Americké ministerstvo energetiky podporuje výrobu z malých modulárních reaktorů

DomůJaderné elektrárnyAmerické ministerstvo energetiky podporuje výrobu z malých modulárních reaktorů

Americké ministerstvo energetiky podepsalo memorandum o porozumění na využití dvou z celkem 12 modulů projektu demonstračních malých modulárních reaktorů (SMR) plánovaných pro Národní laboratoře v Idahu (NLI).

Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) oficiálně představilo v roce 2015 svůj Carbon Free Power Project jako součást dlouhodobé strategie snižování uhlíkových emisí a nahrazení stárnoucích uhelných elektráren nefosilními zdroji a středně velkými energetickými zdroji elektřiny. Jakou součást projektu UAMPS plánuje vyvinout dvanáctimodulovou jadernou elektrárnu NuScale v NLI, s plánovaným spuštěním v roce 2027.

Seznam SMR projektů podle IAEA zdroj: IAEA

Ministerstvo energetiky 21. prosince 2018 podepsalo memorandum s UAMPS a aliancí Battelle Energy, která spadá pod NLI, že postaví moduly malých modulárních reaktorů pro výzkum, vývoj a demonstraci programu Multimodulární elektrárny. Výzkum se má primárně zameřit na integraci energetických systémů, které podporují výrobu jak elektrických, tak neelektrických zařízení.

Memorandum také volá po dalším modelu demonstrační elektrárny, která by poskytovala elektřinu pro potřeby NLI. Podle analýzy Ministerstva energetiky, bude v letech 2025-2030 vyžadovat provoz NLI přibližně 70 MWe instalovaného výkonu.

„Tato dohoda umožní Ministerstvu energetiky uspokojit svoji potřebu odolného zdroje elektrické energie pro laboratoře pracující na projektech na podporu národní bezpečnosti díky jejímu čerpání z naší nejmodernější třídy jaderných reaktorů,“ uvedl Ed McGinnis, zástupce tajemníka ředitele Úřadu pro jadernou energetiku při Ministerstvu energetiky. „Multimodulární program poskytuje jedinečnou příležitost pro naše přední jaderné laboratoře provádět výzkum v oblasti jaderné energie a přispět ke komercializaci prvního národního SMR.“

Návrhy SMR.

Zatímco Ministerstvo energetiky podporuje zvolené umístění projektu a přípravu žádosti o licenci jako součást technické podpory procesu licencování SMR, na financování výstavby, provozu a později vyřazení elektrárny z provozu se podílet nebude.

Americký projekt malého modulárního reaktoru od společnosti NuScale obsahuje uvnitř jednoho kontejnmentu reaktor, cirkulační čerpadlo a parogenerátor. Každý modul dokáže vyrábět 50 MWe (hrubý výkon bez vlastní spotřeby), je méně než 25 metrů dlouhý, má 4,6 m v průměru a váží 450 tun, přičemž obsahuje redundantní, diverzní a nezávisle bezpečnostní systémy. Elektrárna může disponovat až 12 moduly a vytvářet hrubý elektrický výkon přes 720 MW.

Vyvíjené reaktory typu SMR (Small modular reactor) před dokončením; Zdroj: IAEA

SMR od společnosti NuScale podléhá licencování Americké jaderné regulační komise a je prvním a doposud jediným SMR licencovaným u tohoto úřadu. Komise dokončila první fázi posouzení minulý rok v dubnu a předpokládá dokončení zprávy o hodnocení bezpečnosti designu v srpnu 2020. NuScale očekává, že Komise hned poté schválí výstavbu.

Zdroj úvodní fotografie: NuScale

Štítky: USASMRNuScale