Domů
Rychlé zprávy
Odborníci z ÚJV ŘEŽ se podílejí na likvidaci jaderného odpadu

Odborníci z ÚJV ŘEŽ se podílejí na likvidaci jaderného odpadu

Odborníci z ÚJV ŘEŽ se podílejí na bezpečné likvidaci jaderného odpadu, především toho, který nepochází přímo z výroby elektrické energie, ale přišel s radioaktivitou do kontaktu. Jde například komponenty z elektráren, těsnění, ochranné pomůcky, ale i lékařské pomůcky a zdravotnické vybavení.

„Více než 90 procent produkce neenergetických odpadů jde přes nás,“ řekl ČTK ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady Radek Trtílek.

Kromě ÚJV Řež se likvidaci jaderného odpadu věnuje společnost ČEZ, a to odpadu z jejích jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

ÚJV ŘEŽ má jako jediný subjekt v ČR akreditovanou laboratoř na speciální radiochemické analýzy, podle nich se rozhoduje, jak s neenergetickým odpadem naložit.

Laboratoř pracuje v rámci zakázek i v zahraničí, třeba při přípravách vyřazovaní jaderných elektráren z provozu. Takové jsou třeba v Itálii. Ve světě se teď počítá s vyřazením desítek elektráren, jejich počet bude s nástupem nové generace elektráren dál stoupat.

Ilustrační foto

Jaderného odpadu neenergetického původu je třeba ročně zlikvidovat okolo sta kubických metrů, což představuje po zpracování asi 500 dvousetlitrových sudů, které se odvážejí do úložiště.

V ČR jsou tři jaderná úložiště, všechna patří státu, respektive správě úložišť. První je úložiště Richard v bývalém vápencovém dole, právě sem se dávají neenergetické odpady. Jsou zde ideální podmínky, ale prostor zde je omezený a podle Trtílka je třeba s ním šetřit.

Druhé úložiště je v areálu dukovanské elektrárny a slouží pro běžný provozní odpad z českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Třetí je v Jáchymově v bývalém uranovém dole Bratrství. Tam se dávají radioaktivní odpady přírodního původu. Toto úložiště je připravováno na uzavření.

Některé radioaktivní odpady, hlavně vyhořelé jaderné palivo, ve výše zmíněných úložištích uložit nelze. Zatímco takzvaná přípovrchová úložiště musí zaručit stabilitu v řádech stovek let, hlubinná i třeba 100.000 let.

Správa úložišť má nyní několik projektů pro vznik hlubinného úložiště v jedné ze sedmi vytipovaných lokalit. Obce z pěti lokalit podaly loni žalobu na stát, soud dosud žalobu neprojednal. Zda úložiště v dané lokalitě bude, má nakonec rozhodnout vláda.

ÚJV ŘEŽ nyní shromažďuje o těchto lokalitách základní data, jde o údaje související s prokázáním bezpečnosti a jejich porovnání. Místa, jež bezpečnostní požadavky nesplní, budou vyřazena, u dalších bude stanoveno pořadí a následně odborníci posoudí možné úložiště i z hlediska dalších kritérií. Podle Trtílka není úložiště rizikové ani pro přírodu ani pro lidi.

„Co tamní lidi může nepříjemně ovlivnit, je doba výstavby,“ dodal.

Bude třeba odvozit zeminu a naopak navozit stavební materiál.

Kapacita úložiště má být tisíce tun v půlkilometrové hloubce. Hotové by mělo být v roce 2065. Podle dřívějších informací náklady na stavbu a provoz přesáhnou 100 miliard korun.

V ČR jsou jaderné elektrárny tzv. třetí generace, jejich životnost je okolo 60 let, lze ji technickými úpravami zvýšit na asi 80 let. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, temelínská od roku 2000.

Záleží ale i na změně standardů, jejich zpřísnění může způsobit, že elektrárny jim nebudou vyhovovat, a nebude tedy možné prodloužit jejich provoz.

Rozvoj jaderné energetiky směřuje k využití reaktorů 4. generace. Odpad z nich lze znovu využít jako palivo, což redukuje potřebu dalších úložišť.

ÚJV ŘEŽ tvoří pět divizí: Chemie palivového cyklu, Jaderná bezpečnost a spolehlivost, Integrita a technický inženýring, Energoprojekt Praha a Radiofarmaka. Je vedoucí společností Skupiny ÚJV, do které patří například Centrum výzkumu Řež nebo Ústav aplikované mechaniky Brno a další.

Loni ÚJV Řež hospodařila se ziskem téměř sto milionů korun, v roce 2014 činil zisk společnosti 62 milionů korun. Zaměstnává přes 600 pracovníků.

Většinovým majitelem ÚJV ŘEŽ je společnost ČEZ, další podíly patří společnostem Slovenské elektrárne, Škoda JS a obci Husinec.

Komentáře(1)
Věra Růžičková
20. září 2018, 12:16

Je to 3x hanba!

My v Litoměřicích již víme, že veškerý radioaktivní i nebezpečný odpad přiváží do našeho města jen tak na kamionech, a pak zavezou ještěrkou do technické nemovité památky, naplní, zabetonují a také odvětrávají do města a okolí. Litoměřice jsou nejnemocnějším městem v ČR i EU s výskytem rakovinových nádorů o 2% více než v celém ČR.

Kuriozní stavba byla zahloubena do labských svahů o 40 km prostorných hal- jako nacistická zbrojní továrna, kterou holýma rukama a otrockou prací zhotovilo za jeden poslední rok války 20 tis. „vyselektovaných“ lidí zejména z Osvětimi a Osvětimi-Březinky. K tomu byl zřízen Litoměřický koncentrační tábor v Radobýlských kasárnách. Na nelidské podmínky a zacházení zemřelo jen za poslední zimu před osvobozením na 4 tisíce mladých lidí a bylo v Litoměřickém krematoriu zpopelněno ve dvoudveřové peci po 5-ti k sobě přivázaných drátem.

A stát i město si dovolí vychvalovat se touto stavbou. Ba co se vychvalují i do světa. Vychvalují se stavbou, kterou nepostavili, ale naopak ji bezcharakterně společně znehodnocují a dokonce definitivně likvidují tím, že ji mění na smetiště nejnebezpečnějšího odpadu a zabetonovávají!

Hanba, hanba, hanba nás všech, že to dovolujeme! Úložiště Richard masově funguje od r. 2000. Správa úložišť (SÚRAO.cz) se chlubí ve své tiskové zprávě, že nám tuto stavbu: "...závidí celý svět....", proto vypráší a odvětrá další chodby, aby je mohli zavést hnusem a zabetonovat!

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.