Domů
Názory
Jak jsou reálné požadavky německých organizátorů stávky pro klima?

Jak jsou reálné požadavky německých organizátorů stávky pro klima?

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

V Německu jsou aktivity kolem studentských stávek za klima těmi nejrozsáhlejšími. Proto je zajímavé se podívat na nedávno zveřejněné konkrétní požadavky studentů.

Organizátoři středoškolských stávek vyhlásili tři základní požadavky. Prvním je okamžité odstavení čtvrtiny výkonu uhelných bloků, druhým úplné odstoupení od využívání uhlí v roce 2030 a třetím přechod na 100 % podíl obnovitelných zdrojů v energetice do roku 2035. Připomeňme si základní parametry německé energetiky v současné době. Pokud jde o výrobu elektřiny, tak v minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje zhruba 40 % německé elektřiny, jaderné stále 13,4 %, uhelné pak skoro 39 % a plynové 7,5 %. Je třeba zdůraznit, že během téměř 20 let trvání Energiewende se podařilo navýšením výroby v obnovitelných zdrojů zhruba vyrovnat celkovou výrobu jaderných reaktorů na počátku tisíciletí, tedy to, co do tří let úplně zmizí. Nahrazovat fosilní zdroje obnovitelnými teď bude mnohem náročnější a nákladnější. A není to jen kvůli tomu, že pořád nebylo vybudováno vedení velmi vysokého napětí ze severu na jih. Zatím je sice Německo významným exportérem elektřiny, ale to je dáno právě i přebytkem fosilního výkonu potřebného k regulaci sítě s rostoucím podílem fluktuujících obnovitelných zdrojů.

Právě dostupný výkon začne být kritickým bodem v případě masivního uzavírání fosilních zdrojů. Instalovaný výkon zdrojů na černé uhlí je 23,7 GW, na hnědé uhlí pak 21,2 GW a na plyn 29,4 GW. Instalovaný výkon ve vodních zdrojích je 4,8 GW, zdrojích na biomasu 7,7 GW. Výkon fungujících jaderných bloků hlavně v Bavorsku je stále ještě 9,5 GW (zdroj Fraunhofer ISE).

Podívejme se na dopady splnění jednotlivých požadavků středoškolských studentů. Nejdříve na požadavek uzavření čtvrtiny uhelného výkonu. Celkový instalovaný výkon uhelných bloků je zhruba 45 GW, čtvrtina z toho je okolo 11 GW. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době přijde Německo i o veškerý jaderný výkon, půjde celkově o ztrátu přes 20 GW výkonu. Německu tak v uhlí zůstane zhruba 34 GW, v plynu má 29 GW a v biomase s vodou 13 GW. V zimních měsících jsou v Německu běžné špičky, kdy je potřeba zajistit přes 80 GW výkonu a přitom fotovoltaika a vítr dodávají minimum. Zbývající fosilní zdroje a obnovitelné, které běží nezávisle na počasí, zajistí při splnění tohoto prvního požadavku studentů pouze 76 GW výkonu. Navíc je třeba počítat i se suchými roky, kdy vodní zdroje nejsou schopné běžet na plnou kapacitu. Jistá část výkonu bývá také odstavena kvůli údržbě, poruchám nebo jiným problémům. I z jednoduché kalkulace je tak vidět, že by při splnění byť jen prvního požadavku studentů Německo nedokázalo samo zajistit v řadě období dostatečné dodávky elektřiny pro svůj průmysl a obyvatelstvo. Je absolutně nereálné, že by se v následujících dvou až tří letech postavilo dostatek plynového výkonu, který by daný výpadek výkonu dokázal nahradit.

Podívejme se nyní na druhý požadavek. Není úplně jasné, zda je požadován i úplný odchod od využívání uhlí při vytápění. To by bylo ještě náročnější, než odchod pouze v oblasti výroby elektřiny. I ten však je jen těžko představitelný. Pokud by se měly do roku 2030 v Německu zavřít kromě jaderných i všechny uhelné bloky, znamenalo by to výpadek výkonu okolo 54,4 GW. Z dnešního výkonu nezávislého na změnách počasí by zůstalo 29 GW v plynu a 13 GW v obnovitelných zdrojích, tedy dohromady pouhých 42 GW. Pokud by nastala zimní inverze a potřeba by překračovala 80 GW, chyběla by celá polovina potřebného výkonu. Je třeba ještě připomenout, že zelení aktivisté požadují do roku 2030 přechod k elektromobilitě, což by znamenalo hlavně v zimních měsících, kdy je potřeba v automobilech i topit, další docela velké zvýšení potřebného výkonu. Je hypoteticky myslitelné, že by se během deseti let postavil výkon plynových bloků o celkovém výkonu několik desítek GW. Ale i vzhledem k tomu, že tyto projekty nejsou většinou zatím ani v přípravě, je realizace takové náhrady v takto krátké době jen velmi těžko představitelná a bude určitě extrémně nákladná.

