Domů
Názory
Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
Sklady na dovezenou biomasu u elektrárny Drax (zdroj DRAX).
Zdroj: Drax

Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Německo stále více uvažuje o podpoře přeměny uhelných elektráren na spalování biomasy. Následovalo by tak Velkou Británii, Dánsko a Holandsko, které dovážejí masy dřevní hmoty v podobě pelet a spalují je pro výrobu elektřiny. Evropská unie sice tuto produkci elektřiny považuje za bezemisní a čistou, reálně však jde o environmentální zločin.

Už před čtyřmi lety jsem varoval před masivním spalováním dřeva v bývalých uhelných elektrárnách v Dánsku a Velké Británii. Tyto země nemají dostatek lesů na tak masivní pálení pro výrobu elektřiny. Dřevěné pelety nebo dřevní hmota v jiné podobě se tak dovážejí z Ruska, severu Evropy a Ameriky. Již tehdy jsem psal, že z environmentálního hlediska se to stane opravdu katastrofou, až se k této tendenci připojí Německo.

Letošní leden v německé elektroenergetice ukazuje, že náhrada klasických zdrojů (šedá barva) bude opravdu náročná a nelze ji postavit pouze na fotovoltaice a větru (zdroj Agorametr).
Letošní leden v německé elektroenergetice ukazuje, že náhrada klasických zdrojů (šedá barva) bude opravdu náročná a nelze ji postavit pouze na fotovoltaice a větru (zdroj Agorametr).

Zdá se, že se mé obavy začínají naplňovat. Německo v roce 2022 odstaví všechny své jaderné bloky. Zároveň se zvyšuje tlak na odstavování uhelných elektráren. K jeho urychlení působí i rychlý růst cen emisních povolenek, jejichž cena překročila hodnotu 40 euro za tunu. Další nárůst se dá očekávat a nevylučuje se v budoucnu dosažení i 100 euro za tunu. Dramaticky se tak zvyšuje cena elektřiny z uhelných elektráren. Ekonomicky tak mohou být odstaveny ještě dříve, než jsou dosavadní německé plány. Nedávno byla například odstavena i elektrárna Moorburg. V principu by je sice mohly nahradit plynové bloky, ale jejich cenu také cena emisních povolenek silně ovlivní. Pokud tak půjde nahoru i cena plynu, což se může v situaci, kdy k němu bude přecházet stále více evropských států, bude problém i s ekonomikou využívání plynu.

Jak je vidět například i z dat z letošního ledna, tak v zimním období nejsou výjimkou několikadenní období, kdy vítr fouká minimálně. Fotovoltaika v té době nedodá téměř nic. Ani další dramatické zvýšení instalovaného výkonu těchto zdrojů tak situaci s nedostatkem výkonu v období zimních inverzí nevyřeší. Navíc má Německo stále větší problémy hlavně s výstavbou větrných farem ve vnitrozemí a v posledních letech se mu v tomto směru nedaří plnit plány. To, že rostoucí nedostatek výkonu ohrožuje elektrickou síť a hrozí blackoutem ukázal letošní 8. leden.

Podle odhadů by se mělo Německo po roce 2022 změnit z čistého exportéra na čistého importéra. Začne mít také problém s udržením bezpečnosti sítě, hlavně ve svých jižních zemích. Odstavením jaderných bloků bude nejvíce postiženo Bavorsko. Kvůli tomu Německo posiluje propojení s ostatními zeměmi. Ovšem je otázkou, které z nich budou mít v kritické době přebytky pro export. Právě na jihu se mají také stavět čtyři nové velké plynové zdroje, které si objednal provozovatel elektrické sítě. Jednu z nich buduje i společnost EPH. Ty se nebudou financovat prodejem vyrobené elektřiny, ale budou se používat výhradně pro zajištění bezpečnosti přenosové soustavy, jejich vlastníkem bude tedy její operátor a budou hrazeny z poplatků za přenosové služby.

Nejen odborníci, ale už i politici, si stále více uvědomují, že Německu už může velice brzy hrozit kritický nedostatek zdrojů pro pokrytí období, kdy nesvítí a nefouká. Vzhledem k nejistotě okolo cen emisních povolenek i plynu nedává výstavba plynových zdrojů příliš smysl. Podle nedávného článku v listu Handelsblat tak německé ministerstvo hospodářství připravuje dotační program pro podporu nejen paroplynových bloků, ale také pro přestavbu současných uhelných elektráren na zařízení pro spalování biomasy. Cílem je zajištění dostatku výkonu pro náhradu jaderných a uhelných zdrojů. Alokace této podpory by mohla být v řádu miliardy euro.

Výhodou přestavby na biomasu je, že v tomto případě jde formálně o zdroj bez emisí a nemusí tak pořizovat emisní povolenky. I když v reálu má elektrárna spalující dřevní hmotu nejen emise oxidu uhličitého, ale vypouští i škodliviny. Inspirace pro tuto konverzi je přebírána právě z Velké Británie, Dánska a Holandska. Studii o možnostech v Německu připravila společnost Enervis, která odhaduje možnost přebudovat na spalování biomasy 4 GWe výkonu. Při předpokládaném ročním provozu 3500 hodin by tyto elektrárny a relativně nízkým nákladům potřebných na přebudování by podpora nemusela být tak vysoká.

Německo se chystá vydat cestou spalování biomasy, jako se provozuje v elektrárně Drax (zdroj Drax).
Německo se chystá vydat cestou spalování biomasy, jako se provozuje v elektrárně Drax (zdroj Drax).

Výkon 4 GWe odpovídá britské elektrárně, která byla také přebudována na spalování pelet. Ta potřebuje ročně 7,5 milionů tun pelet, což reprezentuje 15 milionů tun dřeva, a tedy zhruba 12 000 km2 lesa (myslí se udržitelná plocha, která dokáže zajistit uvedenou každoroční dodávku). Stejně jako Velká Británie by Německo potřebné pelety nebo dřevo muselo dovážet ze zámoří. Do německých přístavů by tak místo lodí s uhlím putovaly lodě s peletami. Němečtí zastánci této cesty prohlašují, že půjde pouze o „udržitelnou“ biomasu a odkazují na nárůst produkce pelet ve světě. Třeba to i „udržitelné“ bude, ale paseku na životním prostředí to udělá velkou a bez emisí to opravdu nebude. Problém je, že o výrobě elektřiny spalováním dřevní hmoty místo fosilních paliv a jádra uvažují i další země. Jde například o Japonsko, které určitě nemá dostatek lesů a pelety bude dovážet ze zámoří. Zainteresovaná sdružení uvažuji totiž o 15 % podílu spalování biomasy na výrobě elektřiny do roku 2050. Mělo by to být důležitou součástí cesty k uhlíkové neutralitě. Co masivní poptávka udělá s cenou a lesy hlavně v méně vyspělých zemích není úplně jasné, ale nebude to nejspíše nic pozitivního.

Pokud opravdu Německo přejde k masivní náhradě uhlí biomasy, ještě více to zvýrazní absurditu diskuze v Evropské unii. Intenzivní a úspěšný boj a kampaň zelených aktivistů proti jaderným zdrojům a za intenzivní využívání biomasy vedl k tomu, že opravdu nízkoemisní jaderné zdroje nahazují zdroje plynové a na biomasu. Kácení lesů v zámoří, jejich dovoz do Evropy dieselovými motory a spalování v bývalých uhelných elektrárnách má nálepku zeleného a čistého zdroje. Jaderné zdroje sice nedávno odborná komise označila za udržitelné a z environmentálního hlediska určitě ne horší, než jsou obnovitelné zdroje. Takže by mohly dostat také ten správný certifikát. Hned se však zvedl obrovský odpor zelených politiků v evropském parlamentu, takže konečné rozhodnutí je velice otevřené. Německo ale v každém případě musí stabilní jádro a uhlí něčím nahradit. Zbývá mu k tomu pouze ruský plyn a biomasa. A při vysoké ceně povolenek tak bude ekonomický tlak na dovoz pelet a jejich spalování v bývalých uhelných blocích enormní.

