Domů
Plynárenství
Palivové články jako součást transformace energetiky? V Koreji této technologii věří

Palivové články jako součást transformace energetiky? V Koreji této technologii věří

Pod pojmem palivový článek se rozumí elektrochemické zařízení přeměňující chemickou energii paliva na energii elektrickou. Takováto zařízení se už dnes využívají i k výrobě elektřiny v měřítku relevantním z pohledu provozu přenosové soustavy. Jedním z pionýrů takovéhoto využití palivových článků je Jižní Korea, kde v současnosti dosahuje instalovaný výkon těchto zařízení téměř 300 MW. Dle plánu korejského ministerstva průmyslu by se pak výkon v palivových článcích měl do 5 let zvýšit více než dvaapůlkrát.

Korejská energetika se musí vypořádat s několika specifiky této asijské země. Jižní Korea má nejvyšší hustotu zalidnění z rozvinutých ekonomik. V Jižní Korei připadá zhruba 500 obyvatel na kilometr čtvereční, což je téměř 4x více než v České republice (133 obyv./km2).

Korea také zaujímá přední příčky ve spotřebě elektřiny na obyvatele, kterou má například o polovinu vyšší než Německo nebo Francie. Dominantním zdrojem využívaným k výrobě elektřiny v Korei jsou uhelné elektrárny, které zajišťují zhruba 40 % výroby, následují jaderné elektrárny s podílem necelých 30 % a plynové zdroje zajišťující čtvrtinu produkce elektřiny.

Legislativa přeje rozvoji palivových článků

Zásadnější rozvoj palivových článků v Korei odstartoval v roce 2012 tzv. „Renewable Portfolio Standard“. Korejská legislativa totiž ukládám všem energetickým společnostem s celkovým souhrnným instalovaným výkonem jejich elektráren vyšším než 500 MW dosáhnout stanoveného podílu výroby elektřiny z obnovitelných nebo inovativních zdrojů.

To, jakým způsobem se vyrobená elektřina z těchto zdrojů promítne do podílu na výrobě elektřiny jednotlivých společností, záleží na korekčním koeficientu, který se pro jednotlivé typy elektráren liší. Nejvyšší koeficient 2 mají právě palivové články spolu s offshore větrnými elektrárnami a přílivovými elektrárnami. Koeficient nižší než 1 pak mají solární elektrárny na zemědělské půdě nebo zdroje využívající k výrobě elektřiny odpad.

Vzhledem k vysokému korekčnímu koeficientu palivových článků a dotacím dosahujícím až 80 % z pořizovací ceny ze strany Korejské vlády byly na tomto poloostrově již realizovány desítky projektů zdrojů využívajících palivové články. To jsou hlavní důvody toho že má Korea největší instalovaný výkon v palivových článcích na světě.

Zdroj s největším výkonem v palivových článcích na světě se nachází v Koreji

Již v roce 2014 byl v Korei uveden společností Posco Energy do provozu projekt Gyeonggi Green Energy využívající palivové články k výrobě elektřiny a tepla o výkonu 59 MW. Zhruba třetina článků však během prvních dvou let přestala fungovat a musela být vyměněna.


Společnost Posco Energy provozovala před opuštěním tohoto odvětví v letošním roce v palivových článcích  výkony 154 MW, který je distribuován ve 20 lokalitách na území Koree. Aktivní v oblasti palivových článků je společnost Doosan, která má v této technologii v Korei nainstalován výkon více než 50 MW.

I přes zmíněné komplikace související s provozem některých typů palivových článků, mají palivové články i nadále podporu korejské vlády. Podle plánu korejského ministerstva průmyslu, by se totiž do roku 2022 výkon v palivových článcích na Korejském poloostrově měl zvýšit ze současných 300 MW na 800 MW.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Jan Veselý
16. srpen 2018, 21:21

Pokud Korea rozjede úspěšně snížení ceny technologie palivových článků, bude to super. Jen, aby to byly ty na methanol nebo ty na vodík. Ty na methan pomůžou jen s něčím.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se