Šimáně 2016: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství

DomůEnergetika v ČRŠimáně 2016: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství

Katedra jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT v Praze pořádá ve dnech 12. – 13. května česko-slovenskou konferenci jaderného inženýrství. Konference se bude konat v atriu hlavní budovy Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ulici Břehová v Praze.

Konference je určena pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských oborů. Příspěvky musí odpovídat zaměření konference, což je obecně jaderné inženýrství. Konkrétní sekce jsou: Modelování a simulace, Využití ionizujícího záření, Materiály v jaderném inženýrství a Jaderná energetika. Příspěvky lze podat v českém, slovenském i anglickém jazyce. Více informací o konferenci, přihlášení či jejím zaměření lze nalézt na webové adrese: simane.fjfi.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, hlavní budova Břehová

Cíle konference

Hlavním cílem konference je umožnit studentům programů zaměřených na jaderné inženýrství a technologie používané v jaderné energetice prezentovat své studentské a výzkumné práce, které vznikly při jejich působení na vysokoškolských ústavech a katedrách. Druhým cílem je seznámení účastníků s výsledky ostatních studentů a kolegů z oboru a navázání bližší spolupráce mezi jednotlivými ústavy a výzkumnými týmy.

Bude vydán oficiální sborník konference shrnující všechny přijaté příspěvky, který bude později dostupný na webové stránce konference. Články podané v anglickém jazyce budou recenzovány a vydány také ve vědeckém časopise ČVUT – Acta Polytechnica CTU Proceedings případně Acta Polytechnica.

Konference bude zahájena 12. května v 9:00 a skončí závěrečným vyhlášením nejlepších příspěvků v pátek 13. května kolem poledne. Přesný časový harmonogram bude na webových stránkách zveřejněn po uzávěrce přihlášek. V rámci konference mohou účastníci navštívit unikátní zařízení – školní reaktor VR-1 Vrabec.

Jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Profesor Šimáně

Konference nese jméno bývalého profesora a děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Čestmíra Šimáně, DrSc., jehož památku konference připomíná a navazuje na jeho práci a odkaz v oblastech technologie jaderných reaktorů nebo aplikace ionizujícího záření. Pan profesor byl jeden z nejvýznamnějších českých jaderných fyziků a zakladatel jaderného výzkumu v Československu.

Profesor Šimáně