Spálíme své i cizí lesy pro výrobu elektřiny? Okolí Modrave. (Foto Vladimír Wagner)
Spálíme své i cizí lesy pro výrobu elektřiny? Okolí Modrave. (Foto Vladimír Wagner)

U nás svorně všechny politické strany svým politikařením přispívají razantními kroky k rozvratu naší energetiky a nastolení situace, že se žádný nový jaderný blok nepostaví. Je tak možné, že nakonec budeme také pro elektřinu pálit pelety. Nevýhodou pro nás bude to, že nemáme námořní přístavy a doprava pelet k nám tak bude náročnější. Je pak otázkou, jak udržíme konkurenceschopnost svého průmyslu, když budeme elektřinu vyrábět z ruského plynu získávaného z Německa z plynovodu Nord Stream a zámořských pelet dovážených přes německé přístavy.

Energetické zdroje využívající biomasu mají své opodstatnění hlavně v decentralizované podobě a s využitím hlavně místních zdrojů odpadní biomasy. Ovšem popsaný stav masové produkce elektřiny z biomasy, ke kterému se dospělo tlakem zelených aktivistů, je něco úplně jiného. Podrobný popis možností i limit využití biomasy jsme popsali s kolegou Janem Kašinským v dřívějším článku.

Jak to je s ekologickou elektřinou v Nizozemí, ukazuje následující video. A stejnou cestou jde celá Evropská unie:

https://videacesky.cz/video/nedele-s-lubachem-zeleny-proud

Pokud chceme dosáhnout nízkoemisního mixu, bez jaderných bloků se u nás neobejdeme a před odstavením uhelných bloků musíme mít za ně náhradu.

Štítky:Názor
seznam

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(94)
Miroslav Vinkler
4. duben 2021, 09:57

Tak pod to se s klidným svědomím podepíši.

Celá historie homo sapiens směřovala vždy ke koncentrovanějším druhům energie než v minulosti.

Dřevo-dřevěné uhlí- uhlí- ropa,ZP - jádro...

Šílená bruselská představa o energetickém využívání biomasy pro průmyslovou výrobu energie je z environmentálního pohledu rovna hrdelnímu zločinu. S udržitelným rozvojem společnosti to nemá zbla společného.

Taktéž masívní nasazení OZE je z tohoto pohledu špatnou volbou a v objektivním hodnocení náklady x výnosy x dopady na ŽP neobstojí.

Richard Vacek
4. duben 2021, 09:59

Konečně i zelení zjistili, že les je nebezpečné místo, kde žije nejen dravá zvěř, ale i všelijaká havěť, která roznáší choroby. Z lesů nadělat zdroje energie s rychleschnoucími dřevinami a divočinu vyhnat do ZOO. A aby škarohlídi nebrblali, tak to podpořit dotacemi.

energetik II
4. duben 2021, 10:58

Jsem také zvědav, jak nakonec "německý experiment" s OZE dopadne. Pokrok v oblasti akumulace energie nepostupuje zdaleka tak rychle , jako plány na odpojování jádra a uhlí. Nedivím se proto Číně, že právě staví 17 jaderných bloků a více než 100 dalších má ve svých plánech. Před 4 dny Čína začala stavět další Hualong - Changjiang - 3 na ostrově Chajnan. Už 12 - tý Hulong celkem / z toho 2 v Pakistánu/. Osobně bych spalování biomasy vůbec za ekologický zdroj nepovažoval.

Zbyněk Poisl
4. duben 2021, 11:15

Nejen místní fanatičtí zastánci OZE neustále argumentují, že OZE nepotřebují žádné dotace. A ejhle. Německo připravuje masivní dotace v řádu miliard euro na podporu plynu, biomasy, FVE, a VěE....

Nejen tento článek ale i mnohé jiné a hlavně praxe nezpochybnitelně dokazují, že orientace na OZE je cestou do energetického pekla. Kdyby tomu bylo jinak, nikdy by se lídr evropského environmentalismu nemohl dostat do situace, kdy se z něj stane čistý dovozce elektřiny! Německo má obrovské zdroje ve FVE a hlavně ve VěE, přesto má už dnes kritický nedostatek zdrojů a hledá "zelené" náhrady za uhlí a hlavně za jádro. Že to nepůjde bez dalších dotací je mu už dnes naprosto jasné! Takže Německo vyplatí masivní náhrady za ukončení provozu jaderných a uhelných elektráren a na druhou stranu bude masivně dotovat výstavbu a provoz jejich drahých a hlavně naprosto neefektivních náhrad. Přesto všechno bude závislé na dovozu elektřiny ze zahraničních uhelných a jaderných zdrojů! Tomu se říká environmentální potěmkinismus. Takže Německo bude od příštího roku předstírat, že svoji energetickou potřebu pokrývá výhradně ze zelených zdrojů ale bude přitom masivně dovážet ze zahraničí uhelnou a jadernou (nečistou) elektřinu!

Jaroslav Srba
4. duben 2021, 12:47

Nechtěl bych dnes dělat v Německu energetickou politiku, když Zelení zcela jistě půjdou ve volbách znovu nahoru. Zelená propaganda už v Německu napáchala nevratné škody.

Zbyněk Poisl
4. duben 2021, 12:54

Nejen v Německu!

Pavel S
4. duben 2021, 13:09

Řešení je jednoduché: nevozit to dříví ze zahraničí. Zelení přece podporují dodávky z místních zdrojů, že. Pokud tato elektrárna potřebuje 12 000 km2 lesa, tak to je něco přes 1/10 všech lesů v Německu. Tož ať začnou kácet a pálit. A vysvětlovat lidem, že to je ta pravá zelená budoucnost. Mohou si takových elektráren postavit ještě 9 a tím zcela využít veškerou kapacitu všech lesů v zemi. Jistě je lidé nadšeně podpoří, když je to tak dobrá věc.

Milan Vaněček
4. duben 2021, 13:13

Když jsem si přečetl ten bulvární titulek, když jsem si přečetl "diskusi" pod ním,

tak jsem si řekl: co je vzdálenější od reality než ty (no jak to slušně nazvat) bláboly.

Stačí se projet po Německu a podívat se na stav jejich lesů a porovnat to s naším stavem, devastovaným kůrovcem.

Vidím že realita v Nemecku na jedné straně a výkřiky v článku a diskusi uváděné jsou ve značném nesouladu, abych zůstal slušný ....

Láďa
4. duben 2021, 14:55

A pane Vaněček jak souvisí současný stav lesa v Německu s tím že Němci považují za ekologické lesy pálit?

Milan Vaněček
4. duben 2021, 16:27

Láďo, kdo Vám řekl že Němci požadují za ekologické lesy pálit? To Vám mohl říci a zde napsat jen fanatický nepřítel energetického přechodu. Bohužel lesy zničené kůrovcem asi nejvíc pálí Česká republika.

A lobbysté všeho druhu (peletkoví, jaderní, uhelní, atd) se snaží vždy prodat to svoje, že ano? U nás taky už léta podporujeme dotací pálení biomasy s uhlím.

Mě stačí realita, že vědecký a technický pokrok ve výrobě čisté elektřiny (například fotovoltaika) vítězí, nic ji nezastaví protože je plně recyklovatená, bez nebezpečného odpadu a nejlevnější.

Zbyněk Poisl
4. duben 2021, 19:04

@Milan Vaněček. Že technický pokrok nic nezastaví je jen zbožné přání. V každém případě ale máte absenci základních informací. FVE rozhodně nevítězí a ještě dlouho vítězit nebudou. Jsou opulární jen díky masivním dotacím a bez stejně masivní akumulace jsou zcela bezcenné! Akumulace je Bohužel otázka vzdálené budoucnosti. O zázračných levných akumulátorech se fantazíruje už dlouhá léta. Skutek ovšem utek. V dnešní době by akumulátorová záloha na 24 hodin pro ČR přišla na víc než 500 miliard korun. To je lepší dostavět Temelín a bude to levnější!!!

