Domů
Ropa
Ropa - vlastnosti, rozdělení a obchodování

Ropa - vlastnosti, rozdělení a obchodování

Ropa
Bez komentáře
10. srpen 2015, 18:23
Jan Budín

Ropa a produkty z ní získávané při jejím zpracování (rafinaci) jsou v současnosti každodením tématem, a to především v souvislosti s obrovským propadem cen ropy na světových trzích v posledním roce. Největší propad cen proběhl v období červenec 2014 až leden 2015, kdy cena spadla ze 115 dolarů za barel na 45 dolarů za barel. Podrobná analýza propadu ceny ropy je k přečtení zde.

V dnešním článku budou představeny základní vlastnosti této komodity, bude uvedeno rozdělení ropy podle fyzikálních vlastností a chybět nebude ani rozdělení ropy na základní druhy z hlediska obchodování.

Vznik ropy a její těžba

Ropa je směsí přírodních látek, která vznikala fyzikálně chemickými procesy během mnoha milionů let. O vzniku ropy se v minulosti vedly spory, jelikož se jedná o směs uhlovodíků (především alkanů), které mohou vznikat jak anorganicky, tak organicky. V dnešní době panuje mezi naprostou většinou vědců názor, že má ropa organický původ.

Ropa se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry, nejčastěji v oblasti pevninských prahů, označovaných také jako kontinentální šelfy, ale i na souši. Naleziště jsou pod nepropustnými vrstvami v hloubkách dosahujících až 8 kilometrů.

Při těžbě ropy, která se vyskytuje v nalezištích společně se zemním plynem, se nejdříve využije tlaku zajištěného přítomností zemního plynu a ropa samovolně vyvěrá na povrch. Tento zpsob těžby se nazývá primární a je jím získáváno kolem 20 % ropy obsažené v nalezišti.

Tlak v nalezišti postupně klesne až k bodu, kdy musí nastoupit tzv. sekundární metody. Mezi tyto metody se řadí čerpání pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku vodní injektáží například zpětným pumpováním zemního plynu.

Když už nestačí ani sekundární metody, slovo dostávají metody terciární, jejichž principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží horké vodní páry získávané často kogenerací. Někdy se ropa rozehřívá zapálením části ropného ložiska.

Hořící ropné vrty. Zdroj: sohoblues.com
Hořící ropné vrty. Zdroj: sohoblues.com

Fyzikálně chemické vlastnosti

Ropa je směsí chemických sloučenin, tvořených uhlíkem, vodíkem, sírou, dusíkem, kyslíkem a také řadou stopových prvků, jako je vanad, nikl a další. Jak je již uvedeno výše, ropu tvoří zejména uhlovodíky různé molekulové hmotnosti a různé délky jako alkany, izoalkany, cykloalkany a aromáty. Různé struktury těchto uhlovodíků se odráží do různých bodů varu a dalších vlastností.

Mezi základní technologické charakteristiky ropy patří její hustota, jenž se stanovuje při teplotě 20 °C. Podle hustoty se ropa dělí na

 • lehkou – s hustotou 0,61 – 0,85 g/cm³
 • středně těžkou – s hustotou 0,85 – 0,93 g/cm³
 • velmi těžkou – s hustotou 0,93 – 1,05 a víc g/cm³.

Lehké ropy obsahují více uhlovodíků s krátkými řetězci, zatímco těžké ropy obsahují uhlovodíky s řetězci dlouhými. Nejtěžší ropy jsou takzvané ropné písky, které obsahují tuhé uhlovdíky a je nutné je dolovat, jelikož tradiční těžba pomocí vrtů není možná.

Rafinérie dále mohou ropu označovat jako „sladkou“, což znamená, že obsahuje relativně málo síry, nebo jako „kyselou“, kdy se obsah síry pohybuje nad 0,5 % a ropa je tak náročnější na zpracování, jelikož obsah síry finálních produktů musí vyhovět přísušným normám.

Složení ropy je tedy různé. Přibližnou představu o jejím složení dávají následující hmotnostní podíly:

 • Uhlík: 84–87 %
 • Vodík 11–14 %
 • Kyslík až 1 %
 • Síra až 4 %
 • Dusík až 1 %

Obchod s ropou

ropný vrt na moři

Na světě se obchoduje s několika druhy ropy, přičemž na hlavních komoditních trzích se jedná o druhy dva – ropa typu Brent a ropa typu WTI (West Texas Intermediate). Ropa Brent se těží v Severním moři a ropa WTI pochází z amerického kontinentu. Rozdíl mezi těmito druhy je v obsahu síry a v trzích, na kterých se obchodují. Brent se obchoduje v Londýně, kdežto WTI ve Spojených státech.

Obchodní jednotkou na trzích s ropou je barel a značí se bbl (z anglického slova barrel). Jeden barel ropy má objem cca 158,987 litrů (jinými slovy, chceme-li převést barely ropy na objem v litrech, musíme počet barelů ropy vynásobit číslem 158,987).

Váha barel ropy se podstatně liší podle toho, o jaký druh ropy se jedná. Váha se odvíjí od hustoty ropy a dosahuje hodnot mezi 126 až 156 kilogramy.

Ropa se dále dělí na konvenční a nekonvenční. Nekonvenční ropou je například ropa z břidlic, která se těží tzv. hydraulickým frakováním, které spočívá ve vstřikováním směsi vody, písku a chemikálií do hornin za účelem uvolnění ropy a zemního plynu. Těžba z břidlic zažívá v posledních letech velký rozmach především v USA. Co se týče Evropy, tam ve většině zemí panuje k tomuto typu těžby odpor. Více o srovnání situace těžby z břidlic v USA a v Evropě zde.

Mezi hlavní světové typy konvenční ropy patří:

 • směsná ropa Brent, jež zahrnuje 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu ropy Brent je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu, která je určená pro spotřebu na Západě.
 • WTI – za cenu této ropy se prodává severoamerická ropa
 • Dubai – za tuto cenu se prodává ropa z Blízkého východu určená pro asijsko-pacifickou oblast
 • Tapis – ropa z Malajsie, za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu
 • Minas – ropa z Indonésie, za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu

Posledním zástupce konvenční ropy je koš OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) zahrnující druhy:

 • Arab Light (Saudská Arábie),
 • Bonny Light (Nigérie),
 • Fateh (Spojené arabské emiráty),
 • Isthmus (Mexiko, nepatří do OPEC),
 • Minas (Indonésie),
 • Saharan Blend (Alžírsko),
 • Tia Juana Light (Venezuela).

Cena ropy tedy závisí na jejím druhu (hustota, obsah síry) a také na jejím původu. Většina ropy se neprodává na burzách, ale při přímích transakcích, které se ovšem cenami na burze řídí.

 

V následujících grafech je zobrazen vývoj ceny na burze pro hlavní dva obchodované typy ropy.

 

Reference: www.ropa.cz, www.petroleum.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se