Shell: V příštím desetiletí může dojít k nedostatku LNG na trhu

DomůPlynárenstvíShell: V příštím desetiletí může dojít k nedostatku LNG na trhu

Společnost Shell vydala svůj roční report LNG Outlook. Dle reportu LNG trh stále roste, dominují mu asijské země. Poukazuje ovšem na vznikající konflikt mezi kupujícími a prodávajícími, který by mohl vyústit v budoucí nedostatek zkapalněného plynu na trhu.

LNG trh roste

Světový trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) nadále boří očekávání mnoha pozorovatelů. Dle ročního výhledu společnosti Shell LNG Outlook se poptávka po LNG v roce 2017 zvýšila o 29 milion tun na celkovou hodnotu 293 milionů tun. Ve výhledu Shell zmiňuje, že na základě současných predikcí společnosti by mohlo dojít k nedostatku LNG v polovině příštího desetiletí, pokud nebudou brzo vybudovány nové LNG projekty.

Bohužel v současné energetické situaci se značně liší nároky kupujících a prodávajících. Většina producentů LNG má pochopitelně zájem o dlouhodobé kontrakty, aby měli zajištěno financování. Jenže v současném energetickém světě většina kupujících nechce riskovat dlouhodobé kontrakty a má zájem především o menší, krátkodobé a flexibilní dodávky.

Dle reportu společnosti Shell musí být tento narůstající konflikt vyřešen, aby se odvětví LNG mohlo nadále rozvíjet, jak je potřeba.

Asie suverénně vede

Japonsko i nadále v roce 2017 zůstalo na prvním místě ve světovém importu zkapalněného plynu. Na druhém místě nicméně Čína předběhla Jižní Koreu. Za vyšší poptávku po LNG v Číně může především pokračující ekonomický růst a nová domácí politika, která cílí na snižování znečištění ovzduší. Se záměrem zlepšení situace kvality ovzduší se Čína snaží v oblasti výroby elektrické energie a tepla o přechod od uhlí na zemní plyn.

„Stále vidíme silnou poptávku v tradičních destinacích jako je Asie a Evropa. Zároveň je ale vidět, že LNG je flexibilní, spolehlivý a čistší zdroj pro mnohé země po celém světě. Jenom v Asii se zvýšila poptávka v roce 2017 o 17 milionů tun. To je téměř tolik, kolik za celý rok vyprodukuje pátý největší exportér na světě, Indonésie,“ sdělil Maarten Wetselaar, ředitel oddělení Nových energií ve společnosti Shell.

LNG hraje čím dál tím důležitější roli v celosvětovém energetickém systému. Od roku 2000 se počet importujících zemí zvýšil čtyřikrát a exportujících dvakrát. Roční celosvětový obchodovaný objem LNG se za stejnou dobu ztrojnásobil.

Autor úvodní fotografie: Jan Arrhénborg / AGA