Britský reaktorový design HPR-1000 přechází do další fáze posuzování