Byla zahájena výstavba plynovodu, který propojí první rumunské podmořské naleziště plynu s pevninou