Třetím požadavkem je úplný přechod k obnovitelným zdrojům energie do roku 2035. Zase není úplně jasné, zda jde i o teplo a dopravu, ale je vysoce pravděpodobné, že mají na mysli i tyto oblasti. I v elektroenergetice si však troufám tvrdit, že je to z fyzikálních a technologických důvodů nemyslitelné. A to ani hypoteticky. Během patnácti let opravdu nelze dosáhnout tak radikálního průlomu v ukládání energie, který by naplnění tohoto požadavku vyžadovalo.

Supermoderní hnědouhelné bloky Neurath F a G, každý o výkonu 1060 MWe staly téměř 70 miliard Kč a zahájily provoz v roce 2012 (zdroj Wiki, TeleperM).

Je jasné, že splnění zmíněných tří požadavků je pro Německo nemyslitelné. Na druhé straně ovšem bude velmi vysoký ideologický a politický tlak se k němu přiblížit. Zatím Německo se svým přebytkem instalovaného výkonu pomáhalo s udržením sítě v regionu a elektřinu spíše exportovalo. To se však v každém případě změní. I Německo přechází do stavu, kdy spoléhá na import elektřiny. V následujících letech však kromě Francie snad v Evropě nebude stát, který by v době zimní inverze, kdy nebude svítit ani foukat, mohl vyvážet elektřinu. Pokud nechceme mít fatální problémy, tak nesmíme dopustit, abychom ztratili schopnost si i v takové době zajistit potřebný výkon.

Zmíněné požadavky vyhlášené německými organizátory středoškolské stávky za klima potvrzují mé obavy (vyjádřené zde, zde a zde), že jde o další čistě ideologickou propagandistickou akci, které o reálné řešení ekologických problémů nejde. Studenti sice politiky vyzývají, aby poslouchali vědce, ale pak vyhlašují cíle, které s vědeckými poznatky a technickou realitou nemají nic společného. Pokud by němečtí středoškoláci organizující stávky za klima chtěli opravdu přispět k rychlému a radikálnímu snížení emisí oxidu uhličitého ve své zemi, demonstrovali by za to, aby se předčasně neodstavily jaderné bloky do roku 2022 a využil se veškerý potenciál jejich životnosti. A pokud je to ještě technicky možné, aby se znovu zprovoznily alespoň některé již odstavené. Tím by se vytvořil prostor pro uzavření těch starší uhelných bloků a racionálně postavenému scénáři postupného přechodu od fosilních paliv.

Německo však na nátlak zelených aktivistů napřed odstaví jaderné bloky, které již svou uhlíkovou stopu realizovaly a ještě mohly několik desítek let bezpečně dodávat elektřinu. Místo nich postaví nové uhelné bloky, často i supermoderní nadkritické. Ty by teď měly být rychle odstaveny a nahrazeny plynovými bloky, které by se pak do roku 2035 také měly rychle odstavit. S touto značně bizarní energetickou koncepcí jsou spojeny extrémní náklady, které již nyní způsobují, že cena elektřiny v Německu je nejvyšší v Evropě. Navíc by měla být v následujících letech dominantně dána cenou plynových bloků. Plyn má také emise oxidu uhličitého, zhruba polovina až třetinu oproti uhlí. Pokud se však splní další požadavek středoškolských studentů, kterým je osmkrát větší cena za emise, než je současná cena emisních povolenek, bude cena silové elektřiny daná plynovými bloky dramaticky větší. Mám pochybnosti, zda takový iracionální ideologický experiment vydrží i bohatá německá ekonomika a společnost. A je třeba připomenout, že cenu elektřiny i u nás vytváří německý trh.

Úvodní fotografie: Demonstrace středoškoláků jsou v Německu zdaleka nejhojnějšími (Foto FfF Deutschland, flickr.com).

