Domů
Přenos elektřiny
INCA pro ElecLink
Komerční sdělení

INCA pro ElecLink

Spolupráce Unicorn Systems a ElecLink

Společnost Unicorn Systems spolupracuje se společností ElecLink Limited již déle než 5 let. V průběhu tohoto období zajišťovala společnost Unicorn Systems drobné konzultační služby, například v oblasti data miningu či datových analýz. Výsledkem této spolupráce je společný projekt popisující a připravující IT prostředí. Společnost ElecLink v současnosti rozvíjí své podnikání provozovatele HVDC interkonektoru a potřebovala definovat a implementovat svou IT strategii.

Společnost Unicorn Systems proto poskytla své prostředky a znalosti energetiky, HVDC i regionální problematiky pro vypracování prvního kroku, který předchází vypracování zmiňované IT strategie – takzvané IT koncepce.

Tato IT koncepce zohlednila aspekty od analýzy zainteresovaných stran a plánu zapojení zainteresovaných stran, až po nástin a doporučení osvědčených postupů. V rámci podpory vypracování koncepce byly zanalyzovány a popsány obchodní a provozní procesy a také zohledněny relevantní regulační aspekty a jejich praktické důsledky.

Řídicí systém ElecLink

Již v uvedené IT koncepci nastínila společnost Unicorn Systems význam řídicího systému pro zajištění provozních procesů společnosti ElecLink. Kromě toho byly společnosti ElecLink v průběhu workshopu zaměřeného na systém samotný, podpůrné služby i využitý přístup k dodávkám předloženy i funkční podrobnosti.

Počátkem října 2017 vydala společnost ElecLink formální žádost o vypracování nabídky (RFP), v níž požádala Unicorn Systems o navržení vhodného řešení pokrývajícího definované systémové požadavky. Tým Unicorn Systems během necelého měsíce vypracoval nabídku, kterou předložil společnosti ElecLink.

V polovině ledna 2018 byla společnost Unicorn Systems oficiálně jmenována dodavatelem Řídicího systému ElecLink. Tento úspěch dále rozšiřuje pokrytí regionu v okolí Lamanšského průlivu dispečerskými systémy HVDC implementovanými společností Unicorn Systems a založenými na její specializované platformě INCA. Následující obrázek ukazuje koncepci dodávky Dispečerského systému ElecLink v kontextu použité platformy INCA:

Jádrem Řídicího systému ElecLink je jeho schopnost zpracovat hodnoty nominací, optimalizovat tok prostřednictvím pokročilého algoritmu a zajistit dohodu všech zainteresovaných stran (zejména sousedících provozovatelů přenosových soustav). Tento řídicí systém je posledním krokem, který předchází skutečnému řízení toků.

Následující obrázek představuje obecný pohled na budoucí Řídicí systém ElecLink a základní interakce s externími systémy:

Výše uvedená ilustrace zobrazuje primární funkční schéma Řídicího systému ElecLink (ElecLink Dispatch System, EDS).

  • Prostřednictvím nominací přijímaných z nominační platformy (pravděpodobně Regionální nominační platformy, RNP) získává systém hlavní vstupy pro generování řídicích instrukcí.
  • Na základě toho je vygenerován Referenční program ElecLink (ELRP), který si ElecLink následně vymění s oběma sousedícími PPS.
  • Po schvalovacím procesu jsou objednávky energií předány do systému řízení a ochrany HVDC (HVDC Control & Protection System), jehož prostřednictvím dostává interkonektor ElecLink pokyny pro reálný provoz.

Věříme, že po vypracování IT koncepce se stane dodávka tohoto řídicího systému dalším úspěšným společným projektem společností Unicorn Systems a ElecLink.

Klient ElecLink

ElecLink je právě budovaný HVDC interkonektor, který má být provozován jako komerční profil mezi Velkou Británií a Francií. Samotný interkonektor povede eurotunelem, a bude tedy jediným svého druhu v celém regionu.

ElecLink je 100% dceřiná společnost Groupe Eurotunnel. ElecLink je jedním z projektů společného zájmu (PCI) Evropské komise, jenž získal na 25 let zákonnou výjimku z některých ustanovení třetího energetického balíčku, umožňující v rámci dlouhodobých kontraktů termínovaný prodej až 80% kapacity profilu (800 MW) v obou směrech. Projekty PCI je možné realizovat z důvodů „převažujícího veřejného zájmu“.

Hlavním obchodním cílem je prodej kapacit na HVDC interkonektoru, tj. prodej kapacit prostřednictvím alokačních mechanismů a jejich nominace ze strany obchodníků.

Hlavním provozním cílem je zajištění bezpečného provozu HVDC interkonektoru, tj. zajištění bezpečného a trvalého provozu HVDC profilu, poskytování relevantních podpůrných služeb a minimalizace odchylek na profilu.

ElecLink bude dále přispívat k fungování interního trhu s energiemi a k podpoře energetické efektivity i k vývoji nových a obnovitelných forem energie.

Další informace o společnosti ElecLink naleznete na adrese http://www.eleclink.co.uk/

O autorovi

Martin Hradil se primárně zaměřuje na implementaci a průběžné vylepšování informačních systémů založených na platformě Damas a platformě INCA. Od roku 2016 působí na pozici Senior Consultanta v oblasti energetiky.

martin.hradil@unicorn.com

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se