Jiří Kelnar
4. duben 2021, 19:34

Počkejte, ale těch 500+ miliard budou stát Dukovany 5 a budou se stavět 20 let. Takže to je vlastně stejná cena ne?

A.O
4. duben 2021, 20:11

Jiří Kelnar: podpora FVE nás stála 1000 miliard+.

20+ let se snad staví pouze EMO3&4, což je ale dosti zajímavější projekt.

Milan Smrž
8. duben 2021, 09:59

Možná, že, pane Poisle, máte špatné informace Vy. Jistě, že byly FVE dotovány, ale v sumě mnohem méně, než fosilní a jaderné zdroje. Největší solární park již v Německu pracuje bez příplatku k ceně proudu. Na sever od města Werneuchen v Braniborsku staví EnBW Energie Baden-Württemberg AG solární park o výkonu 187 MW jako první rozsáhlý FV projekt bez financování EEG. Rozkládá se na ploše 209 hektarů, na 164 hektarech je skutečná rozloha FVE. V sousedství již stojí solární park o výkonu 10 MW. Projekt se vyvíjí od roku 2009. Stávající plán rozvoje umožňuje provoz do 31. prosince 2060. https://www.enbw.com/erneuerbare-energien/solarenergie/solarpark-weesow/

LD
6. duben 2021, 13:21

OZE bez dotací daleko nejdražší, v aucích na novou výstavbu byl výkup z FVE 64 EU, z větru 65 EU a z bioplynky 124 za 1 MWh. Ať si takovou cenu zaplatí kdo chce tzv. zelenou energii. Dlouhodobé kontrakty z uhelky jsou na úrovni cca 48 - 55 EU za 1 MWh. Pak dotované FVE dokur . . . dokazí trh okamžitým přebytkem elektřiny a cena je např. -140 EU, kde na to berou, aby vám dali zápornou cenu za odběr elektřiny.O pár týdnů dál je cena + 4000 EU. Ještě před pár lety potřeboval ČEPS cca 360 zásahů na stabilizaci sítě v ČR za rok, vloni to bylo cca 8400, tj. každou hodinu je někde přebytek či nedostatek a tyto operace platíme my a může za to OZE. Pokud byste tohle připsali k tíži OZE, už to tak slavně nebude vycházet.

Milan Vaněček
4. duben 2021, 16:50

Láďo, odpověděl jsem, čeká to na schválení.

Láďa
4. duben 2021, 20:48

Ano odpověď jsem našel a ještě pořád nad ní kroutím hlavou. S větou "pokrok nezastavíš" souhlasím jenom že je potřeba definovat co ten pokrok vlastně je. Ona totiž jako pokrok byla například stejně vehementně označována i plošná meliorace... Pokrok FVE totiž přichází zřetelně pomaleji než akumulace a odstavování stabilních zdrojů. To si zjevně sousedi uvědomují a proto vymýšlejí i takováto zvěrstva jen aby nemuseli přiznat že se schyluje k maléru. Mimochodem srovnání s pálením stromů poškozených kůrovcem byl pokus o podpásovku. Aby bylo jasno nejsem ani fanatický jaderník ale ani slunečník. Jsou mi jasné přednosti FV a vítám ji ale i přednosti JE. Faktem je že FV není a ještě dlouho (možná nikdy) nebude samospasitelná a spoléhar na plyn z Ruska je v současné době hazard. Na závěr jen že chápu že vás pan Wágner vytáčí protože nejen vás probouzí z toho krásného snu o báječné budoucnosti mezi zrcadly. PS podívejte se na video v odkazu. Něco by vám mohlo napovědět.

Milan Vaněček
5. duben 2021, 09:17

Láďo dík za upozornění, bezva video, do Holandska jsem často jezdil, měli jsme dost fotovoltaických EU projektů společných.

Jenže Vy nevíte spoustu věcí, už jsem o tom zde psal několikrát:

1) holanďané jsou největší šetřílkové v EU

2) video je 3 roky staré v té době nestavěli dost FVE a VtE, byly drahé. V roce 2009-10 je masově (GW) stavěli jen blbci a všehoschopní (obojích je u nás dost).

3) teprve v roce 2020 (deadline EU na emise) je začali Holanďané stavět nejvíc v celé EU

4) pan Wagner jako obvykle neví, že jeho stará data neplatí

Myslím že všichni milovníci jádra by se měli zamyslet nad tím jak se v EU a USA situace každým rokem pro jádro zhoršuje a jak FVE a VtE rostou. PROČ ASI?

Láďa
4. duben 2021, 22:47

odpověď napsaná schvalování se vleče :-(

Tomáš
4. duben 2021, 13:20

Pánové vy jste poradně mimo. Stále se nedokážete přepnout na to, že energetika v budoucnosti není 10 velkých uhláren nebo jaderek, ale statisíce malých fve a vte s lokální akumulací a nějaká biomasa trocha plynu a stavajicí jaderky na přechodnou dobu než budou SMR. Čím hlasitěji hýkáte, že to nejde , tím rychleji všichni okolo dokazují, že to jde. Akumulace je klíč, lokální , decentralizovaná, schopná pojmout špičky výroby vte a fve a přebytky použit na zelený vodík. Jaderky ani uhlí neumřou na ekologii, ale na ekonomiku provozu.

Petr
4. duben 2021, 19:39

Víte Tomáši, jedna věc jsou domácnosti. kde to takhle třeba půjde. Ale průmysl - továrny se spotřebou v MW ?????

Jinak podívejte se na to takto - Evropa - Německo byla vždy technicky velmi vyspělá. A konspirační otázka - co když to tedka někomu vadí ??? A pokud ano, tak jak udělat Evropu konkurence neschopnou ?? Přes krev průmyslu - energii.

Takže energii a povolenky tak zdražíme, že průmysl tu odumře sám od sebe.

Ano, Západ si řeže větev sám pod sebou a jedině odpojení se od něho nás může průmyslově zachránit. + výstavba JE v režii Ruska !!

A takové velice krásné pravidlo na závěr:

"Co se jednomu jeví jako chyba, je pro druhého cílem".

pr
5. duben 2021, 01:00

Proč máte pocit, že jste chytřejší než Vámi zmíněný průmysl? Máte snad názor, že podnikavci potřebují Vaše rady? Pokud si pomohlo obyvatelstvo nevidím důvod aby si průmysl zaplatil to co potřebuje. Již nejednou jsem zde psal: Ať si ZA SVOJE seženou elektřinu odkud chtějí. Není nic jednoduššího než investovat do zdroje, který jim bude vyhovovat. Tak jak si ovčané pořídili via. ČEZ Tunelín, tak ať se HK složí na zdroj pro jejich potřeby.

Co jiného než JEJICH peníze by jim elektřinu mělo zajistit?

Radim
5. duben 2021, 10:33

Je tady jen takový malý drobný detail. Jinou elektrárnu než povolenou z Brusele si neopatří.

Takže mohou si pořídit fotovoltaiku nebo větrnou elektrárnu, potom ale podle statistiky budou mít ročně v průměru asi 13 prostojů delších než jeden den, z toho 2 - 3 delší než týden, takže se mohou rozloučit s významnou částí zakázek, protože spoustu jich nebudou schopni dokončit v termínu. Nehledě na obrovské škody v některých technologiích, pro které je vypnutí elektřiny třeba i napůl likvidační havárie, kdy je technologické zařízení napůl zničeno. Případně je třeba řízená hodně drahá odstávka trvající až dny. Takže oproti třeba čínské konkurenci další významné zdražení výroby a tím další propad zakázek kvůli vysokým cenám výroby. A když si k těm OZE elektrárnám pořídí ještě potřebnou akumulaci, aby neměli výpadky ve výrobě, zase cena jejich elektřiny proti třeba čínské konkurenci stoupne na násobek, takže zase ztráty zakázek kvůli výrazně dražší nekonkurenceschopnější výrobě. Mohou si pořídit třeba bioplynku, potom ale zase by museli skoupit desetitisíce hektarů polí v celém regionu, aby tu bioplynku mohli krmit biomasou, navíc bioplynka nejde na větší dobu než den efektivně regulovat.