Psáno pro oEnergetice, Neviditelného psa, Osla a iUhlí.

Štítky:Názor
seznam

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(27)
Emil
18. duben 2019, 16:35

Zvážil bych možnost všem požadavkům stávkujících příští zimu na nějaký čas vyhovět. Možná by to byly nejlépe investované peníze do vzdělání obyvatelstva za poslední dobu.

Karel
18. duben 2019, 18:42

:-) vynikajici napad - 100% podpora :-)

Josef
18. duben 2019, 23:54

Oni ty děti nestávkují protože oni chtějí to politici chtějí aby stávkovali to je jako prvomájový průvod nebo stávkování školáků na Rakouských hranicích proti Temelínu. stejně jako ta 16 letá Švédka , jejíž rozumy poslouchají poslanci v Europarlamentu. Ve skutečnosti jde jen o peníze pro různé zájmové skupiny a při jejich prosazování bylo zneužíváno naivity dětí. To je bohužel jeden s příznaků totality.

Carlos
19. duben 2019, 14:08

A máte pro to důkaz?

Ano, pokaždé se na jakémkoliv hnutí někdo sveze a někdo to použije, ale nenapadá Vás že to hnutí ve skutečnosti vzniká z absolutní neschopnosti politiků? Slibují X let že něco udělají, že omezí emise světově, že se přesune doprava ze silnic na dráhu/vodu, stalo se něco z toho? Obyvatelstvu se něco naslibuje, vyhrají volby a pak se udělá něco málo a pak se jede dle požadavků průmyslu. Což jsme měli možnost vidět minulý týden ohledně dvojí kvality. Navíc vyplouvá na povrch že ropné společnosti o problémech věděly před desítkami let.

Teď jsme v situaci že se nám problémy konečně začaly ukazovat a spolu s nečinností politiků se prostě lidé začínají cítit ohrožení. A není to jenom klimatem.

Podívejte se na rostoucí oblibu socialismu, podívejte se na stav trhu s bydlením, podívejte se na X dalších ukazatelů a podívejte se do jakého světa mladí lidé vstupují. Je to svět s rozhozeným klimatem, s vydrancovanou přírodou (například zničenou půdou), svět s hroutícím se sociálním systémem, který budou muset financovat, s velmi sníženou šancí na získání rozumného bydlení a s obrovským tlakem na ně, dovolím si říct že podstatně vyšším, než byl tlak na kteroukoliv generaci narozenou po 30. roce 20. století. Tyto věci se v důsledku váží na Fight-or-Flight okruhy v mozku, jenže není kam jít, takže zbývá jediná možnost.

Bohužel socialismus způsobil že v ČR jsou pořád lidé jako příslovečné žáby v hrnci, nebo opice z toho pokusu se žebříkem a banánem, takže se nic dít nebude. Na rozdíl od západu.

Pokud se Vám nelíbí že někdo tento do všech směrů jdoucí strach usměrní, tak se seberte a jděte odstranit jeho příčinu, pak nikdo nebude mít co usměrnit.

Carlos
19. duben 2019, 13:27

Geniální nápad v situaci kdy ještě není hotový přechod. Ten plán samozřejmě je unáhlený a moc rychlý, to jsme se tu dávno shodli že bezuhlíkoví nebudou před rokem 2050.

JVr
18. duben 2019, 17:11

Realizovatelné to asi je. Otázka jsou pouze dopady. Politici si to sami o sobě "nelajznou". Ale pokud budou děcka dost dlouho stávkovat a získá to dostatečnou společenskou podporu, mohli by do toho jít. Společnost pak ty následky bude schopna lépe nést... A to včetně těch, že bude čas od času blackout????. Ve jménu zelené budoucnosti!

Jan Veselý
18. duben 2019, 19:46

Myslím, že se na německém plánu, tj. postupném přechodu na stále vyšší a vyšší podíl OZE nic měnit nebude. Řeší se jen postupy a rychlost změny, ale cíl je dále jasný. Psi štěkají, ale karavana táhne dál.

Pavel
18. duben 2019, 23:01

Tak, tak, to už říkal milouš jakeš.

Jan Veselý
18. duben 2019, 19:52

Agentura pro uvádění románových zápletek na pravou míru:

"Je třeba zdůraznit, že během téměř 20 let trvání Energiewende se podařilo navýšením výroby v obnovitelných zdrojů zhruba vyrovnat celkovou výrobu jaderných reaktorů na počátku tisíciletí, tedy to, co do tří let úplně zmizí."

Realita: V roce 2001 vyrobily jaderné elektrány v Německu historicky nejvíce elektřiny, 171.3 TWh, OZE ve stejném roce vyrobily 38.9 TWh. V roce 2018 vyrobily OZE v Německu 228.7 TWh, tj. o 189.7 TWh více než v roce 2001, přičemž trend výstavby OZE je v Německu poslední roky někdo okolo 13-14 TWh/rok, takže do roku 2022 to znamená odhadem dalších 40-50TWh elektřiny navíc.

Nevím jak moc "zhruba" to kolega Wagner bere, ale chtělo by to jemnější škálu než globální měřítko.

Emil
18. duben 2019, 20:35

Tak to gratuluji k impozantnímu úspěchu Vaší agentury, která uvedla na pravou míru, že 189,7 TWh není zhruba 171,3 TWh.

Jan Veselý
19. duben 2019, 17:23

Chápu rozdíl bude "jen" o spotřebu ČR. Kdo by se řešil s takovými drobnými?

Emil
19. duben 2019, 20:01

Tak v tom případě musím uvést na pravou míru informace Vaší agentury uvádění románových zápletek na pravou míru:

Povšimněte si totiž, že v té větě, která Vám tak leží v žaludku, je minulý čas, takže je úplně nesmyslné započítávat navýšení, ke kterému možná dojde v budoucnosti.

Milan Vaněček
20. duben 2019, 09:46

S Emilem nediskutujte ten jen “trolí”. Vaše čísla jsou jasná i panu Wagnerovi: v současnosti výroba OZE 228 TWh za rok 2018 bohatě nahrazuje současný výpadek jádra cca 100TWh výroby (část JE stále jede).

A v roce 2022 když vše pojede Němcům podle plánu, bude cca 228 plus 45 TWh OZE nahrazovat ukončených 170TWh jádra po jeho úplném odstavení a část uhlí.

cca 100 TWh ročně rozhodně nejsou drobné ať si Emil trolí co chce..... A po roce 2022 bude to číslo stále narůstat na úkor uhhelných elektráren.

Emil
20. duben 2019, 11:55

Speciálně ještě jednou pro pana Vaněčka:

Na jedné straně rovnice je celková výroba jaderných reaktorů na počátku tisíciletí, na straně druhé je dosavadní navýšení výroby z obnovitelných zdrojů uváděné v minulém čase (doslova "se podařilo"): tedy rozhodně ne do roku 2022, jak se nám tu oba snažíte namluvit.

Takže se tu opět snažíte rozporovat něco co nikdo netvrdí. Případně vůbec nechápete smysl té věty, těžko říct, co je horší.

Milan Vaněček
20. duben 2019, 12:58

Čísla hovoří, okecávat netřeba.

Emil
20. duben 2019, 13:17

Takovou sebereflexi jsem od Vás nečekal.

P.S.: Už jste našel, kde se píše o tom, že "po roce 2022 tu v regionu Bavorsko-Čechy bude naprostý nedostatek elektřiny", nebo to byla jenom sprostá pomluva?

Honza
18. duben 2019, 22:20

Všechno je to jen o politických prioritách. To, že Energiewende polyká velké množství peněz, není nic nového. Němci jsou ale dlouhodobě ochotní přispět jako samotní občané k tomuto programu energetické transformace, jsou ochotní platit vyšší cenu elektřiny a mnohé procesy jsou v Německu dnes rozeběhnuty již ve vysokém tempu.

Ano, Německu se nedaří plnit jeho ambiciózní plány v oblasti energetiky a asi se to v následujících letech moc nezmění ... ale díky stále klesající ceně elektřiny vyrobené z energie slunce a větru bude každý rok jednodušší udělat další krok ve směru plánu.

Studenti si jsou (narozdíl od mnoho politiků) vědomi rozsahu katastrofy vyvolané změnami klimatu vyvolanými oteplováním atmosféry a budou vyžadovat od vlád jednotlivých států reálné kroky a třebaže jejich plány jsou z hlediska investorského a administrativního těžko realizovatelné, pokud svět s jistotou půjde směrem k snižování emisí skleníkových plynů, myslím, že budou studenti spokojení.

