Památkově chráněná secesní vodní elektrárna Hučák v Hradci má opravené turbíny