Mohou si pořídit plynovou elektrárnu, ale zrovna nyní se v Bruseli hádají, jestli plynové zdroje jsou v zelené politice EU přípoustné nebo to jsou taky ty ošklivé fosily, které nesmí v EU být. Uhelnou elektránu, stejně jako třeba mazutovou nebo podobno u na ropu si už pořídit nemohou. Z jaderných jsou zatím dostupné jen ty s velkými reaktory o elektrickém výkonu okolo 1000 megawatt a víc a to je zase pro firmu moc velké a zase Bruselem nepovolená elektrárna, respektive žádná banka na takovou elektrárnu nesmí půjčit. Takže zase se nebude stavět, protože nikdo mimo třeba Apple, Alfabetu nebo Microsoftu a podobné firmy nemá v kupě tolik prostředků, aby takovou elektrárnu postavil sám. Nehledě na obstrukce zelených bruselských úředníků (nyní je to vidět třeba u Maďarů, stavba je připravena, ale už půl roku čekají na povolení z Brusele, aby mohli poprvé kopnout do země)a na obstrukce a sabotáže místních zelených aktivistů a jejich propagandistické špinění takové firmy, takže by jejich výrobky v EU skoro nikdo nekupoval.

Jediný použitelný nákup elektřiny je snad kopit tu elektřinu z jaderných a uhelných elektráren z Ukrajiny a Běloruska nebo přímo z Ruska. Pokud ale dostatečně kapacitní elektrická dálková vedení existují a pokud to bude možné legislativně, nákup taové "špinavé" elektřiny ze zemí mimo EU.

Ale ono to řádění zelených v EU velmi pravděpodobně takhle dopadne, V EU snad mimo zaostalého Rumunska a Bulharska nikde nebude dostatek elektřiny a ta se bude dovážet z těch zaostalých zemí mimo EU, kde zeleným pšenka nekvete a proto nemají zničenou energetiku.

pr
5. duben 2021, 13:32

No vidíte, že to jde, příkladů jste nastínil fůru.

Pokud budou stavět za své a firma která bude stavět splní zákonné požadavky, tak ve stavbě nevidím jakýkoli problém a to co říkáte že není povolené se pravděpodobně týká dotací které stejně podnikavci odmítají? Protože to ohýbá trh. Podnikavci mají dost peněz aby nemuseli ohýbat banky když někteří mají své firemní banky. Nedělejte z podnikavců neschopné idioty. Nejsou jimi.

A co se týká konkurence CN - prostě tak si to podnikavci nastavili tak to tak je. A žádný stát na tom nic nezmění. Pouze se zbytečně pro navýšení zisku podnikavce vydá ze svých posledních peněz. A nedejBože ještě zadluží!

Josef
4. duben 2021, 21:36

Energetika (2050-70) se ve státech orientující se na OZE bude koncentrovat okolo obřích větrných elektráren nebo FV el. někde v poušti. Pro státy orientující se na jádro to budou různé typy jaderných el. a pro zbytek to budou stále fosilní paliva. Rozhodně to nebude o nějakém samozásobitelství, protože to prostě nestačí. Máme (ČR) spotřebu 33MWh na osobu FV elektrárna na střeše domu kde bydlí 4 lidi s roční výrobou 4MWh to rozhodně nevytrhne dodá totiž asi 3% toho co ti lidé v různých formách spotřebují. Někteří z Vás nevíte co mluvíte, ty teplé židle co máte existují jen kvůli té obří spotřebě energie. Kdybyste chtěli žít jen z té FV elektrárny na střeše pak byste se museli spokojit s 1/5 spotřeby, kterou má dnes Ind nebo jinak je to průměrná spotřeba obyvatele střední Afriky. Žijí tam ti nejchudší lidé na světě.... Mnozí z Vás máte nereálné vize, protože nemáte žádnou představu o množství energie, kterou ve skutečnosti pro svojí životní úroveň potřebujete i když jí nespotřebováváte přímo.

Carlos
4. duben 2021, 23:22

33MWh to bude jenom pokud započtete všechny energie a tu je kámen úrazu, pokud odečteme teplárenství, tak dobré 2/3 toho jdou pánu bohu do oken.

Pánu bohu do oken taky letí teplo z chemických a jiných fabrik, technologických procesů, komprese vzduchu, jiných plynů... dnes jsme tu měli článek o nasazení TČ jako zdroje pro CZT z výroby chladu. Myslím že jsem tu taky dnes někde zmínil problém s nasvícením veřejných prostorů. Energie které se tu zbytečně vymrhá je až příliš mnoho.

Radim
5. duben 2021, 10:47

Ona každá energie nakonec letí "pánubohu do oken".

Je ale otázka, jestli jste ochoten vegetovat a klepat kosu třeba v zimě bez dostatečného tepla v bytě.

Nebo jestli jste Vy ochoten vegetovat v Ceské republice i jinde v EU bez práce, protože všechny výroby by se takhle přestěhovaly mimo EU. IT každý dělat nemůže, jen asi 5 - 10 % těch nejchytřejších z populace. Pokud tady dáme mzdy jako v Bangladéši, tak v EU může být konkurenceschopný nějaký továrenský provoz šití něčeho na na energii nenáročných šicích strojích a dalších pár rukodělných a polomanufakturních výrob. A potom nějaké pokud možno na energii nenáročné zpracovávání místních zemdělských produktů. A ostatní lidi na žebrácké podpoře, ne jako jsou ty dnešní poměrně přepychové sociální dávky a podpory, protože když se průmyslá výroba vystěhuje z EU pryč, propadnou se příjmy evropských států na polovinu, čtvrtinu nebo tak nějak. Nebudou peníze ani na úředníky, ani na sociální státní služby, objem soukromých služeb čehokoliv se sníží na asi desetinu, protože se zhruba asi tak sníží počet lidí schopných si takové služby zaplatit. A tak dále a tak dále.

pr
5. duben 2021, 13:36

A tím nás snad chcete zastrašit? Uvědomte si že pokud někdo nic nemá, a my nic nemáme, tak o to nemůže přijít. To je vše.

Josef
5. duben 2021, 21:23

Výborně pane Carlosi , jde Vám o úspory , dobrá v tom případě Vám chci ujistit , že máme podobnou spotřebu energie jako 55 ti lety. Takže veškeré úspory posledních 55 let požrala lepší životní úroveň občanů. A pokud má růst životní úroveň i nadále pak veškeré úspory v budoucnu padnou na růst životní úroveň občanů, pokud lidem životní úroveň růst nemá - pak můžete počítat s poklesem spotřeby energie já osobně takovou vizi budoucnosti společnosti nezastávám, protože oni lidé nejsou ovce a pokud bude doktrýna bez vize

lepší budoucnosti, pak co udělají mladí schopní lidé- odstěhují se pryč. Svět se vyvíjí dost dynamicky už 20 let stagnace by nás dostalo do světového průměru, 25 let stagnace - předhání nás ekonomicky Indie. To už by emigrovaly prakticky všichni schopní mladí lidé. Za ČR by už byla prakticky jen Afrika. A spotřeba energií s poklesem životní úrovně by se změnilo i zapojení ČR do světové dělby práce. Musely bychom vyrábět to , co dnes dělají zaostalé země, protože ekonomická stagnace je totiž o tom ,že nemůžete investovat do inovací a vědy tolik co ti, co jsou bohatší takže za chvíli jste nekonkurenceschopný a prodáte tak suroviny , potraviny a energeticky náročné zboží a nebo svojí levnou práci. ( jako ČSSR)

Jinými slovy v žádném případě ani pomyslet na nějakou stagnaci. Energií musíme šetřit a zároveň jí levně a ekologicky vyrábět spotřeba energie bude přinejlepším stagnovat, ale časem poroste, protože se vyčerpá potenciál úspor.

Carlos
6. duben 2021, 01:00

Josefe,

zapomínáte na jednu hodně důležitou věc, za těch 50 let (bože, to je 1970, ne 1950, už máme vlastně 3. dekádu) probíhala více méně jenom evoluce technologií, případně došlo v 90. ke dvěma protichůdným přechodovým dějům, pokles těžkého průmyslu a růst koncové spotřeby. Ale pořád v nějakém rámci evolučních změn a dosáhlo se nějaké efektivní životní úrovně (Jak ji budeme měřit? Že má každý Hi-Fi? Televizi? Počítač? Tady musíme vzít do úvahy že hodně kvalitních audio zařízení je v provozu třeba od toho 90. nebo i 70. roku a jenom mění majitele, že dnešní laptop a laptop 10 let starý na dobrém OS udělá tu samou službu) tedy takové kdy člověk nepociťuje nedostatek a v zásadě mu to i stačí ke štěstí, nové zařízení mu nepřinese moc nové kvality. Potřebujeme porovnávat efektivní "netto" spotřebu, ne celkovou burtto spotřebu. Ta je nám k ničemu jako metrika.

Jenže to pořád, jak jsem řekl, bylo v rámci evoluce, jestli auto bralo 8l/100km a dnes třeba 6,5l/100km není zase takový skok, v principu je to pořád to samé, pořád mu motor běžel i při stání. Stejně tak až na velké rozvody tepla platilo že se horká voda připravuje v kotlích, elektřinu pro sídliště dělají stovky kilometrů tím že vodu vaří v kotlích, na dvě užitečné jednotky energie jsme potřebovali jednotky 4, minimálně. Dále také platilo, bohužel také ještě platí, že většina odpadu se po použití zaveze, že organická složka někde shnije pod zemí. Platilo že v momentě kdy si teplem vytopíme vzduch v místnosti a ten ochladne na nějakých 20°C, tak je to pro nás již ztraceno.

Jenže dnes jsme v bodě další transformace. Jenom elektrifikace dopravy může umožnit poměrně zajímavé úspory energie, zejména v momentě kdy vozidlo jede spojené se sítí, dále je tam v zásadě bezeztrátové brzdění a vtělená energie toho zařízení nás zase nemusí tak moc tankovat.

Další obrovský skok může být v možnosti si po velkou část roku vzít potřebnou tepelnou energii z okolí. Efektivně, zejména pokud je to v kombinaci s netepelným zdrojem pohonné energie, tak nahradíme část energie na topení, tedy započtené brutto, ale netto máme stejné. V létě se dá u dobrých systém hladit tepelným samospádem asi a nabít si to na zimu (zem-voda)

To zaostávání za Indií (osobně si myslím že na té trajektorii už jsme) a podobně má ale i další rovinu. Tou je příliš stará populace která začíná brzdit rozvoj čehokoliv. A to dvěma způsoby, jednak vysokou daňovou zátěží, jednak obsazením a zakonzervováním stavu na institucích. Podívejte se kolik peněz se v ČR přerozděluje na důchodech a podobných dávkách, pak se podívejte na to jak plánují infrastrukturu s jakými horizonty státní instituce a co tam plánují. Nejsou hotové věci které se vypočetly před 30 lety jakože absolutně nutné, jinak to nepůjde.

Ono v nějaký moment vývoje dojde k obsazení pozic a lidé v nich zestárnou a ochota přijmout nové myšlenky, nějaké změny, někoho pustit..., mizí. Dojde k zakonzervování stavu a úpadku oboru. Problém nastává v momentě kdy to není parta strejců v jednom oboru, třeba formanů brojících proti dráze, ale postihne to obrovské části společnosti a hospodářství. A tam myslím jsme. Normálně se to řešilo ve společnosti tak že nějaká část zrevoltovala, šla do jiného oboru, kolik známe z historie firem co vznikly z takové malé revolty proti pořádku? Ale kam jít dnes když už i poslední "pomezí" (internet) bylo zcivilizováno až moc?

Indie nedávno otevřela nákladní železniční koridor, přeprava kontejnerů ve dvou řadách, elektrifikovaná trať. Je to i energeticky efektivní. U nás se laboruje a vymýšlí jak něco neudělat, Minimálně od 0. se špekuluje jestli není třeba mezi Přerovem a Bohumínem o kolej více. A i když už asi 15 let je, tak se bude raději čekat na nějakou možná v budoucnu VRT místo okamžité akce. Nejhorší co se může stát je že bude kapacita navíc.

V momentě kdy máme příliš sešněrované, ať už reálně, nebo mentálně, prostředí, tak je to horší než problémy s energiemi. Ty se dají řešit. Sešněrovanost ne. Proč každý kdo chce založit startup sní o USA (i o Kalifornii), a ne o tom že si zřídí centrálu s výhledem na Neuschwanstein nebo Zimní Palác? Není to o tom že by chtěli po práci surfovat, ale o tom že Evropské regulace jsou příliš přísné a neumožňují pořádně to co potřebujete. Tedy třeba pružný pracovní trh, nízké náklady, relativně slušnou kvalitu a jednotný trh pro produkty. Máte to tu? Ne! Propuštění minimálně 15 dní, spíš ale 2 měsíce, nástup do práce taky než vyběháte doktora na týden minimálně, spíš déle. Bambilion pitomých hlášení a povinností. Stát se do toho prostě příliš montuje a lidi odrazuje. Stát mají u firmy zajímat tři položky: Obrat, náklady, zisk ze kterého se spočte daň. Nic víc. Evropa dojede na toto, ne na energie. {A taky na to že má staré vedení.

Odtržení od reality.

A taky na psychologické trauma ze sebe samých a toho že si nepřiznáváme svou temnou stránku. Integrace stínu se tomu myslím říká v psychologii. Pokud si nepřizná člověk schopnost konat zlo a že by se mu to mohlo líbit, tak nejste s to konat to co je třeba, bude se jenom schovávat. Migrační krize je jenom důsledek celoevropského PTSD, v předminulém století by to tma mocnosti do půl roku udělaly ordnung a byl by klid. Sám musíte vědět, asi každý člověk to vycítí, že někdy věci fungují až když se ve vzduchu vznáší možnost následků. Z nikoho z politiků to necítím, nevím možná mám jenom posunutý práh nahoru.

A taky na hraní si na nacionalistických písečcích což znesnadňuje efektivní fungování všeho.

A taky na přenášení příliš mnoha kompetencí na stát místo vlastní činnosti a řešení. Podívejte se tu kolik lidí chce aby elektroenergetiku řešil stát direktivně místo toho aby se to i za cenu pár kolapsů nechal vyřešit trh a lidi.

A dalo by se toho napsat více, jenže se mi myšlenky už kříží a pletou.

}

pr
6. duben 2021, 16:03

Co já bych za dal za to kdyby se úředník naučil co a jak má dělat a potom to jen bezmyšlenkovitě kopíroval. Bohužel tomu tak není. Voni se ani nenaučí jak a co mají dělat a v tom stavu zamrznou. Pokud náhodou jimi něco projde (tlak shora), tak to je průser pro daňového poplatníka. Viz. stavby čehokoli.

St
5. duben 2021, 10:06

Když je tomu tak. Tak přestaňme dotovat OZE když se tak vyplatí. Nevím čemu říkáte nějaká ta biomasa. Jinak ta akumulace je zatím vlhký sen jak realita.

LD
6. duben 2021, 13:28

Zemřou, přotože menšina největších řvounů rozhodla od stolu, že uhlí bude drahé díky povolenkám. A nejvíce řvou různé neziskovky a organizace, které nedosatali od voličů mandát. By mě zajímalo, za koho mluví. Za 1% lidí? OZE se uhlí cenově vůbec nemůže přiblížit, kdyby to nepokřivily dotace na FVE a uměle drahé povolenky.

Zbyněk Poisl
4. duben 2021, 14:22

@Tomáš. Je vidět, že o akumulací víš velké kulové! Je úplně jedno jestli mám jeden zdroj 1000MW nebo 1000 zdrojů 1MW. Podstatné je to, že akumulovat ten výkon a kapacitu stále nikdo neumí!

Tomáš
4. duben 2021, 16:06

Nasobilku celkem ovládám, takže děkuji za radu. A znovu jen krátce. Právě ty baterie a decentralizace budou ve výsledku mnohem levnější a udržitelné řešení. To, že to nebude zítra je jasné. Ale to že energetika za 20 let bude úplně jiná a ne postavená na pár jak si zdejší “energetici” představují je to co kritizuji. Představte si situaci, že za pár let, bude každý ale opravdu každý mít povinnost na novém objektu mít fotovoltaiku a baterie. Domy, obchody, sportoviště , kanceláře. Za dalších par let to bude povinné u rekonstruovaných objektu. Kdo nemůže nebo nechce zaplatí nějakou pokutu . Ne že bych tuto cestu nějak propagoval, ale prostě k ni dojde

Zbyněk Poisl
4. duben 2021, 16:17

Tenhle problém má dva aspekty! Zaprvé - Němci to potřebují realizovat zhned a ne až za 20 let! A pokud jde o ty baterie, tak je ětšinou běžné, že když se něco dělá ve velkém, tak je to levnější než když se to dělá 1000x v malém. A pokud jde o to přepnutí, tak já už 10 roků čekám, až budou ty levné baterie, abych si mohl udělat ostrovní systém. Zatím se mi to nevyplatí ani s dotacemi! Co bude za 20 roků, to je mi fuk. To už tady nebudu!

Jiří Kelnar
4. duben 2021, 19:38

Když se něco dělá ve velkém je to levnější, ale myslí se ve větším počtu, pásová výroba, snížení nákladů atd.

Miloslav Černý
4. duben 2021, 21:43

Teď jste trefil na tu hlavičku hřebíku - po nás potopa. Naštěstí tak většina neuvažuje, jinak by se tady za chvíli nedalo žít.

Vinkler
4. duben 2021, 16:18

Návrh svobodného bytí s povinností postarat se sám o své energetické potřeby. Kdo nemůže - svobodně zinkasuje pokutu.

Antonín Mikeš
4. duben 2021, 16:50

Dalším krokem bude povinné pěstování zeleniny a ovoce pro sebezásobení a pokuty pro ty kteří nemají kde pěstovat.

pr
5. duben 2021, 01:14

Ale vždyť tomu tak již je. Ceny za to žrádlo co místo potravin nosíme z hytlermarketu je formou pokuty za neschopnost se zásobit.

A vůbec není zapotřebí aby stát dotoval hytlermarkety. Stejně jako není potřebné aby se stát svými investicemi staral o energie pro podnikavce. Průmysl si to ošéfuje ZA VLASTNÍ v pohodě sám.

Carlos
4. duben 2021, 17:15

Zase nevymýšlejte ptákoviny. Ono bude pro začátek stačit aby se v tom lidem nebránilo a nebylo třeba pro zapojení výroby a akumulace pro vlastní potřebu odběrného místa zvláštního povolení a pak aby se instalování si FVE stalo normou. Ona už dost velká pokuta je ta cena elektřiny.

Jaroslav
4. duben 2021, 15:25

člověk měli by se nechat vyšetřit u psychiatra a bylo by to tak. Jen biomasa jsou třeba odpady živočišného původu, fekálie nebo zkrátka to, co odhazujeme do toalet. To, že jsme příliš šetrný aby jsme si koupili skoro desetkrát dražší separační wc aby jsme mohli ušetřit 40% nákladů na vodu je zkrátka náš problém ale to neznamená, že se to nemůže pak nacpat do biomasy

Antonín Mikeš
4. duben 2021, 16:54

Já bych rád viděl jak tu tuhou složku z WC s vážíte a pálíte v městské teplárně nebo bioplynce.

Navíc využívání BRKO v městských čističkách je dnes poměrně běžné, to neznamená že by nemohlo být vyšší.

Jose
4. duben 2021, 18:04

No tuto variantu jsem posuzoval s možností spalování ve vysokých pecích před 15 lety. Za prvé výhřevnost není žádná sláva a obsah různých svinstev je takový, že pro civilní komerční využití je to černá můra.

St
4. duben 2021, 16:09

Chraň nás Pánbůh. Pokud toto projde, tak to povede k obrovskému drancování přírody ve jménu "ekologie".

Karel Ondráček
4. duben 2021, 17:46

že by apríl??

Jose
4. duben 2021, 18:00

A až dojdou lesy, co budou Němci spalovat? Trochu Mne děsí historie koncentračních táborů.

Vinkler
4. duben 2021, 18:21

Němci rozpoutali dvě velké války. Jednu ve jménu dobra pro císařství, druhou ve jménu dobra pro národ. Prohráli, protože výborní technici a poslušní lidé nestačili a Amerika a svět je uzbrojili. Podmínkou nutnou, nikoli postačující je levná energie, levné nerosty a levná masová výroba. tak vyhrál západ nad východním blokem. Nyní se Německo snaží o dobro pro Evropu. Opět nemá levnou energii ani nerosty a vlastně se snaží o energetickou chudobu. Čína má našlápnuto, neštítí se žádné energie, ani zdrojů.

pr
5. duben 2021, 01:27

Což jasně podsouvá myšlenku, že i my bysme se měli přestat štítit OZE energie, která je zde nezaslouženě na pranýři.

LD
6. duben 2021, 13:35

Elektřina z OZE je drahá, nestabilní a je potřeba lidem nemazat med okolo pusy, že je elektřins z OZE samospasitelná a levná. Kdo chce OZE, ať si to zaplatí, by se divil, kdyby musel zaplatit skutečnou cenu tzv. zelené energie.A kdo bude topil lidem v paneláku, večer a v zimě. To buhužel melouni (na povrchu zelený ve skutečnosti rudý nok)ještě nějak nedopracovali.

pr
8. duben 2021, 22:39

Nebojte, Vám ji nikdo necpe. Dobré je, že zatím dovoz stačí pro zásobování těch, kteří zájem mají.

Kozák
4. duben 2021, 18:37

Tak tohle není nic jiného, než tendenční a demagogický článek za účelem kritiky OZE a na podporu Rosatomu. Leonid Breźněv by zatleskal.

Jaroslav Studnička
4. duben 2021, 19:40

Pane Kozák, popletl jste si rubriku, váš příspěvek je hoden žumpy Forum24.

Kozák
4. duben 2021, 20:13

Pane Studničko, Vaše poznámka je hodna Haló novin, nebo Sputniku.

luboš
4. duben 2021, 19:49

Historie se opakuje. Svého času za feudalismu byla Šumava porostem listnatých dřevin, prý převážně dubů. Pak se vykácela a posílala na topení do Vídně. Vrchní zásobovač Vídně dřevem na topení dostal od císaře pána velikou medaili a k tomu vysoký společenský titul. Aby Víděň měla rychlý zdroj obnovy dřeva, vysázely se na Šumavě (i jinde) smrky. Jak to dopadlo víme všichni. To jsme stále nepoučitelní? Blbé je, že na google aj. takové informace prostě jen tak lehce neseženete, asi je nějaký zášupčák schovává do skrytých šuplíků. V Německu najeli na průmyslovou výrobu lesů, kromě dřeva tam nic jiného nebydlí a nežije. Lesy na biomasu v Německu se ošetřují herbicidy a pesticidy jako běžné zemědělské plodiny několikrát ročně. To u nás opravdu chceme? Bude to sice dotované, ale opravdu potřebujeme dotace na likvidaci lesních společenství?

Vinkler
4. duben 2021, 20:20

No ne jen v Německu, já viděl techniku pěstování lesa na Soutoku. Holoseč, frézování pařezů, následně ošetřování výsadby herbicidem, který zasáhl i částečně do přírodní rezervace.

Jiří Kelnar
4. duben 2021, 19:55

Tohle fakt není úplně vědecký článek. Podle jedněch novin se připravuje dotace, kde bude víc možností přebudování uhelek. K tomu nějaká soukromá firma udělala analýzu, kde řekla, že by DE mohlo mít 4 GWe z pelet. Takže je tam až moc možná.

