní Moravy.

Hlavním cílem se má stát zajištění minimálního propouštění zaměstnanců a případně jejich opětovné začlenění do pracovního procesu.

„Pro nás je naprostou prioritou zachovat pracovní místa v dole jako takovém. Pokud to nebude možné, tak se budeme maximálně snažit, aby ti lidé, kteří ještě nemohou do předčasného důchodu, našli zaměstnání jinde,“ uvedla ministryně Marksová po první schůzi skupiny, která se uskutečnila již následující den po jednání vlády.

V případě propouštění velkého počtu zaměstnanců by jejich situaci mohl ulehčit i takzvaný Evropský globalizační fond, s jehož možným využitím vláda rovněž počítá.

„Jde o fond, který se používá v případě, kdy je propuštěno v určitém časovém úseku více než pět set lidí. Jsou to finanční prostředky, které jdou přímo na podporu propuštěných lidí, na jejich rekvalifikace, na podporu jejich dalšího zaměstnání,“ dodala ministryně Marksová.

Podle Mládka se bude vláda dále zabývat možností alespoň částečného pokračování těžby černého uhlí. Dosažení tohoto cíle však bude složité, zejména kvůli závazkům, které vyrobilo stávající vedení firmy.

Těžba by mohla pokračovat i dalších pět let, alespoň částečně

„Budeme také řešit otázku, zdali je možné minimálně části OKD provozovat i nadále, protože těžba by minimálně v některých šachtách mohla pokračovat nejméně do roku 2020,“ uvedl ministr k možnosti pokračování těžby v českých černouhelných dolech.

Podobný názor zastává i Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Podle jeho vyjádření dotovat dlouhodobě ztrátovou firmu nemá smysl. Nicméně současnou situaci OKD a možné pokračování v částečné těžbě by měla posoudit expertní skupina a své výsledky dále prezentovat i vládě.

„Doporučuji vypracování technické a právní analýzy. Těžbu nemůžeme jen tak vypnout,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Zdroj úvodní fotografie: okd.cz

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *