Evropská unie investuje 444 milionů € do klíčové energetické infrastruktury