Nicméně co se týká přepravy pelet ze zahraničí, tak se netvařme, že všude je to uhlí a ropa hned u dolů, jako u nás. Ano je to zlo, ale dneska se furt něco převáží. To je bohužel realita s lodním mazutem. Ne, přeprava pelet ze zahraničí není řešení energetického problému, ale udržování uhelek v provozu taky nic neřeší, protože ty škodí prostředí poměrně šíleně.

Jádro fakt není všespásné a nevyřeší všechny naše problémy. Problém je, že v ČR nejsme schopni postavit pořádně ani tunel Blanka, aniž by se to 2x prodloužilo a 3x prodražilo. Nemyslete si, že JEDU5 budou sluníčkový. Budeme děsně rádi, když v nejzazším termínu těsně nahradí JEDU1234 a dáme to pod bilion korun.

A.O
4. duben 2021, 20:21

To, že je prakticky v celé EU bordel, víme všichni. To, že se u nás stavby prodražují je běžné, ale aby 10x? Vždyť i ta Blanka stála 2x tolik, co měla. A pro všechny zúčastněné by takové prodražení u EDU II, bylo likvidační. Žádný uchazeč už si takový průšvih nemůže dovolit.

Nejlepší by bylo ty uchazeče, kterým se takové, nebo vyšší prodražení povedlo, preventivně, z bezpečnostních důvpdů, vyřadit.

Je teda pravda, že tendr se dvěmi uchazeči by byl asi zbytečný...

Jaroslav Studnička
4. duben 2021, 21:15

Pane Kelnare, já se obávám, že spalování uhlí nebo zpracovávání ropy ať už z lokálních zdrojů nebo z exportu se netváří jako OZE. To je ten zásadní rozdíl oproti biomase.

Co jsem měl možnost číst několik článků pana Wagnera, tak nikdy nebylo uvedeno, že jádro je nebo má být všespásné. Naopak p. Wagner uvádí jako optimální energetický mix právě kombinaci JE + OZE.

mirda
4. duben 2021, 21:06

Proč vyrábět z plynu elektřinu a tou pak pohánět auta? Proč sakra se rovnou nepoužije plyn na přímý pohon všech aut? Nebylo by třeba předělávat elektrárny, stavět nové linky VN, napájecí stanice, otvírat nové doly, těžit kovy pro baterie, vyrábět baterie, likvidovat staré baterie, kupovat předražená elektroauta, nabíjet 5x cestou z Aše do Košic, atd....

pr
5. duben 2021, 01:43

Protože cenově se s plynem dostanete tak na 1Kč/km kdežto s elektřinou z elektromobilního tarifu jste pod 0,3Kč/km.

A to nehovořím o tom, že mezi majiteli elektromobilů se rozmohl takový nešvar - houfně si staví FVE. A to má dva chtěné plusové body - mužika lze odeslat do zemljanky a šejka lze na okraji pouště posadit velbloudovi na hrb a prásknout za nimi bičem.

Vinkler
5. duben 2021, 07:35

A na kolik se dostanete z FVE?

pr
5. duben 2021, 13:41

Již jsem to tu psal. Cena energie z panelů při dnešních cenách je kolem 0,5-0,6Kč/kWh. Oproti ceně 2,5Kč za automobilový NT je to 1/4. Takže si těch 30 haléřů podělte čtyřmi..

Zbyněk Poisl
5. duben 2021, 10:42

Tak pokud někdo jezdí s autem jednou za půl roku, tak by to možná šlo! Když totiž vezmu, že akumulátor v autě má40kWh a dojezd 400km, tak připusťmě "tankování" jednou za týden 40kWh. 40kWh týdně je 2000kWh ročně. To znamená solární elektrárnu o výkonu alespoň 2kW, to je 10 panelů + měnič a infrastruktura. Dejme tomu 100 tis. Kč. Za tuhle cenu mám od ČEZu 20tis kWh elektřiny kdykoliv si vzpomenu. Což je elektřina pro auto na 10 roků!!! Byl bych blázen, abych se do toho pouštěl. taková investice se nevyplatí, protože bez akumulace bych musel nabíje právě v okamžiku, kdy svítí slunce a s akumulací by ta elektrárna byla 3x dražší!

Jiří Kelnar
5. duben 2021, 13:22

Ty počty Vám nevycházejí. Za 170+155 tisíc máte FVE kolem 5 kWp a kolem 10 kWh baterky. Udělá to backup i nabije auto a vrátí se to za 12 let. To je celkem pohoda.

Co by se Vám stalo s těma prachama na spořícím účtu? Zmizely by a nemyslím si, že tu všichni investujeme volný peníze do bitcoinů a akcií, který jsou výhodnější.

Já mám takovou FVE na střeše a jsem v klidu, bude mi to 30 let vyrábět elektřinu a nemusím řešit nějaký black outy.

pr
5. duben 2021, 13:51

Klídek, Poisl je fanda do teorie a vlastní výroby tepelných čerpadel, ne do fotovoltaiky. Takže vybírá ty nejdražší firmy před deseti lety aby si dokázal že do toho fakt nepůjde.

Radim
5. duben 2021, 12:36

Můžete to počítat jak chcete, dlouho to stejně platit nebude.

Jakmile výrazně poklesne výnos z daní za benzín a naftu, stát zpoplatní kilowathodiny nabíjené do elektromobilů. A můžete je nabíjet z čeho chcete, daním neutečete. Auta, která jsou nebo brzo všechna budou připojena online na internet, není velký technický problém zdanit. Úplně stačí nějaká jednoduchá softwarová aplikace, která zeviduje všechny kilowathodiny nabíjené do baterie a nahlásí je. Jedno jestli výrobci elektromobilů nebo třeba finančáku nebo nějakému pověřenému subjektu. Ale faktura k majiteli nebo m uživateli elektromobilu na daň z elektřiny na pohon auta si cestu spolehlivě najde.

Jiří Kelnar
5. duben 2021, 13:25

Tak to si pak přidělám na dům ještě pár panelů, aby mě to bolelo, co nejmíň. Ropný naleziště za domem nemám, ale od března do listopadu mi ta střecha bude vydělávat i na EV.

Radim
5. duben 2021, 16:29

Pokud se ovšem stát nerozhodne dát zaplatit provozovatelům FV i regulaci sítě, kterou je po vyčerpání přirozené regulační kapacity sítě nutné stavět nebo objednat, aby nestabilní fotovoltaika nezpůsobila blackout. Tu regulaci zatím platí spotřebitelé elektřiny v podobě části příplatků za ekologii nebo za distribuci elektřiny.

Neboli vy vyděláváte na FV panelech na své střeše jen proto, že nezbytné nutné náklady na regulaci vaší FV elektrárny vám platíme my všichni spotřebitelé elektřiny. Pokud byste ty nezbytně nutné náklady musel jako provozovatel FV elektrárny platit sám, nejspíš vydělávat na fotovoltaice přestanete. Aspoň dokud cenu elektřiny srážet níž levnější uhelné (pokud Brusel příliš nevyšroubuje odpustky za CO2) a jaderné zdroje

Jiří Kelnar
6. duben 2021, 10:40

Vydělávat nebylo myšleno tak, že budu dělat přetoky do sítě. Jinak nic takového, jako přirozená regulační kapacita neexistuje, všechno se to muselo někdy v minulosti postavit a musí se to rekonstruovat.

A jo, FVE i VtE je nutné regulovat, ale to je daň za to, že si neničíme tolik plíce tím, že pálíme uhlí. Ty náklady za pálení uhlí nejsou vidět, ale objevují se ve zdravotnictví ve všech možných onemocněních dýchacích cest. Na to se moc krásně zapomíná, protože to prostě není vidět a zvykli jsme si na to. Takže buď budeme stále si ničit zdraví uhelkama, anebo začneme používat nízkoemisní zdroje z FVE, VtE a i třebas jádra.

Karel Klouček
4. duben 2021, 21:13

Jediné co by mohlo ty blouznivce z EU probrat by byl blackout na 1-2 týdny,potože potom by je obyvatelstvo defenestrovalo.Svět se zbláznil.

pr
5. duben 2021, 01:46

Tak tady nefantazírujte a přiložte ruku k dílu. Třeba se Vám ten černý výstup podaří.