A na závěr bych se pousmál nad myšlenkou:

"Pokud by němečtí středoškoláci organizující stávky za klima chtěli opravdu přispět k rychlému a radikálnímu snížení emisí oxidu uhličitého ve své zemi, demonstrovali by za to, aby se předčasně neodstavily jaderné bloky do roku 2022 a využil se veškerý potenciál jejich životnosti. A pokud je to ještě technicky možné, aby se znovu zprovoznily alespoň některé již odstavené."

Vzhledem k tomu, že dnešní Němec (bez ohledu na věk, vzdělání a politický názor) vnímá jadernou energetiku jako ztělesnění ďábla na zemi, studenti nebudou během svých protestů přicházet s plán tak absolutně neprůchodným jako je zastavení procesu odstavování JE a obnovení provozu již odstavených jednotek.

Petr
19. duben 2019, 07:51

Jo, taky si myslím, že neomarxističtí učitelé zajišťující pravidelné stávky svých studentů, jsou podpláceni lidmi, kteří chtějí první omezit až prakticky zrušit demokracii, a teprve pak obnovit jaderný program, protože tato globalistická j"elita" na Západě desetiletí pracovala na maximálním zblbnutí a předlužení konzumního plebsu na úroveň poloimbecilních dlužních otroků, a tak nevěří a ani nechtějí, aby to šlo rozumnou cestou, jako třeba v daleko samostatněji myslícím Česku.

Petr
19. duben 2019, 08:02

Jediná malá chybka tohoto modelu jaksi je, že s takovými zástupy idiotů nemá absolutně žádnou šanci přežít v konkurenci s Číňany a jejich přirozenějším dlouhodobě u nich tradičním modelem největšího a nejmodernějšího císařského impéria na planetě.

Carlos
19. duben 2019, 13:31

Vy abyste sem tu konspiraci, a pod. netahal.

Jo a mimochodem, Čína brzo začne dojíždět na svou "geniální" sociální politiku.

Mirek
19. duben 2019, 15:11

Zatímco EU už na svoji geniální sociální politiku dojíždí přinejmenším několik let...

Carlos
19. duben 2019, 18:43

Ale nezadělala si na prudké zhroucení populace a ekonomiky. To že někteří jejich kapitáni průmyslu volají po dvanáctkách 6 dní v týdnu a to že jim začne do pár let klesat počet lidí o něčem nepěkném svědčí. Ano, asi zase přijdou s nějakým nelidským řešením.

Petr
20. duben 2019, 10:41

Čína začne mít skutečné problémy s propadem pracujících nejdřív v roce 2040, a v té době už bude všudypřítomná robotizace, mezitím můžou konečně začít zvedat odchody do důchodu u žen z 50 na úroveň evropských sociálních rájů pro bílé což je výhledově minimálně 65.

Tomáš
21. duben 2019, 11:57

Nebylo by jednodušší v rámci ekologie odstavovat prioritně uhelné elektrárny, ale jaderné po celém světě zachovat?! Ano stálo by to zvýšené "riziko", ale na druhou stranu žádné emise, žádní mrtví horníci. Soběstačnost, stabilita zdrojů, no myslím že výhody převažujou zápory.

Tomáš
21. duben 2019, 11:57

Nebylo by jednodušší v rámci ekologie odstavovat prioritně uhelné elektrárny, ale jaderné po celém světě zachovat?! Ano stálo by to zvýšené "riziko", ale na druhou stranu žádné emise, žádní mrtví horníci. Soběstačnost, stabilita zdrojů, no myslím že výhody převažujou zápory.

Milan Vaněček
21. duben 2019, 13:17

Vždyť to tak všichni ve světě, až na Japonce a Němce, dělají. Ale jsou i jiné anomálie: země které chtějí přejít od podílu jaderné energetiky cca 30% na podíl přes 50%. Kde se nachází ta anomálie? Hádejte.

Jakub
26. duben 2019, 06:34

Nebude to náhodou v zemi, které uhlí dochází a po roce 2040 může do mixu přispět tak možná 15-ti %? Nebude ta zem náhodou bez moře se slabším potenciálem pro rozvoj OZE? Takže suma sumárum 15% v uhlí a klidně nerealistických 35% v OZE je do 100% 50% pro jádro. Druhá možnost je hodně plynu, což je varianta chytře schovaná za blokování výstavby Dukovan a nerealistické uctívání boha slunce a větru různými tzv. ekology a Milany Sputniky. Tož tak.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se