ERÚ stále odmítá vypsat podporu pro zdroje bez notifikace