Ivan Novák
5. duben 2021, 11:21

Jak z archeologicky zjistitelných cyklů vypozoroval egyptolog M. Bárta, nejvyšší úřednická vrstva, která společnost organizuje a na začátku je důležitá pro ekonomický vzestup, je schopná si v době nouze, až do civilizačního kolapsu včetně, nejdéle udržet přístup ke zdrojům.

Omega
4. duben 2021, 22:33

Prosím všechny zúčastněné v tomto fóru.

Nemá někdo z Vás link na petici pro EU, kde by se požadovalo, že se smí v elektrárnách použít pouze dřevo vyrobené na území státu, který to chce spálit?

A pokud nemáte, máte někde link pro založení takové petice?

Radim
5. duben 2021, 08:53

To b mě taky zajímalo, takovou petici bych okamžitě podepsal.

Arimatejský
5. duben 2021, 13:48

Volba energetického mixu je právem každého státu. Víte, co v Německu s tou vaší peticí udělají?

Atom
5. duben 2021, 20:06

Opravdu, tak proč rejpou do zahraničních JE?

Arimatejský
6. duben 2021, 07:21

Že stejného důvodu, jako vy rypete do jejích energiewende, prostě se jim nelíbí.

Jaroslav Studnička
4. duben 2021, 22:50

Tak pod takovou petici bych se podepsal.

pr
5. duben 2021, 01:48

To asi drtivá většina zde diskutujících.

Vinkler
5. duben 2021, 07:27

Já taky. Když tak dejte info.

Arimatejský
5. duben 2021, 13:50

Já ne. Je to nesmysl.

Jaroslava
4. duben 2021, 23:21

Toto už přesahuje všechny meze. Pryč z toho eurobolševického spolku dokud je čas!

Arimatejský
5. duben 2021, 15:30

Tož val a už sa nevracaj.

radim
5. duben 2021, 11:00

No, ono je dost otázka, jak ty elektrárnu na dřevní biomasu budou využívány.

Jestli v základním režimu 24/7, tak spotřeba biomasy a těch vytěžených lesů bude obrovská.

Jestli ale němci budou do základního režimu cpát OZE, fotovoltaiku a větrníky a elektrárny na biomasu budou využívat v regulačním režimu, spotřeba biomasy bude výrazně nižší.

To je ale jediný klad,v jinak budou Němci vykazovat spousty záporů. Elektřina z takhle provozované spalovací elektrárny se výrazně zdraží, stejně jako kvůli nestabilitě a násobném předimenzování zdrojů zůstane drahá elektřina z fotovoltaiky a větrníků, i když se budou provozovat v jakoby základním režimu. Stejná zůstane i potřeba drahé akumulace či potřeba efektivních vývozů nadbytečné elektřiny mimo Německo či potřeba drahých a neefektivních provozů spotřebovávajících jen tu špičkovou elektřinu, jako třeba elektrolytické výroby vodíku.

A nakonec zůstane jako nezbytná potřeba kvůli efektivnímu uregulování takového množství drobných zdrojů mít takzvanou chytrou distribuční síť, to jsou zase další mnohomiliardové investice a další zdražování takové elektřiny.

Arimatejský
5. duben 2021, 13:37

Stačilo mi přečíst titulek a bylo mi jasné jméno autora i obsah. Váš názor pane Wágnere je jako obvykle zaujatý, ale v tomto případě i zcela zcestné a nepodložený fakulty, vysoce manipulativní, prostě fake news jak vyšité. Jeho zveřejněním se pan Wágner zdiskreditoval.

pr
5. duben 2021, 14:00

Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Holt se mu krátí přísun peněz tak se snaží dělat bububu. To je legitimní a ověřený prostředek. Ještě chvíli to s ním vydržíme a utichne. Vždy existovali lidé kteří neměli odhad kdy se ctí odejít ze scény. Tak holt odešli pozdě.

Radim
5. duben 2021, 16:42

To ukáže budoucnost, možná už dost blízká.

Podle mne němcům s jejich Energiewende lezou tlusté do tenkých.

Rozhodli se vypnout jaderné reaktory, ale ty nelze plnohodnotně nahradit jinak než plynem, jenže ten bude nejspíš v Bruseli prohlášen za fosilní zdroj emitující podobné množství skleníkových plynů jako uhlí a tudíž bude nežádoucí. Tak se zoufale snaží nahradit i ten plyn a to už zbývá pouze biomasa. Jenže ta v potřebném rozsahu zase znamená tu biomasu dovážet zdaleka a ničit kdesi v chudších zemích tisíce hektarů lesa účinněji než to kdy dokáže kůrovec.

Jenže Němci buďto budou ničit ty lesy a budou mít kvůli tomu drahou elektřinu a ještě proti sobě část zelených aktivistů, kterým se nebude líbit to ničení lesů. Nebo budou mít elektřinu čistě jen z OZE zdrojů,biomasa bude jen záloha, bude se to líbit asi všem zeleným aktivistům ale nebude se to kvůli vysoké ceně elektřiny a blackoutům líbit německým firmám, které budou utíkat z německa pryč. A následně se to nebude líbit německým občanům, protože kvůli odchodu firem z Německa země zchudne a hodně němců ztratí práci.

Kozák
6. duben 2021, 14:04

Pan Wagner opravdu hluboko klesl. Lepší bude, když to smažete a odvoláte.

Arimatejský
6. duben 2021, 20:52

Naopak je třeba tyto agitky pečlivě archivovat, abychom s nimi mohli autora za cca 8 let konfrontovat s realitou.

Jaroslav Šmíd
5. duben 2021, 21:02

400 m3 z 1 hektaru lesa 80 let starého

to jest přibližně (smrk 758 kg na m3) 303.2 t dřeva

jedna elektrárna spotřebuje 15 000000 T dřeva

to jest 494.7 km2 lesa. To znamená při 12000 km2 lesa budou na stejném místě těžit každých 24.29 let .

Jak za 24 let vyroste 80 letý les to by mě zajímalo . Takže mě to vyšlo na 39 520 km2 na jednu elektrárnu . Pokud jsem to spočítal špatně tak mě opravte .

Česká republika má rozlohu 78 866 km2. 33 procent státu jsou lesy. To jest 26 025 km2. Takže pokud zalesníme celí stát budeme mít 2 elektrárny . Ostatní budou žít v zemljankách a lovit zajíce .:-))) A žít navěky v souladu s přírodou . :-))) A pokud neumřeli tak žijí navěky.

Z pozdravem Jaroslav Šmíd (dělník)

Vladimír Wagner
6. duben 2021, 21:00

Pochopitelně, že potřebná plocha závisí na tom, jaký les pěstujete, pro jaké účely a v jaké periodě jej těžíte. Takže ty potřebné čtverečné kilometry jsou mezi 12 000 až 25 000 km2. Ty hodně staré lesy sice mají velmi kvalitní dřevo, ale zase potřebují celkově spíše větší plochy. Nevím, jak jste přišel ke svým číslům, ale já jsem využíval zdroj: Simanov V., Čížek V., 2004: Pěstování dřevin pro energetické využití a energetické využití dřeva. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Tam se pro ten nejstarší les s obměnou za 120 let udává potřeba pro milion tun dřeva 14 km2. Nevím, proč Vy dostáváte pro ne tak rozdílný les s obměnou 80 let 33 km2. I když to není řádový rozdíl. Pro rychlou obměnu, která se blíží rychle rostoucím dřevinám se dostanete k tomu nižšímu číslu. Vzhledem k tomu, že článek je k pálení lesů kritický, tak jsem udával spíše ty hodnoty v té spodní části. Abych nebyl obviněn z toho, že zbytečně přeháním. I tak vidíte, že velká část diskutérů mě tu osočuje za napadání využívání obnovitelných zdrojů a takové pálení lesů se jím zdá správná cesta Energiewende.

Petr
8. duben 2021, 17:44

Zelené dotace na spalování světových lesů, to se dalo od šílených Zelenisk nakonec očekávat.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se