Energiewende 2035: Rozvoj přenosové soustavy je nutný ve všech scénářích

DomůNěmeckoEnergiewende 2035: Rozvoj přenosové soustavy je nutný ve všech scénářích

Nově uveřejněná studie, na které se podílela například technická univerzita v Cáchách, upozorňuje na potřebný rozvoj přenosové soustavy v Německu. Podle výsledků studie je výstavba nevyhnutelná ve všech z pěti studovaných scénářů. Studie byla zpracována pro provozovatele přenosové soustavy 50Hertz.

Studie byla vyhotovena pro pět různých scénářů a byly v nich pomocí citlivostních analýz testovány závislosti na výrobě elektřiny v konvenčních elektrárnách, v obnovitelných zdrojích elektřiny a závislosti na spotřebě elektřiny.

Scénáře, ve kterých byla podoba energetiky Německa zkoumána, jsou následující:

  1. Energiewende orientovaná na Prosumery (výrobci a spotřebitelé v jedné osobě): Vysoký podíl malých decentrálních výrobců v soustavě, zejména výrobců z fotovoltaických elektráren s akumulací.
  2. Energiewende podle zákona EEG 2014: V daném scénáři jsou respektovány hraniční hodnoty pro dostavbu obnovitelných zdrojů stanovené v EEG 2014 a je vytvořen energetický mix složený z různých technologií výroby elektřiny.
  3. Konkurenceschopná Energiewende: Volná stavba OZE na základě aukcí. Preference „centralizované“ výroby z velkých větrných parků a fotovoltaických elektráren.
  4. Zpožděná Energiewende: Cíle stanovené v novele EEG nebudou včas splněny, což může být způsobeno např. nízkou podporou ze strany obyvatel kvůli celkovým nákladům Energiewende nebo vlivu na krajinu.
  5. Neúplná Energiewende: Cíle v EEG 2014 nebudou vůbec splněny.
Scénáře vývoje Energiewende, zdroj: 50Hertz

Pro přenosovou soustavu 50Hertz jsou výsledky jasné. Současné plány k rozšíření přenosové soustavy jsou nutné ve všech plánovaných scénářích a při všech nastaveních citlivostí.

Studie navíc ukazuje, že ani při cílené dostavbě paroplynových elektráren na jihu Německa ani při změně tempa odstupu od výroby elektřiny v uhelných elektrárnách nedojde ke snížení potřeby stavět nové přenosové trasy. Stejné výsledky se ukazují i u scénáře orientovaného na prosumery, kde je taktéž nutná výrazná dostavba vedení.

„Díky tomu (potřeba stavby přenosové soustavy ve všech scénářích) vidíme, že posílení soustavy je investicí, které nebudeme litovat a měli bychom ji prosadit i přes nejisté období transformace energetiky.“
Dr. Dirk Biermann, ředitel provozování přenosu 50Hertz

Podle výsledků studie by mohlo v případě „zpožděné“ nebo „neúplné“ Energiewende dojít k výraznému ovlivnění bilance soustavy Německa, které by se mohlo stát i čistým importérem elektřiny. V posledních letech přitom export elektřiny z Německa výrazně roste a nyní je Německo v EU zemí s druhým nejvyšším čistým exportem.

V současné době jsou v Německu klíčové ceny za elektřinu, které platí domácnosti a které pravděpodobně ovlivní úspěch Energiewende. Pokud ceny elektrické energie převýší určitou hranici, je možné, že Energiewende začne ztrácet naprosto většinovou podporu od Německého obyvatelstva.

Studie dále uvádí, že výstavba přenosových kapacit nemusí být vždy spojena s vyššími náklady. Při dalším zlevňování větrných elektráren, by mohly být náklady na výstavbu soustavy kompenzovány nízkými výrobním náklady výroby elektřiny.

Celá studie je v německém jazyce zde.